Skip to content
-Thẻ quà tặng SpaFinder Wellness 365

Thẻ quà tặng SpaFinder Wellness 365

Thẻ quà tặng này có thể sử chỉ có dụng tại cửa hàng.

Trả về SpaFinder Wellness 365 với Crypto. Mua SpaFinder Wellness 365 Thẻ quà tặng với Bitcoin, Lightning, Ethereum, Binance Pay, USDT, USDC, Dogecoin, Litecoin, Dash. Gửi email tức thì. Không cần tài khoản. Bắt đầu sống bằng tiền điện tử!

🇺🇸 Mã quà tặng này chỉ có thể hoạt động ở USA
 • $5

 • $10

 • $20

 • $50

 • $100

 • $150

 • $200

 • $250

 • $300

 • $350

 • $400

 • $450

 • $500

 • USD
 • Euro
 • GBP
 • AUD
 • CAD
 • INR
 • Bitcoin (BTC)
 • Bitcoin (sats)
 • Litecoin
 • Ethereum
 • USDC
 • USDT
 • Dash
 • Dogecoin
 • Tức thì, Riêng tư, An toàn

 • Gửi email

Spafinder is one of the world's greatest resource for keeping well and feeling good all year round. Our worldwide network of Spa Partners like Ritz-Carlton, Six Senses, Marriott and more offers services like massage, facials, yoga and so much more. Experience spa at any one of our thousands of locations. Visit https://www.spafinder.com/ today and say hello to Spaahhh.
To redeem code go to https://www.spafinder.com/
Card can be used for the purchase of goods and services at participating partners, visit spafinder.com or call 1.800.ALL.SPAS (255.7727). Use of card constitutes acceptance of the following terms: Total value of card must be redeemed at a single facility. Card is not replaceable if lost or stolen. Card cannot be returned. Card cannot be redeemed for cash in N.J. or for cash in any other state unless such state requires cash redemption. Card value is in US dollars. Spafinder Wellness, Inc. makes no warranty regarding any good or service you receive in connection with use of this card and assumes no responsibility for any injury, or damage arising from use of card and/or the performance of any third party provider. These terms are subject to change without notice. Additional terms located at Spafinder.com.
Report an Issue

Thẻ quà tặng hoạt động như thế nào

Nhập số tiền

Chọn hoặc nhập số tiền bạn muốn thẻ có.

Thanh toán bằng đồng xu ưa thích của bạn

Thanh toán của bạn được xác nhận vào cùng một phút trong hầu hết các trường hợp.

Vậy là xong, sẵn sàng để sử dụng!

Đổi thẻ của bạn tại nhà bán lẻ bạn đã chọn theo hướng dẫn của họ.

Các câu hỏi thường gặp

Check out our Knowledge Base page for more FAQs

SpaFinder Wellness 365 không chấp nhận tiền điện tử nhưng Bitrefill cung cấp giải pháp thay thế bằng cách cho phép bạn mua một SpaFinder Wellness 365 thẻ quà tặng bằng Bitcoin hoặc một loại tiền điện tử khác. Thẻ quà tặng này sau đó có thể được sử dụng để mua hàng tại SpaFinder Wellness 365.
Bạn có thể dễ dàng chuyển đổi Bitcoin hoặc tiền điện tử của mình sang kỹ thuật số SpaFinder Wellness 365 thẻ quà tặng.
Một khi bạn đã mua một SpaFinder Wellness 365 thẻ quà tặng tại Bitrefill, nó sẽ được gửi qua email cho bạn gần như ngay lập tức. Hoặc bạn có thể đổi thẻ quà tặng trực tiếp từ trang thanh toán.
Một số thẻ quà tặng tuyệt vời mà mọi người trong USA thường mua là StubHub, Disney, Spotify, Netflix AMC Theatres. Bạn có thể tìm thấy nhiều tùy chọn hơn bằng cách truy cập phần thẻ quà tặng.
Nếu bạn có câu hỏi chưa được trả lời ở đây, bạn có thể truy cập trung tâm trợ giúp của chúng tôi và chúng tôi rất sẵn lòng hỗ trợ bạn.