Skip to content
Ufone Pakistan

Ufone

1% Tiền thưởng

Rating: 4.9 - 21 reviews

Sử dụng Bitcoin hoặc tiền điện tử trên Ufone. Thanh toán bằng Bitcoin, Lightning, Dash, Dogecoin, Litecoin hoặc Ethereum. Gửi email ngay lập tức. Không cần tài khoản. Bắt đầu sống bằng tiền điện tử!

Số điện thoại để nạp tiền
  • Giao hàng ngay lập tức

  • Nhanh chóng, riêng tư, an toàn

avatar1
Usman2020-10-04
very fast service but 12% paid extra its too much high
avatar5
Ahmed Jamal2020-09-03
Good & fast Service.
avatar2
Dan2020-04-26
Everything was great. Thank you.
avatar2
Dan2020-03-23
Everything was working great, perfect, fast and super easy. Many thanks to you.
avatar0
Naveed2018-06-26
Its best ever recharge service I have experienced. Its Easy, Fast and Reliable. Recommended to everyone.
avatar0
Tahir Bashir2018-04-13
Bitrefill really going well everytime i received top up with in minute,,, i hope u guys with remain ur service reliable and smooth, ur work appreciated, keep it up. 5 stars
avatar2
bisma2017-11-17
omg i cant believe, awesome service no fees hassle free. i love refill. thanks
avatar1
meer faisal 2017-09-03
I want to explain to my friend to about btc value that's y I try to bitrefll its amazing service thanks bitrefill team to provide this opportunity
avatar5
Ahsan_weed2017-06-08
It took 2 hours and you guys deduct a lot of money but that's fine. Good service
avatar0
Haider ali2017-03-24
Awesome service i have no word fr this service i love this service but one problem btc fees is too high

Bitrefill làm việc như thế nào?

refill_step1
1.Nhập số điện thoại

Nhập số điện thoại và số tiền bạn muốn chúng tôi nạp

gift_cards_step2
2.Thanh toán bằng Bitcoin

Thanh toán của bạn được xác nhận trong cùng một phút trong hầu hết các trường hợp

refill_step3
3.Đó là nó, đây là nạp tiền của bạn

Khi khoản thanh toán của bạn được xác nhận, bạn sẽ nhận được tiền nạp của mình

Nạp lại ngay lập tức, mọi lúc, mọi nơi
Thanh toán bằng Bitcoin
Nạp lại tiền cho người khác
Bất kỳ số nào trong 160 quốc gia