Skip to content
-TripGift Gift Card
TripGift

TripGift Gift Card

This gift card is only redeemable on the e-commerce platform

Pay on TripGift with Crypto. Buy TripGift Gift Cards with Bitcoin, Lightning, Ethereum, Binance Pay, USDT, USDC, Dogecoin, Litecoin, Dash. Instant email delivery. No account required. Start living on crypto!

🇵🇭 This gift code may only work in Philippines
 • 5000 PHP

 • 10000 PHP

 • 20000 PHP

 • 40000 PHP

 • 60000 PHP

 • 80000 PHP

 • 100000 PHP

 • USD
 • Euro
 • GBP
 • AUD
 • CAD
 • INR
 • Bitcoin (BTC)
 • Bitcoin (sats)
 • Litecoin
 • Ethereum
 • USDC
 • USDT
 • Dash
 • Dogecoin
 • Instant, Private, Safe

 • Email Delivery

Nag-aalok ang TripGift® ng lahat ng mga kailangan upang makapag-book nang lokal o internasyunal na paglalakbay nang online sa lampas 1.5 milyon na paglalakbay
karanasan at digital media, na may kakaibang pagpipilian ng: 450 Mga airline | 750,000 Hotel, Villa & Apartment |
20,000 Mga Package Tour | 500 Car Rental Brand Provider | + Digital Media content (200+ eLanguage & Learning
mga kurso) na lahat ay may isang Gift card na maaari mong magamit upang mag-book o agarang bumili nang online at gamit ang iyong mobile
device.
Naglalaan ang TripGift® ng kakaibang tampok ng online split payment na nagpapahintulot sa iyong gamitin ang dalawang kard sa pagbayad sa
kumpletuhin ang iyong transaksyon sa pagbili na may instant bonus na gantimpala sa paglalakbay.
Mag-book sa tripgift.com gamit ang mga kilalang pangalan sa pagbyahe tulad ng Delta Airlines, American Airlines, United
Airlines, British Airways, Southwest Airlines, Air Canada, Qantas, Emirates, Cathay Pacific, Marriott, Hyatt, IHG,
Hilton, Enterprise, Hertz, Sixt, Budget at Libo-libong pinagkakatiwalaang pangalan sa paglakbay.
TripGift® offers everything needed to book local or international travel online with over 1.5 million travel
experiences and digital media, with a unique choice of: 450 Airlines | 750,000 Hotels, Villas & Apartments |
20,000 Package Tours | 500 Car Rental Brand Providers | + Digital Media content (200+ eLanguage & Learning
courses) all with one Gift card which you can use to book or purchase instantly online and using your mobile
device.
TripGift® provides a unique feature of online split payments allowing you to use two payment cards to
complete your purchase transaction with instant bonus travel rewards.
Book on tripgift.com with travel brands such as Delta Airlines, American Airlines, United
Airlines, British Airways, Southwest Airlines, Air Canada, Qantas, Emirates, Cathay Pacific, Marriott, Hyatt, IHG,
Hilton, Enterprise, Hertz, Sixt, Budget and Thousands of trusted travel brands.Redeem (use) Online Only at: http://tripgift.com
1) Register an Account at http://tripgift.com then click on Book Trip | Redeem
2) Search, Book or purchase based on your product needs.
3) Once you have selected the options that best suit your needs, enter the details of the person or all persons involved in the booking or product transaction
4) Proceed to the check-out page and copy and paste your eGift card code into the Redeem eGift card code box and click submit, proceed to agree to the T&Cs and click Order now to complete your booking & transaction, you will shortly receive a confirmation via email.
5) A maximum of 2 eGift card codes are permitted per transaction, if your basket value exceeds the value of the eGift cards you may pay the difference by using Visa, MasterCard or American Express.
6) TripGift gift cards have a 12 months expiration from issuance, except for residents in North America gift cards do not expire. Ireland expiration is 60 months and Australia & Germany which is 36 months, subject to local State & Country law and any required residual refund value for each State & Country, for full terms and conditions on currency and country of residence redemption requirements please visit http://tripgift.com/info/terms-and-conditions.aspx
7) All website content, customer service, tickets and eVouchers will be in English language. Gift cards & eVouchers cannot be exchanged or refunded.
8) For quick answers and any questions regarding Gift cards and best use, please visit https://faqs.tripgift.com/
1. Ang mga kard ng regalo ay maaari lamang mailapat sa isang BAGONG indibidwal na pagpapareserba na ginawa sa lokal na pera ng mga naninirahan sa bahay.
2. Ang mga kard ng regalo ay walang bisa kung saan ipinagbabawal, kung ginamit para sa mapanlinlang o iligal na layunin o pinaghihigpitan ng batas at kung ipinagbibili ng cash o iba pang pagsasaalang-alang at kung ginamit ng mga hindi lokal na pera na naka-domicile ng mga residente
3. Pinapayagan ang pinakamaraming 2 eGift card code kada transaksyon, kung ang iyong halaga ng basket ay lampas sa halaga ng mga eGift card maaari mong bayaran ang kulang gamit ang Visa, MasterCard o American Express.
4. Ang mga TripGift gift card ay mayroong 12 buwan na expiration mula sa pag-issue, maliban para sa mga residente sa North America na kung saan ang mga gift card ay hindi nawawalan ng bisa. Ang expiration sa Ireland ay 60 buwan at 36 na buwan para sa Australia & Germany, sakop ng mga batas ng lokal na estado & Bansa at ang anumang kinakailangang residual refund value para sa bawat Estado & Bansa, para sa buong temino at kondisyon sa salapi at bayan na tirahan na mga pangangailangan sa redemption mangyaring bumisita sa http://tripgift.com/info/terms-and-conditions.aspx
5. Ang lahat ng mga laman ng website, customer service, tiket at eVouchers ay nakasulat sa wikang Ingles. Hindi maaaring ipalit o ma-refund ang mga Gift card & eVoucher.
6. Para sa mabilis na tugon at anumang katanungan tungkol sa mga Gift card at pinakamagandang paggamit, mangyaring bisitahin ang https://faqs.tripgift.com/
1. Gift cards can only be applied to a NEW individual reservation made in the local currency by domiciled residents.
2. Gift cards shall be void where prohibited, if used for fraudulent or illegal purposes or restricted by law and if sold for cash or other consideration and if used by non-local currency domiciled residents.
3. A maximum of 2 eGift card codes are permitted per transaction, if your basket value exceeds the value of the eGift cards you may pay the difference by using Visa, MasterCard or American Express.
4. TripGift gift cards have a 12 months expiration from issuance, except for residents in North America gift cards do not expire. Ireland expiration is 60 months and Australia & Germany which is 36 months, subject to local State & Country law and any required residual refund value for each State & Country, for full terms and conditions on currency and country of residence redemption requirements please visit http://tripgift.com/info/terms-and-conditions.aspx
5. All website content, customer service, tickets and eVouchers will be in English language. Gift cards & eVouchers cannot be exchanged or refunded.
6. For quick answers and any questions regarding Gift cards and best use, please visit https://faqs.tripgift.com/
Report an Issue

How gift cards work

Enter the amount

Select or type the amount you want the card to have.

Pay with your preferred coin

Your payment is confirmed the same minute in most cases.

That's it, ready to use it!

Redeem your card at your chosen retailer according to their instructions.

Frequently asked questions

Check out our Knowledge Base page for more FAQs

TripGift does not accept crypto but Bitrefill provides a workaround by allowing you to purchase an TripGift gift card with Bitcoin or another cryptocurrency. This gift card can then be used to make purchases at TripGift.
You can easily convert your Bitcoins or crypto to a digital TripGift gift card.
Once you have purchased an TripGift gift card at Bitrefill, it will be emailed to you almost instantly. Or you can redeem the gift card directly from the checkout page.
Some great gift cards that people in Philippines usually buy are Flightgift USD, GrabGifts (Transport), Hotels.com USD, Flightgift EUR and Philippines Airlines. You can find a lot more options by visiting the gift card section.
If you have a question that's not answered here, you can visit our help center and we'll be happy to assist you.