Skip to content

Mời một người bạn và nhận $5 giá trị Bitcoin

Hãy bình tĩnh. Cả hai đều nhận được $5 giá trị Bitcoin sau khi mỗi người chi tiêu $200

Các câu hỏi thường gặp

Kiểm tra của chúng tôi Kiến thức cơ bản trang để biết thêm câu hỏi thường gặp

Mời bạn bè của bạn dùng thử Bitrefill bằng mã giới thiệu duy nhất của bạn! Sau khi họ đã tiêu dùng hơn $200, cả hai bạn sẽ nhận được $5 tương ứng giá trị bitcoin vào Số dư Phần thưởng của mình.
Không có giới hạn nào cả! Bạn mời bạn bè càng nhiều càng tốt. Đối với bất kỳ giới hạn hoặc hạn chế nào, vui lòng kiểm tra Điều khoản giới thiệu bạn bè
Khoản tín dụng trị giá $5 giá trị bitcoin đã cộng vào Số dư Phần thưởng của bạn.
Trước tiên, bạn bè của bạn cần đạt mức chi tiêu $200 và xác minh địa chỉ email của họ. Sau đó, tín dụng giới thiệu được xem xét và ghi có cứ sau 10 ngày.
Thật không may, chúng tôi không thể ghi nhận phần thưởng giới thiệu trở về trước nếu liên kết không được sử dụng.