Skip to content
-Thẻ quà tặng Chewy

Thẻ quà tặng Chewy

Thẻ quà tặng này có thể sử chỉ có dụng trên nền tảng thương mại điện tử

Trả về Chewy với Crypto. Mua Chewy Thẻ quà tặng với Bitcoin, Lightning, Ethereum, Binance Pay, USDT, USDC, Dogecoin, Litecoin, Dash. Gửi email tức thì. Không cần tài khoản. Bắt đầu sống bằng tiền điện tử!

🇺🇸 Mã quà tặng này chỉ có thể hoạt động ở USA
 • $5

 • $10

 • $20

 • $50

 • $100

 • $150

 • $200

 • $250

 • $300

 • $350

 • $400

 • $450

 • $500

 • USD
 • Euro
 • GBP
 • AUD
 • CAD
 • INR
 • Bitcoin (BTC)
 • Bitcoin (sats)
 • Litecoin
 • Ethereum
 • USDC
 • USDT
 • Dash
 • Dogecoin
100% Secure Transaction
100% Secure Transaction
 • Tức thì, Riêng tư, An toàn

 • Gửi email

At Chewy.com, you’ll find thousands of top brands for pet essentials at affordable prices and conveniently delivered to your door. Plus, exceptional 24/7 customer service, expert pet advice, FREE shipping on orders over $49, and America’s #1 Pet Pharmacy!
*Chewy.com gift cards can not be used in Hawaii
To redeem your Chewy Gift Card, visit the Chewy website or store.
1. Select your items and proceed to checkout.
2. Enter your gift card code during payment.
3. The balance will be applied to your purchase.
Enjoy shopping for your furry friends!
By using this Gift Card, you accept these terms: Issued by Chewy Promotions LLC and redeemable by residents of the contiguous US for merchandise and services at Chewy.com. This Chewy Gift Card has no fees and does not expire. Not transferrable and not redeemable for cash except where required by law; no refunds or returns. Protect this card like cash. Subject to full Chewy Gift Card Terms available at www.chewy.com/app/content/gift-cards-terms. ©2022 Chewy Promotions LLC
Report an Issue

Thẻ quà tặng hoạt động như thế nào

Nhập số tiền

Chọn hoặc nhập số tiền bạn muốn thẻ có.

Thanh toán bằng đồng xu ưa thích của bạn

Thanh toán của bạn được xác nhận vào cùng một phút trong hầu hết các trường hợp.

Vậy là xong, sẵn sàng để sử dụng!

Đổi thẻ của bạn tại nhà bán lẻ bạn đã chọn theo hướng dẫn của họ.

Các câu hỏi thường gặp

Check out our Knowledge Base page for more FAQs

Chewy không chấp nhận tiền điện tử nhưng Bitrefill cung cấp giải pháp thay thế bằng cách cho phép bạn mua một Chewy thẻ quà tặng bằng Bitcoin hoặc một loại tiền điện tử khác. Thẻ quà tặng này sau đó có thể được sử dụng để mua hàng tại Chewy.
Bạn có thể dễ dàng chuyển đổi Bitcoin hoặc tiền điện tử của mình sang kỹ thuật số Chewy thẻ quà tặng.
Một khi bạn đã mua một Chewy thẻ quà tặng tại Bitrefill, nó sẽ được gửi qua email cho bạn gần như ngay lập tức. Hoặc bạn có thể đổi thẻ quà tặng trực tiếp từ trang thanh toán.
Một số thẻ quà tặng tuyệt vời mà mọi người trong USA thường mua là Amazon.com, Apple, Prepaid Mastercard, Walmart eBay. Bạn có thể tìm thấy nhiều tùy chọn hơn bằng cách truy cập phần thẻ quà tặng.
Nếu bạn có câu hỏi chưa được trả lời ở đây, bạn có thể truy cập trung tâm trợ giúp của chúng tôi và chúng tôi rất sẵn lòng hỗ trợ bạn.