Skip to content
landing%2Frefer-logo image

Chương trình giới thiệu bạn bè

Giới thiệu một người bạn và mỗi người có thể kiếm được $ 5 trong sats!

Chúng tôi đang mang đến cho những khách hàng tốt nhất của mình cơ hội dùng thử chương trình Giới thiệu Bạn bè mới của chúng tôi trước bất kỳ ai khác. Chương trình này cung cấp cho bạn một cách để nói với bạn bè của bạn về Bitrefill và kiếm được 5 đô la cho mỗi người trong số các bạn!

Làm thế nào nó hoạt động?

Sau khi sử dụng $50 cho các sản phẩm phù hợp, chỉ cần cung cấp cho bạn bè và gia đình liên kết giới thiệu tùy chỉnh của bạn hoặc sử dụng biểu mẫu được cung cấp trên trang này để gửi cho họ e-mail giới thiệu. Khi bạn của bạn đã mua tổng cộng $50 các sản phẩm tại Bitrefill.com, mỗi người sẽ nhận được $5, tự động được ghi có vào tài khoản Bitrefill của bạn!

Điều kiện
landing%2Freferrers image
images%2Fbitcoin-logo image

Chào mừng trở lại!

Đăng nhập bên dưới để truy cập Tài khoản Bitrefill của bạn

Bạn quên mật khẩu?

Không tài khoản? Bạn có thể tạo một cái ở đây

Giới thiệu bạn bè và gia đình của bạn về Bitrefill.com và nhận 5 đô la Mỹ bằng Bitcoin khi họ chi tiêu 50 đô la Mỹ