Zalando UK

Zalando UK

3% Rewards

Sử dụng Bitcoin hoặc altcoin trên Zalando UK. Thanh toán bằng Bitcoin, Lightning, Dash, Dogecoin, Litecoin hoặc Ethereum. Gửi email ngay lập tức. Không cần tài khoản. Bắt đầu sống bằng tiền điện tử!

🇬🇧 Thẻ quà tặng này sẽ chỉ hoạt động cho các khách hàng hiện đang ở United Kingdom

Chọn số lượng

Tối thiểu 10 GBPTối đa: 250 GBP
Gift Modal

Mua dưới dạng quà tặng

Zalando UK

Zalando UK

250 GBP

  • Giao hàng ngay lập tức

  • Nhanh chóng, riêng tư, an toàn

Choose from over 1,500.
There is no expiration date or minimum order value for gift vouchers. It is not possible to exchange the gift voucher for cash in the case of loss or damage.
If you cancel your order or return your items that were ordered with your gift voucher credit, the value will be transferred back to your Zalando account as credit.
It is unfortunately not possible to redeem your gift voucher credit retrospectively. The purchase of the voucher itself cannot be exchanged or refunded.
The gift voucher can be used on zalando.co/uk or on the Zalando app.
If you have any questions please do not hesitate to contact us on our free helpline on 0800 472 5995 or email us at service@zalando.co.uk.
For more information check out our Terms and Conditions at zalando.co.uk/zalando-terms/.

gift cards làm việc như thế nào?

1.Nhập số tiền

Nhập số tiền của thẻ mua hàng bạn muốn mua

2.Thanh toán bằng Bitcoin hoặc altcoins

Thanh toán của bạn được xác nhận cùng một phút trong hầu hết các trường hợp

3.Thế là xong, đây là mã để nạp của bạn!

Khi thanh toán của bạn được xác nhận, bạn sẽ sớm nhận được mã thẻ quà tặng của mình

Nhận thẻ quà tặng mọi lúc, mọi nơi
Thẻ quà tặng cho hơn 30 nhà cung cấp