Skip to content
-Thẻ quà tặng Saks OFF 5TH

Thẻ quà tặng Saks OFF 5TH

Thẻ quà tặng này có thể sử chỉ có dụng trên nền tảng thương mại điện tử

Trả về Saks OFF 5TH với Crypto. Mua Saks OFF 5TH Thẻ quà tặng với Bitcoin, Lightning, Ethereum, Binance Pay, USDT, USDC, Dogecoin, Litecoin, Dash. Gửi email tức thì. Không cần tài khoản. Bắt đầu sống bằng tiền điện tử!

🇺🇸 Mã quà tặng này chỉ có thể hoạt động ở USA
 • $5

 • $10

 • $20

 • $50

 • $100

 • $150

 • $200

 • $250

 • $300

 • $350

 • $400

 • $450

 • $500

 • USD
 • Euro
 • GBP
 • AUD
 • CAD
 • INR
 • Bitcoin (BTC)
 • Bitcoin (sats)
 • Litecoin
 • Ethereum
 • USDC
 • USDT
 • Dash
 • Dogecoin
100% Secure Transaction
100% Secure Transaction
 • Tức thì, Riêng tư, An toàn

 • Gửi email

At Saks OFF 5TH, you’ll find Saks style for less. Find something new every time when you shop an assortment of over 800 designer brands for women, men, kids and home at up to 70% OFF every day. Experience the thrill of the find in convenient locations throughout the US and Canada.
Online Instructions: 1. Shop at www.saksoff5th.com online 2. At checkout, use the following code just like you would a regular Gift Card: 2. In store Instructions: 1. Print this page and take it to one of our stores to redeem for merchandise To print, view this eGiftCard from a device that is connected to a printer.

This gift card may be used only to purchase merchandise and services sold at Saks OFF 5TH stores, Saks Fifth Avenue stores, saksoff5th.com, saks.com or through 866.601.5105. It may not be used to purchase gift cards, be returned, redeemed for cash (except as required by law) or used as payment toward any credit card accounts. Lost, stolen or damaged gift cards may be cancelled and replaced with a new gift card in the amount of the remaining balance upon proof as required by Saks OFF 5TH. Merchandise Credit, LLC issued this gift card. For balance inquiry call 800.288.9240. Visit saksoff5th.com for full terms & conditions.

Report an Issue

Thẻ quà tặng hoạt động như thế nào

Nhập số tiền

Chọn hoặc nhập số tiền bạn muốn thẻ có.

Thanh toán bằng đồng xu ưa thích của bạn

Thanh toán của bạn được xác nhận vào cùng một phút trong hầu hết các trường hợp.

Vậy là xong, sẵn sàng để sử dụng!

Đổi thẻ của bạn tại nhà bán lẻ bạn đã chọn theo hướng dẫn của họ.

Các câu hỏi thường gặp

Check out our Knowledge Base page for more FAQs

Saks OFF 5TH không chấp nhận tiền điện tử nhưng Bitrefill cung cấp giải pháp thay thế bằng cách cho phép bạn mua một Saks OFF 5TH thẻ quà tặng bằng Bitcoin hoặc một loại tiền điện tử khác. Thẻ quà tặng này sau đó có thể được sử dụng để mua hàng tại Saks OFF 5TH.
Bạn có thể dễ dàng chuyển đổi Bitcoin hoặc tiền điện tử của mình sang kỹ thuật số Saks OFF 5TH thẻ quà tặng.
Một khi bạn đã mua một Saks OFF 5TH thẻ quà tặng tại Bitrefill, nó sẽ được gửi qua email cho bạn gần như ngay lập tức. Hoặc bạn có thể đổi thẻ quà tặng trực tiếp từ trang thanh toán.
Một số thẻ quà tặng tuyệt vời mà mọi người trong USA thường mua là Amazon.com, Apple, Prepaid Mastercard, Walmart eBay. Bạn có thể tìm thấy nhiều tùy chọn hơn bằng cách truy cập phần thẻ quà tặng.
Nếu bạn có câu hỏi chưa được trả lời ở đây, bạn có thể truy cập trung tâm trợ giúp của chúng tôi và chúng tôi rất sẵn lòng hỗ trợ bạn.