Walmart China

Walmart

2% Tiền thưởng
This gift card is redeemable on the e-commerce platform & at the physical store

Buy Walmart gift cards with Bitcoin, Ethereum, and other altcoins and save on affordably-priced electronics, groceries, home goods, clothing, hardware, and everything you need to live on crypto in China.

🇨🇳 Mã quà tặng này chỉ có thể hoạt động ở China

Chọn số lượng

  • Giao hàng ngay lập tức

  • Nhanh chóng, riêng tư, an toàn

With a Walmart eGift Card, you get low prices every day on thousands of popular products in stores or online at Walmart.com. You’ll find a wide assortment of top electronics, toys, home essentials and more. Plus, cards don’t expire and you never pay any fees.
Walmart gift cards with a value under $250 or bulk purchases under 25 cards do not require activation. Walmart gift cards with a value over $250 dollars or which were part of a bulk purchase exceeding 25 cards must be activated with the password and instructions emailed to the purchaser. Walmart gift card balance never expires.
Walmart Gift Card Terms and Conditions
help.walmart.com/article/gift-card-terms-and-conditions

  1. 本卡仅限在售卡的沃尔玛商场(含沃尔玛购物广场、山姆会员商店、沃尔玛惠选超市,沃尔玛社区店,下同)及特约的沃尔玛商场自营区域使用。特约的沃尔玛商场名单请咨询售卡的沃尔玛商场。
  2. 本卡为不记名卡,不挂失、无密码,可重复充值。
  3. 本卡有效期三年。若超过有效期,请联系沃尔玛商场服务台办理激活或换卡。
  4. 售卡时沃尔玛商场已向购卡人出具发票的,使用本卡时不再重复开具发票。
  5. 持卡人在山姆会员商店使用本卡时,须与山姆会员卡同时使用。
  6. 其他相关事宜,详见沃尔玛商场公示的《沃尔玛GIFT卡章程》。

gift cards làm việc như thế nào?

gift_cards_step1
1.Nhập số tiền

Nhập số tiền của thẻ mua hàng bạn muốn mua

gift_cards_step2
2.Thanh toán bằng Bitcoin hoặc altcoins

Thanh toán của bạn được xác nhận cùng một phút trong hầu hết các trường hợp

gift_cards_step3
3.Thế là xong, đây là mã để nạp của bạn!

Khi thanh toán của bạn được xác nhận, bạn sẽ sớm nhận được mã thẻ quà tặng của mình

✅
Nhận thẻ quà tặng mọi lúc, mọi nơi
✅
Thẻ quà tặng cho hơn 30 nhà cung cấp