Skip to content
Cứu giúp

Nạp tiền cho điện thoại di động trả trước bằng Bitcoin và các loại tiền điện tử khác từ mọi nơi trên thế giới

🌎

Nạp tiền điện thoại phổ biến ở

Nạp đầy thời gian phát sóng của bạn bằng Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Dash, Dogecoin hoặc Lightning!

coins

Bitrefill làm việc như thế nào?

refill_step1
1.Nhập số điện thoại

Nhập số điện thoại và số tiền bạn muốn chúng tôi nạp

gift_cards_step2
2.Thanh toán bằng Bitcoin

Thanh toán của bạn được xác nhận trong vòng một phút trong hầu hết các trường hợp

refill_step3
3.Đó là nó, đây là nạp tiền của bạn

Khi khoản thanh toán của bạn được xác nhận, bạn sẽ nhận được tiền nạp của mình

Nạp lại ngay lập tức, mọi lúc, mọi nơi
Thanh toán bằng Bitcoin
Nạp lại tiền cho người khác
Bất kỳ số nào trong 186 quốc gia