Skip to content

Go borderless with eSIMs  Learn More

FlystayGift Gift Card
FlystayGift

FlystayGift Gift Card

This gift card is only redeemable on the e-commerce platform

Pay on FlystayGift with Crypto. Buy FlystayGift Gift Cards with Bitcoin, Lightning, Ethereum, Binance Pay, USDT, USDC, Dogecoin, Litecoin, Dash. Instant email delivery. No account required. Start living on crypto!

🇵🇭 This gift code may only work in Philippines
 • 5000 PHP

 • 10000 PHP

 • 20000 PHP

 • 40000 PHP

 • 60000 PHP

 • 80000 PHP

 • 100000 PHP

 • USD
 • Euro
 • GBP
 • AUD
 • CAD
 • INR
 • Bitcoin (BTC)
 • Bitcoin (sats)
 • Litecoin
 • Ethereum
 • USDC
 • USDT
 • Dash
 • Dogecoin
 • Instant, Private, Safe

 • Email Delivery

Nag-aalok ang FlystayGift ng pinakamagandang Flight + Hotel na package gift card sa mundo at online travel booking selection na may
iba-ibang pagpipilian na 450 Airline upang makapag-book ng flight mula sa kahit saan sa mundo
at lampas 750,000 na mga Hotel, Villa & Apartment.
Kilalang pangalan sa paglalakbay tulad ng Delta Airlines, American Airlines, United Airlines, British Airways, Emirates, Air
Canada, Qantas, Cathy Pacific, Singapore Airlines, Air France, KLM, Marriott, Hyatt, Hilton,
Wyndham, Fairmount, Accor, IHG at libo-libong ibang pinagkakatiwalaang pangalan sa paglalakbay.
Naglalaan ang FlystayGift ng kakaibang tampok ng online split payment na nagpapahintulot sa iyong gamitin ang dalawang kard sa pagbayad upang makumpleto ang iyong transaksyon sa pagbili na may bonus na gantimpala sa pagbyahe.
FlystayGift offers the world’s best package Flight + Hotel gift card and online travel booking selection
with a unique choice of 450 Airlines to book a flight to almost anywhere in the world from anywhere
and over 750,000 Hotels, Villas & Apartments.
Travel brands such as Delta Airlines, American Airlines, United Airlines, British Airways, Emirates, Air
Canada, Qantas, Cathay Pacific, Singapore Airlines, Air France, KLM, Marriott, Hyatt, Hilton,
Wyndham, Fairmont, Accor, IHG and thousands of trusted travel brands.
FlystayGift provides a unique feature of online split payments allowing you to use two payment
cards to complete your purchase transaction with bonus travel rewards.
1) Pinapayagan ang pinakamaraming 2 eGift card code kada transaksyon, kung ang iyong halaga ng basket ay lampas sa halaga ng mga eGift card maaari mong bayaran ang kulang gamit ang Visa, MasterCard o American Express.
2) Ang mga TripGift gift card ay mayroong 12 buwan na expiration mula sa pag-issue, maliban para sa mga residente sa North America na kung saan ang mga gift card ay hindi nawawalan ng bisa. Ang expiration sa Ireland ay 60 buwan at 36 na buwan para sa Australia & Germany, sakop ng mga batas ng lokal na estado & Bansa at ang anumang kinakailangang residual refund value para sa bawat Estado & Bansa, para sa buong temino at kondisyon sa salapi at bayan na tirahan na mga pangangailangan sa redemption mangyaring bumisita sa http://tripgift.com/info/terms-and-conditions.aspx
3) Ang lahat ng mga laman ng website, customer service, tiket at eVouchers ay nakasulat sa wikang Ingles. Hindi maaaring ipalit o ma-refund ang mga Gift card & eVoucher.
4) Para sa mabilis na tugon at anumang katanungan tungkol sa mga Gift card at pinakamagandang paggamit, mangyaring bisitahin ang https://faqs.tripgift.com/
1) A maximum of 2 eGift card codes are permitted per transaction, if your basket value exceeds the value of the eGift cards you may pay the difference by using Visa, MasterCard or American Express.
2) TripGift gift cards have a 12 months expiration from issuance, except for residents in North America gift cards do not expire. Ireland expiration is 60 months and Australia & Germany which is 36 months, subject to local State & Country law and any required residual refund value for each State & Country, for full terms and conditions on currency and country of residence redemption requirements please visit http://tripgift.com/info/terms-and-conditions.aspx
3) All website content, customer service, tickets and eVouchers will be in English language. Gift cards & eVouchers cannot be exchanged or refunded.
4) For quick answers and any questions regarding Gift cards and best use, please visit https://faqs.tripgift.com/

How gift cards work

Enter the amount

Select or type the amount you want the card to have.

Pay with your preferred coin

Your payment is confirmed the same minute in most cases.

That's it, ready to use it!

Redeem your card at your chosen retailer according to their instructions.

Frequently asked questions

Check out our Knowledge Base page for more FAQs

FlystayGift does not accept crypto but Bitrefill provides a workaround by allowing you to purchase an FlystayGift gift card with Bitcoin or another cryptocurrency. This gift card can then be used to make purchases at FlystayGift.
You can easily convert your Bitcoins or crypto to a digital FlystayGift gift card.
 1. Enter the amount you want the FlystayGift gift card to have.
 2. Choose the cryptocurrency you want to use for payment, such as Bitcoin, Bitcoin Lightning, Ethereum, USDT, USDC, Litecoin, Dogecoin, Dash. Alternatively you can pay using Binance Pay.
 3. Once your payment is confirmed, you will get your FlystayGift gift card code.
Once you have purchased an FlystayGift gift card at Bitrefill, it will be emailed to you almost instantly. Or you can redeem the gift card directly from the checkout page.
Some great gift cards that people in Philippines usually buy are Grab Car, Hotels.com USD, AirAsia Big Points, AirlineGift and Aruga by Rockwell. You can find a lot more options by visiting the gift card section.
If you have a question that's not answered here, you can visit our help center and we'll be happy to assist you.