Skip to content
-Thẻ quà tặng JTV.com US

Thẻ quà tặng JTV.com US

Thẻ quà tặng này có thể sử chỉ có dụng trên nền tảng thương mại điện tử

Trả về JTV.com US với Crypto. Mua JTV.com US Thẻ quà tặng với Bitcoin, Lightning, Ethereum, Binance Pay, USDT, USDC, Dogecoin, Litecoin, Dash. Gửi email tức thì. Không cần tài khoản. Bắt đầu sống bằng tiền điện tử!

🇺🇸 Mã quà tặng này chỉ có thể hoạt động ở USA
 • $20

 • $50

 • $100

 • $150

 • $200

 • $250

 • $300

 • $350

 • $400

 • $450

 • $500

 • USD
 • Euro
 • GBP
 • AUD
 • CAD
 • INR
 • Bitcoin (BTC)
 • Bitcoin (sats)
 • Litecoin
 • Ethereum
 • USDC
 • USDT
 • Dash
 • Dogecoin
100% Secure Transaction
100% Secure Transaction
 • Tức thì, Riêng tư, An toàn

 • Gửi email

If you love jewelry, you’ll love us! We’re JTV® – your premier shopping destination for fabulous jewelry at fabulous prices! Check out our entire collection today at jtv.com. On air, online or on the go, JTV broadcasts live 24/7 to over 84 million homes. Bringing you up-to-the-minute styles plus tried and true classics, shop with JTV and indulge in a world of sparkle including our signature collections available exclusively on JTV and jtv.com. A leading retailer of jewelry and gemstones for over 25 years, we can’t wait to welcome you into our circle of friends. To find JTV in your area, please visit jtv.com/tv.
To redeem a JTV eGift card on jtv.com, enter the eGift card number and PIN on the billing page of the checkout process.
By buying, accepting or using this Card, you agree to this summary of Terms and full Terms at (jtv.com/giftcard).Redeemable for purchases from JTV at (800) 619-3000 or jtv.com. Not redeemable for cash, unless law requires. Can’t be refunded, resold without approval, used to purchase other gift cards, or as payment on credit accounts or installments. Not replaceable. Doesn’t expire. No fee charged by America’s Collectibles Network Inc (Issuer), which can assign its obligations without recourse (such assignee will be sole obligator).
Report an Issue

Thẻ quà tặng hoạt động như thế nào

Nhập số tiền

Chọn hoặc nhập số tiền bạn muốn thẻ có.

Thanh toán bằng đồng xu ưa thích của bạn

Thanh toán của bạn được xác nhận vào cùng một phút trong hầu hết các trường hợp.

Vậy là xong, sẵn sàng để sử dụng!

Đổi thẻ của bạn tại nhà bán lẻ bạn đã chọn theo hướng dẫn của họ.

Các câu hỏi thường gặp

Check out our Knowledge Base page for more FAQs

JTV.com US không chấp nhận tiền điện tử nhưng Bitrefill cung cấp giải pháp thay thế bằng cách cho phép bạn mua một JTV.com US thẻ quà tặng bằng Bitcoin hoặc một loại tiền điện tử khác. Thẻ quà tặng này sau đó có thể được sử dụng để mua hàng tại JTV.com US.
Bạn có thể dễ dàng chuyển đổi Bitcoin hoặc tiền điện tử của mình sang kỹ thuật số JTV.com US thẻ quà tặng.
Một khi bạn đã mua một JTV.com US thẻ quà tặng tại Bitrefill, nó sẽ được gửi qua email cho bạn gần như ngay lập tức. Hoặc bạn có thể đổi thẻ quà tặng trực tiếp từ trang thanh toán.
Một số thẻ quà tặng tuyệt vời mà mọi người trong USA thường mua là Amazon.com, Prepaid Mastercard, Apple, Walmart eBay. Bạn có thể tìm thấy nhiều tùy chọn hơn bằng cách truy cập phần thẻ quà tặng.
Nếu bạn có câu hỏi chưa được trả lời ở đây, bạn có thể truy cập trung tâm trợ giúp của chúng tôi và chúng tôi rất sẵn lòng hỗ trợ bạn.