Chương trình giới thiệu

Nếu bạn đang điều hành một trang web và muốn hướng mọi người đến Bitrefill, chương trình giới thiệu của chúng tôi cung cấp cho bạn liên kết với hoa hồng hấp dẫn.

Tích hợp thực sự đơn giản - bạn tạo một tài khoản với chúng tôi và nhận được một liên kết đặc biệt. Người dùng truy cập trang web thông qua liên kết đó sẽ nhận được cookie và sau đó sẽ nhận được hoa hồng là phần trăm chi tiêu của họ.

Quan tâm?

Bạn sẽ đặt những liên kết này ở đâu?

Vui lòng liệt kê tất cả các trang web mà bạn sẽ đặt liên kết liên kết.