Skip to content
-AirlineGift Gift Card

AirlineGift Gift Card

This gift card is only redeemable on the e-commerce platform

Pay on AirlineGift with Crypto. Buy AirlineGift Gift Cards with Bitcoin, Lightning, Ethereum, Binance Pay, USDT, USDC, Dogecoin, Litecoin, Dash. Instant email delivery. No account required. Start living on crypto!

🇵🇭 This gift code may only work in Philippines
 • 5000 PHP

 • 10000 PHP

 • 20000 PHP

 • 40000 PHP

 • 60000 PHP

 • 80000 PHP

 • 100000 PHP

 • USD
 • Euro
 • GBP
 • AUD
 • CAD
 • INR
 • Bitcoin (BTC)
 • Bitcoin (sats)
 • Litecoin
 • Ethereum
 • USDC
 • USDT
 • Dash
 • Dogecoin
100% Secure Transaction
100% Secure Transaction
 • Instant, Private, Safe

 • Email Delivery

Nag-aalok ang AirlineGift ng pinakamagandang airlines gift card sa mundo at online travel booking selection na may iba-ibang pagpipilian sa 450 Airline upang makapag-book ng flight sa halos saanman sa mundo. Nag-aalok ang AirlineGift ng mga kilalang pangalan sa paglalakbay tulad ng Delta Airlines, American Airlines, United Airlines, British Airways, Qantas, Air France, KLM, Southwest Airlines, Air Canada, Emirates, Etihad, Cathy Pacific, Singapore Airlines at daan-daang ibang pinagkakatiwalaang kasosyo sa paglalakbay. Naglalaan ang AirlineGift® ng kakaibang tampok ng online split payment na nagpapahintulot sa iyong gamitin ang dalawang kard sa pagbayad upang makumpleto ang iyong transaksyon sa pagbili na may instant bonus na gantimpala sa paglalakbay.

AirlineGift offers the world’s best airlines gift card and online travel booking selection with a unique choice of 450 Airlines to book a flight to almost anywhere in the world. AirlineGift offers travel brands such as Delta Airlines, American Airlines, United Airlines, British Airways, Qantas, Air France, KLM, Southwest Airlines, Air Canada, Emirates, Etihad, Cathay Pacific, Singapore Airlines and hundreds of other trusted travel partners. AirlineGift provides a unique feature of online split payments allowing you to use two payment cards to complete your purchase transaction with instant bonus travel rewards.

Maaari lamang i-redeem (gamitin) online sa pamamagitan ng website na ito: http://airlinegift.com

1) Magrehistro ng account sa http://airlinegift.com at mag-click sa Book Trip | Tubusin

2) Maghanap, mag-book at bumili ayon sa iyong mga pangangailangan sa produkto. ang

3) Kapag napili mo na ang opsyon na pinakaangkop sa iyong mga pangangailangan, ilagay ang mga detalye ng tao o lahat ng taong kasangkot sa booking o transaksyon ng produkto

4) Pumunta sa checkout page, kopyahin at i-paste ang iyong e-Gift Card code sa kahon na "Redeem e-Gift Card Code", pagkatapos ay i-click ang "Isumite", ang susunod na hakbang ay sumang-ayon sa mga tuntunin at kundisyon, i-click ang "Order Now" upang makumpleto ang iyong order at transaksyon, at makakatanggap ka ng email ng kumpirmasyon sa ilang sandali.

Can only be redeemed (used) online through this website: http://airlinegift.com

1) Register an account on http://airlinegift.com and click on Book Trip | Redeem

2) Search, book and purchase according to your product needs. the

3) Once you have selected the option that best suits your needs, enter the details of the person or all persons involved in the booking or product transaction

4) Go to the checkout page, copy and paste your e-Gift Card code into the "Redeem e-Gift Card Code" box, then click "Submit", the next step is to agree to the terms and conditions, click "Order Now" to complete your order and transaction, and you will receive a confirmation email shortly.

 1. Pinapayagan ang pinakamaraming 2 eGift card code kada transaksyon, kung ang iyong halaga ng basket ay lampas sa halaga ng mga eGift card maaari mong bayaran ang kulang gamit ang Visa, MasterCard o American Express.
 2. Ang mga TripGift gift card ay mayroong 12 buwan na expiration mula sa pag-issue, maliban para sa mga residente sa North America na kung saan ang mga gift card ay hindi nawawalan ng bisa. Ang expiration sa Ireland ay 60 buwan at 36 na buwan para sa Australia & Germany, sakop ng mga batas ng lokal na estado & Bansa at ang anumang kinakailangang residual refund value para sa bawat Estado & Bansa, para sa buong temino at kondisyon sa salapi at bayan na tirahan na mga pangangailangan sa redemption mangyaring bumisita sa http://tripgift.com/info/terms-and-conditions.aspx
 3. Ang lahat ng mga laman ng website, customer service, tiket at eVouchers ay nakasulat sa wikang Ingles. Hindi maaaring ipalit o ma-refund ang mga Gift card & eVoucher.
 4. Para sa mabilis na tugon at anumang katanungan tungkol sa mga Gift card at pinakamagandang paggamit, mangyaring bisitahin ang https://faqs.tripgift.com/

 1. A maximum of 2 eGift card codes are permitted per transaction, if your basket value exceeds the value of the eGift cards you may pay the difference by using Visa, MasterCard or American Express.
 2. TripGift gift cards have a 12 months expiration from issuance, except for residents in North America gift cards do not expire. Ireland expiration is 60 months and Australia & Germany which is 36 months, subject to local State & Country law and any required residual refund value for each State & Country, for full terms and conditions on currency and country of residence redemption requirements please visit http://tripgift.com/info/terms-and-conditions.aspx
 3. All website content, customer service, tickets and eVouchers will be in English language. Gift cards & eVouchers cannot be exchanged or refunded.
 4. For quick answers and any questions regarding Gift cards and best use, please visit https://faqs.tripgift.com/
Report an Issue

How gift cards work

Enter the amount

Select or type the amount you want the card to have.

Pay with your preferred coin

Your payment is confirmed the same minute in most cases.

That's it, ready to use it!

Redeem your card at your chosen retailer according to their instructions.

Frequently asked questions

Check out our Knowledge Base page for more FAQs

AirlineGift does not accept crypto but Bitrefill provides a workaround by allowing you to purchase an AirlineGift gift card with Bitcoin or another cryptocurrency. This gift card can then be used to make purchases at AirlineGift.
You can easily convert your Bitcoins or crypto to a digital AirlineGift gift card.
Once you have purchased an AirlineGift gift card at Bitrefill, it will be emailed to you almost instantly. Or you can redeem the gift card directly from the checkout page.
Some great gift cards that people in Philippines usually buy are GrabGifts (Transport), Hotels.com USD, Flightgift USD, AirAsia Big Points and Aruga by Rockwell. You can find a lot more options by visiting the gift card section.
If you have a question that's not answered here, you can visit our help center and we'll be happy to assist you.