Walmart

Walmart

Buy Walmart gift cards with Bitcoin, Ethereum, and other altcoins and save on affordably-priced electronics, groceries, home goods, clothing, hardware, and everything you need to live on crypto in China.

🇨🇳 Mã quà tặng này chỉ có thể hoạt động ở China

Chọn số lượng

This product is currently out of stock… :(
 • Giao hàng ngay lập tức

 • Nhanh chóng, riêng tư, an toàn

This product is currently out of stock

 1. 本卡仅限在售卡的沃尔玛商场(含沃尔玛购物广场、山姆会员店、沃尔玛惠选超市、沃尔玛社区店,下同)及特约的沃尔玛商场自营区域使用。特约的沃尔玛商场名单请咨询沃尔玛商场;
 2. 本卡为不记名卡、不挂失、无密码;
 3. 电子卡有效期一年,实体卡有效期三年,若超过有效期,请拨打4000888400进行延期或咨询沃尔玛商场服务台;
 4. 持本卡在沃尔玛商场消费时不再重复开具发票;
 5. 持本卡在山姆会员店消费时须与山姆会员店会员卡同时使用;
 6. 其他相关事宜,详见沃尔玛商场公示的《沃尔玛GIFT卡章程》;
ENGLISH
 1. This card can only be used in the Walmart store (including Walmart Shopping Plaza and Sam's Club), and exclusive Walmart stores. Please consult the Walmart store for a list of special Walmart stores
 2. This card is an unregistered card, no loss reported, no password
 3. The validity period of the electronic card is one year, and the validity period of the physical card is three years. If it exceeds the validity period, please call 4000888400 for extension or consult the Walmart store service desk
 4. Do not repeat the invoice when using this card at Walmart stores
 5. This card must be used in conjunction with the Sam's Club member membership card when it is consumed at the Sam's Club
 6. For other related matters, please refer to the Walmart GIFT Card Regulations published by Walmart Stores
尔玛礼品卡全渠道升级,接入沃尔玛在京东的官方旗舰店以及在京东到家平台的支付体系,从而实现一张礼品卡线上线下支付打通。顾客只要在沃尔玛购物,无论是在全国400多家沃尔玛实体门店。

ENGLISH
Walmart is a major retail store with more than 400 locations across the country.

gift cards làm việc như thế nào?

1.Nhập số tiền

Nhập số tiền của thẻ mua hàng bạn muốn mua

2.Thanh toán bằng Bitcoin hoặc altcoins

Thanh toán của bạn được xác nhận cùng một phút trong hầu hết các trường hợp

3.Thế là xong, đây là mã để nạp của bạn!

Khi thanh toán của bạn được xác nhận, bạn sẽ sớm nhận được mã thẻ quà tặng của mình

Nhận thẻ quà tặng mọi lúc, mọi nơi
Thẻ quà tặng cho hơn 30 nhà cung cấp