Skip to content
Cứu giúp
Thẻ quà tặng Walmart
Walmart

Thẻ quà tặng Walmart

Rating: 4.1 - 7 reviews

Thẻ quà tặng này có sử dụng trên nền tảng thương mại điện tử và tại cửa hàng.

Buy Walmart gift cards with Bitcoin, Ethereum, and other altcoins and save on affordably-priced electronics, groceries, home goods, clothing, hardware, and everything you need to live on crypto in China.

🇨🇳 Mã quà tặng này chỉ có thể hoạt động ở China
 • 100 CNY

 • 200 CNY

 • 500 CNY

 • 1000 CNY

 • USD
 • Euro
 • GBP
 • AUD
 • CAD
 • INR
 • Bitcoin (BTC)
 • Bitcoin (sats)
 • Litecoin
 • Ether
 • USDC
 • USDT
 • Dash
 • Dogecoin
 • Tức thì, Riêng tư, An toàn

 • Gửi email

With a Walmart eGift Card, you get low prices every day on thousands of popular products in stores or online at Walmart.com. You’ll find a wide assortment of top electronics, toys, home essentials and more. Plus, cards don’t expire and you never pay any fees.
The giftcard is a QR code, and can only be used in stores.
avatar4
jason2022-04-07
中国区的手续费都太贵了
avatar5
ks2021-11-06
是二维码链接,只能在门店使用
avatar1
可以在京东沃尔玛店使用2021-09-10
是卡密的那种
avatar0
laoding2021-04-16
此礼品卡是二维码形式,不是卡号密码,不能绑定线上账户,只能在门店使用。请在说明文字里描述清楚。
avatar5
Yangyong 2023-03-01
avatar4
jace2022-09-06
avatar5
wangnan2021-07-29
1. 本卡可在售卡的沃尔玛商场(含沃尔玛购物广场、山姆会员店、沃尔玛惠选超市、沃尔玛社区店,下同)及特约的沃尔玛商场自营区域使用。特约的沃尔玛商场名单请咨询沃尔玛商场;
2. 本卡为不记名卡、不挂失、无密码;
3. 有效期三年,若超过有效期,请拨打4000888400进行延期或咨询沃尔玛商场服务台;
4. 持本卡在沃尔玛商场消费时不再重复开具发票;
5. 持本卡在山姆会员店消费时须与山姆会员店会员卡同时使用;
6. 其他相关事宜,详见沃尔玛商场公示的《沃尔玛GIFT卡章程》

1. This card could be used in the Wal-Mart store (including Wal-Mart Shopping Plaza, Sam's Club, Wal-Mart, Wal-Mart, and the Wal-Mart), and the exclusive Wal-Mart store. Please consult the Wal-Mart store for a list of special Wal-Mart stores;
2. This card is an unregistered card, no loss reported, no password;
3. The validity period is three years. If it exceeds the validity period, please call 4000888400 for extension or consult the Wal-Mart store service desk;
4. Do not repeat the invoice when using this card at Wal-Mart stores;
5. This card must be used in conjunction with the Sam Club member membership card when it is consumed at the Sam's Club.
6. For other related matters, please refer to the Wal-Mart GIFT Card Regulations published by Wal-Mart Stores

Thẻ quà tặng hoạt động như thế nào

Nhập số tiền

Chọn hoặc nhập số tiền bạn muốn thẻ có.

Thanh toán bằng đồng xu ưa thích của bạn

Thanh toán của bạn được xác nhận vào cùng một phút trong hầu hết các trường hợp.

Vậy là xong, sẵn sàng để sử dụng!

Đổi thẻ của bạn tại nhà bán lẻ bạn đã chọn theo hướng dẫn của họ.

Các câu hỏi thường gặp

Walmart không chấp nhận tiền điện tử nhưng Bitrefill cung cấp giải pháp thay thế bằng cách cho phép bạn mua một Walmart thẻ quà tặng bằng Bitcoin hoặc một loại tiền điện tử khác. Thẻ quà tặng này sau đó có thể được sử dụng để mua hàng tại Walmart.
Bạn có thể dễ dàng chuyển đổi Bitcoin hoặc tiền điện tử của mình sang kỹ thuật số Walmart thẻ quà tặng.
 1. Nhập số tiền bạn muốn Walmart thẻ quà tặng để có.
 2. Chọn loại tiền điện tử bạn muốn sử dụng để thanh toán, chẳng hạn như Bitcoin, Bitcoin Lightning, Ethereum, USDT, USDC, Litecoin, Dogecoin, Dash. Ngoài ra, bạn có thể thanh toán bằng Binance Pay.
 3. Sau khi thanh toán của bạn được xác nhận, bạn sẽ nhận được Walmart mã thẻ quà tặng.
Một khi bạn đã mua một Walmart thẻ quà tặng tại Bitrefill, nó sẽ được gửi qua email cho bạn gần như ngay lập tức. Hoặc bạn có thể đổi thẻ quà tặng trực tiếp từ trang thanh toán.
Một số thẻ quà tặng tuyệt vời mà mọi người trong China thường mua là JD, Tmall Supermarket, Suning, VIPshop App Store & iTunes. Bạn có thể tìm thấy nhiều tùy chọn hơn bằng cách truy cập phần thẻ quà tặng.
Nếu bạn có câu hỏi chưa được trả lời ở đây, bạn có thể truy cập trung tâm trợ giúp của chúng tôi và chúng tôi rất sẵn lòng hỗ trợ bạn.