Skip to content

Nạp tiền cho điện thoại di động trả trước bằng Bitcoin và các loại tiền điện tử khác từ mọi nơi trên thế giới

🌐

Nạp tiền điện thoại phổ biến ở International

Nạp đầy thời gian phát sóng của bạn bằng Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Dash, Dogecoin hoặc Lightning!

coins

Cơ chế hoạt động của refills

Nhập số điện thoại

Nhập số điện thoại và số tiền bạn muốn chúng tôi nạp tiền.

Thanh toán bằng đồng xu ưa thích của bạn

Thanh toán của bạn được xác nhận vào cùng một phút trong hầu hết các trường hợp.

Đó là nó, đây là nạp tiền của bạn

Sau khi thanh toán của bạn được xác nhận, bạn sẽ nhận được tiền nạp của mình.

Giao hàng kỹ thuật số ngay

Sống không ngân hàng

Tiết kiệm phí trao đổi