Skip to content
 • Giao hàng kỹ thuật số ngay

 • Sống không ngân hàng

 • Tiết kiệm phí trao đổi

-Thẻ quà tặng Bigo live Diamonds

Thẻ quà tặng Bigo live Diamonds

Trả về Bigo live Diamonds với Crypto. Mua Bigo live Diamonds Thẻ quà tặng với Bitcoin, Lightning, Ethereum, Binance Pay, USDT, USDC, Dogecoin, Litecoin, Dash. Gửi email tức thì. Không cần tài khoản. Bắt đầu sống bằng tiền điện tử!

🇺🇸 Mã quà tặng này chỉ có thể hoạt động ở USA
 • $250

 • USD
 • Euro
 • GBP
 • AUD
 • CAD
 • INR
 • Bitcoin (BTC)
 • Bitcoin (sats)
 • Litecoin
 • Ethereum
 • USDC
 • USDT
 • Dash
 • Dogecoin
100% Secure Transaction
100% Secure Transaction
 • Tức thì, Riêng tư, An toàn

 • Gửi email

Feel closer to the Bigo Live experience with Bigo Live Diamonds. These virtual credits create an interactive platform, allowing users to show support to their favorite streamers. Engage, interact and enjoy the Bigo platform in a more immersive way.

 • Virtual Gifts: Show appreciation to your favorite Bigo streamers by sending them virtual gifts.
 • Engage: Participate in the unique Bigo community and interact with content creators.
 • Diamond Club: Become part of Bigo Live's exclusive Diamond Club by using Diamonds.
 • Support: Use diamonds to support, tip, and encourage your favorite Bigo content creators.

Purchasing Bigo Live Diamonds from Bitrefill provides a seamless, convenient experience. Paying with cryptocurrency is possible, extending the service to users all around the world. No need to provide personal information or get through time-consuming registration. The digital code delivered to you instantly ensures you can enjoy your Bigo live Diamonds without delay. With Bitrefill, buying the gift of Bigo Live Diamonds is just a few clicks away.

 1. Log in your account in Bigo Live mobile application;
 2. In Bigo Live, click the Me tab, go to the Wallet, select the area you are from;
 3. Find and click in the box named HiGift, then enter the CODE you purchased, and click submit
 4. Your Bigo Live Diamonds will be credited to your BIGO Live shortly     
Note: Gift card to be redeemed in following regions:Afghanistan, Algeria, American Samoa, Argentina, Bahrain, Bangladesh, Belgium, Bermuda, Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, Comoros, Costa Rica, Dominican Republic, Ecuador, Egypt, El Salvador, Gabon, Germany, Ghana, Guatemala, Honduras, India, Indonesia, Israel, Italy, Jamaica, Jordan, Kenya, Kuwait, Lebanon, Mexico, Morocco, Nepal, Nigeria, Pakistan, Palestinian Territory Occupied, Paraguay, Peru, Puerto Rico, Qatar, Saudi Arabia, Senegal, South Africa, Suriname, Tanzania, The Bahamas, Trinidad & Tobago, Tunisia, Turkey, UAE, Zimbabwe.
Report an Issue

Thẻ quà tặng hoạt động như thế nào

Nhập số tiền

Chọn hoặc nhập số tiền bạn muốn thẻ có.

Thanh toán bằng đồng xu ưa thích của bạn

Thanh toán của bạn được xác nhận vào cùng một phút trong hầu hết các trường hợp.

Vậy là xong, sẵn sàng để sử dụng!

Đổi thẻ của bạn tại nhà bán lẻ bạn đã chọn theo hướng dẫn của họ.

Các câu hỏi thường gặp

Check out our Knowledge Base page for more FAQs

Bigo live Diamonds không chấp nhận tiền điện tử nhưng Bitrefill cung cấp giải pháp thay thế bằng cách cho phép bạn mua một Bigo live Diamonds thẻ quà tặng bằng Bitcoin hoặc một loại tiền điện tử khác. Thẻ quà tặng này sau đó có thể được sử dụng để mua hàng tại Bigo live Diamonds.
Bạn có thể dễ dàng chuyển đổi Bitcoin hoặc tiền điện tử của mình sang kỹ thuật số Bigo live Diamonds thẻ quà tặng.
Một khi bạn đã mua một Bigo live Diamonds thẻ quà tặng tại Bitrefill, nó sẽ được gửi qua email cho bạn gần như ngay lập tức. Hoặc bạn có thể đổi thẻ quà tặng trực tiếp từ trang thanh toán.
Một số thẻ quà tặng tuyệt vời mà mọi người trong USA thường mua là Steam, Roblox USD, PlayStation Store, Twitch Riot Access. Bạn có thể tìm thấy nhiều tùy chọn hơn bằng cách truy cập phần thẻ quà tặng.
Nếu bạn có câu hỏi chưa được trả lời ở đây, bạn có thể truy cập trung tâm trợ giúp của chúng tôi và chúng tôi rất sẵn lòng hỗ trợ bạn.