Skip to content
Thẻ quà tặng Spotify
Spotify

Thẻ quà tặng Spotify

Xếp hạng: 5 - 3 đánh giá

Thẻ quà tặng này có thể sử chỉ có dụng trên nền tảng thương mại điện tử

Trả về Spotify với Crypto. Mua Spotify Thẻ quà tặng với Bitcoin, Lightning, Ethereum, Binance Pay, USDT, USDC, Dogecoin, Litecoin, Dash. Gửi email tức thì. Không cần tài khoản. Bắt đầu sống bằng tiền điện tử!

🇧🇷 Mã quà tặng này chỉ có thể hoạt động ở Brazil
 • 17 BRL

 • 50 BRL

 • 100 BRL

 • USD
 • Euro
 • GBP
 • AUD
 • CAD
 • INR
 • Bitcoin (BTC)
 • Bitcoin (sats)
 • Litecoin
 • Ethereum
 • USDC
 • USDT
 • Dash
 • Dogecoin
 • Tức thì, Riêng tư, An toàn

 • Gửi email

Spotify is one of the most popular streaming music and podcast platforms. Now you can enjoy your favorite hits and pay with cryptocurrency.

Note: Your account’s country settings need to match where the gift card was purchased.
 1. Log in to spotify.com/redeem.
 2. Enter the PIN on the back of the card, or the code from your receipt.
 3. Click Redeem.

The gift card is applied to your subscription payments starting on your next payment date. Your payments continue normally after the full gift card amount is spent.

George
George2023-03-30
Bought this gift card 4 times already. Every time everything worked perfectly. Thanks!
Deep
Deep2022-07-06
I get this error message when trying to get on the code :/ Internal Server Error The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request. Please contact the server administrator at webmaster@meu.gift to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error. More information about this error may be available in the server error log. Additionally, a 500 Internal Server Error error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.
elmintas
elmintas2021-01-07
Importante - inválido para estudantes, ofertas de teste, famílias Premium. Spotify é um serviço de streaming digital que dá acesso instantâneo a milhões de músicas, podcasts, vídeos e outros conteúdos de artistas de todo o mundo. Com o Cartão Presente Spotify Premium Imediato é fácil encontrar a música certa para cada momento, que pode ser ouvida no celular, computador, tablet e outros. Utilize seu Cartão Presente Spotify Premium Imediato exclusivamente no site www.spotify.com e aproveite sua mensalidade Premium! Não é possível utilizar o Cartão Presente Spotify Premium Imediato no aplicativo. Para utilizá-lo acesse o site www.spotify.com/redeem. O Cartão Presente Spotify Premium Imediato é válido somente para a conta Premium, não sendo possível para planos familiares ou promoções. É possível somente um Cartão Presente Spotifty Premium Imediato por resgate. O valor de R$ 17,00 é referente a assinatura pelo período de um mês Spotify Premium e será vinculado integralmente após o resgate. Este Cartão Presente Spotify Premium Imediato é ao portador e não é recarregável. Seu saldo não poderá ser cancelado, trocado, devolvido ou ser convertido em dinheiro. O Cartão Presente é único, intransferível e não cumulativo. Não é possível a transferência de saldo para outro Cartão Presente. Prazo máximo para uso do vale após o resgate: 12 meses.
Report an Issue

Thẻ quà tặng hoạt động như thế nào

Nhập số tiền

Chọn hoặc nhập số tiền bạn muốn thẻ có.

Thanh toán bằng đồng xu ưa thích của bạn

Thanh toán của bạn được xác nhận vào cùng một phút trong hầu hết các trường hợp.

Vậy là xong, sẵn sàng để sử dụng!

Đổi thẻ của bạn tại nhà bán lẻ bạn đã chọn theo hướng dẫn của họ.

Các câu hỏi thường gặp

Kiểm tra của chúng tôi Kiến thức cơ bản trang để biết thêm câu hỏi thường gặp

Spotify không chấp nhận tiền điện tử nhưng Bitrefill cung cấp giải pháp thay thế bằng cách cho phép bạn mua một Spotify thẻ quà tặng bằng Bitcoin hoặc một loại tiền điện tử khác. Thẻ quà tặng này sau đó có thể được sử dụng để mua hàng tại Spotify.
Bạn có thể dễ dàng chuyển đổi Bitcoin hoặc tiền điện tử của mình sang kỹ thuật số Spotify thẻ quà tặng.
Một khi bạn đã mua một Spotify thẻ quà tặng tại Bitrefill, nó sẽ được gửi qua email cho bạn gần như ngay lập tức. Hoặc bạn có thể đổi thẻ quà tặng trực tiếp từ trang thanh toán.
Một số thẻ quà tặng tuyệt vời mà mọi người trong Brazil thường mua là Netflix, HBO MAX, Activitygift USD, Bike Itaú Globo+ Brasil. Bạn có thể tìm thấy nhiều tùy chọn hơn bằng cách truy cập phần thẻ quà tặng.
Nếu bạn có câu hỏi chưa được trả lời ở đây, bạn có thể truy cập trung tâm trợ giúp của chúng tôi và chúng tôi rất sẵn lòng hỗ trợ bạn.