Galeria Kaufhof

Sử dụng Bitcoin hoặc altcoin trên Galeria Kaufhof. Thanh toán bằng Bitcoin, Lightning, Dash, Dogecoin, Litecoin hoặc Ethereum. Gửi email ngay lập tức. Không cần tài khoản. Bắt đầu sống bằng tiền điện tử!

🇩🇪 This gift code may only work in Germany

Chọn số lượng

  • Giao hàng ngay lập tức

  • Nhanh chóng, riêng tư, an toàn

Description

Dive into alluring worlds of merchandise: A large range of exquisite products for a unique shopping trip. With top offers and a wealth of product and price expertise in a fabulous ambiance.

Terms & Conditions

Click the link to view the full Terms and Conditions: https://www.galeria-kaufhof.de/service/agb/

gift cards làm việc như thế nào?

1.Nhập số tiền

Nhập số tiền của thẻ mua hàng bạn muốn mua

2.Thanh toán bằng Bitcoin hoặc altcoins

Thanh toán của bạn được xác nhận cùng một phút trong hầu hết các trường hợp

3.Thế là xong, đây là mã để nạp của bạn!

Khi thanh toán của bạn được xác nhận, bạn sẽ sớm nhận được mã thẻ quà tặng của mình

Nhận thẻ quà tặng mọi lúc, mọi nơi
Thẻ quà tặng cho hơn 750 dịch vụ