Skip to content
Cứu giúp
Deutsche Telekom
Deutsche Telekom

Deutsche Telekom Nạp tiền

1% Tiền thưởng

Rating: 4.5 - 2 reviews

Sử dụng Bitcoin, ETH hoặc tiền điện tử trên Deutsche Telekom. Thanh toán bằng Bitcoin, Lightning, Ethereum, Binance Pay, USDT, USDC, Dogecoin, Litecoin, Dash. Gửi email tức thì. Không cần tài khoản. Bắt đầu sống bằng tiền điện tử!

 • €15

 • €20

 • €25

 • €30

 • €35

 • €40

 • €45

 • €50

 • €75

 • €100

 • USD
 • Euro
 • GBP
 • AUD
 • CAD
 • INR
 • Bitcoin (BTC)
 • Bitcoin (sats)
 • Litecoin
 • Ether
 • USDC
 • USDT
 • Dash
 • Dogecoin
 • Tức thì, Riêng tư, An toàn

 • Gửi email

avatar2
Donaldino7772022-02-23
Sehr zufrieden mit Bitrefill, wäre super die Möglichkeit mit USDT BEP20 zu Bezahlen.
avatar5
Good2022-04-05

How refills work

Nhập số điện thoại

Type in the phone number and the amount you want us to refill.

Pay with your preferred coin

Your payment is confirmed the same minute in most cases.

Đó là nó, đây là nạp tiền của bạn

Once your payment is confirmed you will get your refill sent out.