Skip to content

Cookies

We work everyday to improve our website and your experience by using cookies that ensure a reliable, personalised and safe shopping experience. If you "reject", only essential cookies will be used. For more information on how we use cookies, please read our cookies policy

Quan hệ đối tác chất lượng với tiện ích tích hợp Bitrefill% u2019s

Với tiện ích tích hợp Bitrefill% u2019s, bạn có thể cung cấp hàng nghìn thẻ quà tặng và nạp tiền di động có sẵn từ Bitrefill, trực tiếp cho khách hàng từ trong trang web hoặc ứng dụng của bạn, đồng thời kiếm thu nhập thụ động từ mỗi lần bán hàng.

Tại sao hợp tác với Bitrefill?

3000 Sản phẩm, 170 Quốc gia

Bitrefill cung cấp thẻ quà tặng và thẻ điện thoại, cho phép người dùng sử dụng tiền điện tử để mua hàng hóa dịch vụ, sống cùng tiền điện tử một cách dễ dàng

Kiếm tiền thưởng

Mọi giao dịch mua sẽ được chuyển trực tiếp đến Bitrefill và hoa hồng sẽ chuyển trực tiếp cho bạn. Cung cấp hàng nghìn sản phẩm mới mà không cần đầu tư quá nhiều cho hàng tồn kho.

Đã bật mạng Lightning

Tiện ích của chúng tôi có thể được tích hợp với Lightning Network để thanh toán ngay lập tức, nghĩa là cả bạn và Bitrefill đều không nợ nhau.

Tiện ích tích hợp Bitrefill đang được xử lý

Trở thành Đối tác Bitrefill ngay hôm nay

Bắt đầu