Jio India

Jio

1% Tiền thưởng

Sử dụng Bitcoin hoặc altcoin trên Jio. Thanh toán bằng Bitcoin, Lightning, Dash, Dogecoin, Litecoin hoặc Ethereum. Gửi email ngay lập tức. Không cần tài khoản. Bắt đầu sống bằng tiền điện tử!

Chọn số lượng

  • Giao hàng ngay lập tức

  • Nhanh chóng, riêng tư, an toàn

Nhận xét (8)

sanjoy khan (indian)2020-05-06
i never sen before like this , awsome , crypto in real life use case , just superb , must used every crypto lover , thank you soo much bitrefill for provide this type of amazing exprience
Anant Nagpal2020-04-30
Found Very Easy And Fast New Technology
always fast2020-04-17
orderd more than 10+ RC
Amazingly fast 2020-03-28
In just 5 seconds I got the recharge on my jio phone !
Manhar2019-12-25
Interesting fast recharge.. no tantion about payment.. u can claim instant refund.. thanks
Amit2019-10-21
It's working instant recharge received
Rohan 2019-06-21
Really, fast recharge and faster service very helpful trusted site and app, this app can be good for everyone.. use everyone and recharge them joyfully.... Very very nice and beautiful Bitrefill ❤️❤️
San2020-05-11

Bitrefill làm việc như thế nào?

refill_step1
1.Nhập số điện thoại

Nhập số điện thoại và số tiền bạn muốn chúng tôi nạp

gift_cards_step2
2.Thanh toán bằng Bitcoin

Thanh toán của bạn được xác nhận trong cùng một phút trong hầu hết các trường hợp

refill_step3
3.Đó là nó, đây là nạp tiền của bạn

Khi khoản thanh toán của bạn được xác nhận, bạn sẽ nhận được tiền nạp của mình

✅
Nạp lại ngay lập tức, mọi lúc, mọi nơi
✅
Thanh toán bằng Bitcoin
✅
Nạp lại tiền cho người khác
✅
Bất kỳ số nào trong 160 quốc gia