Nationale Bioscoopbon PIN Netherlands

Nationale Bioscoopbon PIN

1% Tiền thưởng

Bitrefill's Nationale Bioscoopbon gift card lets you go to the movies and pay with Bitcoin, Ethereum, Dash, and Dogecoin.

🇳🇱 Mã quà tặng này chỉ có thể hoạt động ở Netherlands

Chọn số lượng

  • Giao hàng ngay lập tức

  • Nhanh chóng, riêng tư, an toàn

The Nationale Bioscoopbon voucher allows you to purchase tickets at almost any cinema and theater in the Netherlands.

With the credit on the National Cinema Coupon you can purchase cinema tickets at all cinemas and almost all film theaters in the Netherlands. You cannot buy food or drink with it. The National Cinema Voucher is a "gift voucher" and the credit can be spent in parts, but not paid out in cash.

Example: if you have a gift card with a balance of € 15.00 and you buy a cinema ticket of € 10.00, € 5.00 will remain on your card, which you can use as a partial payment the next time. If you want to buy cinema tickets with a value of € 15.00 with a total value of € 20.00, you pay € 15.00 with the gift card and € 5.00 in another way.

Nationale Bioscoopbon's Terms and Conditions can be found at the following link:

Bitrefill làm việc như thế nào?

refill_step1
1.Nhập số điện thoại

Nhập số điện thoại và số tiền bạn muốn chúng tôi nạp

gift_cards_step2
2.Thanh toán bằng Bitcoin

Thanh toán của bạn được xác nhận trong cùng một phút trong hầu hết các trường hợp

refill_step3
3.Đó là nó, đây là nạp tiền của bạn

Khi khoản thanh toán của bạn được xác nhận, bạn sẽ nhận được tiền nạp của mình

✅
Nạp lại ngay lập tức, mọi lúc, mọi nơi
✅
Thanh toán bằng Bitcoin
✅
Nạp lại tiền cho người khác
✅
Bất kỳ số nào trong 160 quốc gia