Skip to content
Cứu giúp
Ay Yildiz
Ay Yildiz

Ay Yildiz Nạp tiền

1% Tiền thưởng

Rating: 5 - 2 reviews

Nạp tiền vào tài khoản trả trước Ay Yildiz của bạn và thanh toán bằng Bitcoin, Lightning, Dash, Dogecoin, Litecoin hoặc Ethereum.

 • €15

 • €20

 • €30

 • €50

 • USD
 • Euro
 • GBP
 • AUD
 • CAD
 • INR
 • Bitcoin (BTC)
 • Bitcoin (sats)
 • Litecoin
 • Ether
 • USDC
 • USDT
 • Dash
 • Dogecoin
 • Tức thì, Riêng tư, An toàn

 • Gửi email

Bạn sắp hết số phút, dữ liệu hoặc tin nhắn của Ay Yildiz?
Đây là cách nạp tiền điện thoại theo thời gian thực.
avatar1
sauber2021-11-18
alles übersichtlich
avatar4
Fast and easy 2021-10-14
Fast service thank you

How refills work

Nhập số điện thoại

Type in the phone number and the amount you want us to refill.

Pay with your preferred coin

Your payment is confirmed the same minute in most cases.

Đó là nó, đây là nạp tiền của bạn

Once your payment is confirmed you will get your refill sent out.