Skip to content
Verizon USA

Verizon

1% Tiền thưởng

Rating: 5 - 5 reviews

Sử dụng Bitcoin hoặc altcoin trên Verizon. Thanh toán bằng Bitcoin, Lightning, Dash, Dogecoin, Litecoin hoặc Ethereum. Gửi email ngay lập tức. Không cần tài khoản. Bắt đầu sống bằng tiền điện tử!

  • Giao hàng ngay lập tức

  • Nhanh chóng, riêng tư, an toàn

Nhận xét (5)

avatar4
jennifer2021-06-17
my payment did not go through and my funds has been deducted
avatar0
Bill Collins from Ky2020-08-08
I'm a real person, just a redneck from Kentucky. I first used this service in 2017. I converted some old DogeCoin from the kraken exchange into prepaid verizon refill credit. I like BitRefill. They don't charge too much extra. They have real people, who email you back and reassure that everything is normal.
avatar2
VERY2021-08-18
avatar2
Jay2020-10-03
avatar3
Kelvin J2020-06-20

Bitrefill làm việc như thế nào?

refill_step1
1.Nhập số điện thoại

Nhập số điện thoại và số tiền bạn muốn chúng tôi nạp

gift_cards_step2
2.Thanh toán bằng Bitcoin

Thanh toán của bạn được xác nhận trong cùng một phút trong hầu hết các trường hợp

refill_step3
3.Đó là nó, đây là nạp tiền của bạn

Khi khoản thanh toán của bạn được xác nhận, bạn sẽ nhận được tiền nạp của mình

Nạp lại ngay lập tức, mọi lúc, mọi nơi
Thanh toán bằng Bitcoin
Nạp lại tiền cho người khác
Bất kỳ số nào trong 160 quốc gia

Có nhiều câu hỏi hơn?Please visit our Help Desk