Skip to content
Cứu giúp
MTN Data Nạp tiền
MTN Data

MTN Data Nạp tiền

Sử dụng Bitcoin, ETH hoặc tiền điện tử trên MTN Data. Thanh toán bằng Bitcoin, Lightning, Ethereum, Binance Pay, USDT, USDC, Dogecoin, Litecoin, Dash. Gửi email tức thì. Không cần tài khoản. Bắt đầu sống bằng tiền điện tử!

 • 50MB 2Go Weekly Plan

 • DataPlan 100MB Daily (24 Hours)

 • Data 160MB (30 Days)

 • Data 200MB (3 Days)

 • Xtradata 200

 • Data 1GB (24 hours)

 • Data 350MB (7 Days)

 • Xtradata 300

 • Data 750MB 50% Deal Zone Offer [500MB+250MB] (14 days)

 • Data 750MB (14 Days)

 • Xtradata 500

 • Data 2.5GB (2 Days)

 • Data 1GB (7 Days)

 • Data 3GB 2-Days Bundle

 • Data 1.5GB (30 days)

 • Xtradata 1000

 • Data 2GB (30 Days)

 • Data 3GB (30 Days)

 • Data 6GB (7 Days)

 • Data 7GB Weekly Bundle

 • Data 4.5GB (30 days - All Day Plan)

 • Xtradata 2000

 • Data 6GB (30 Days)

 • Data 10GB (30 Days)

 • 11GB Monthly Plan

 • Data 12GB (30 days)

 • 13GB Monthly Plan

 • Data 20GB (30 days)

 • Xtradata 5000

 • Marble (30GB FUP Weekly Unlimited) Plan (4G Router)

 • 22GB Monthly Plan

 • Data 25GB (30 Days)

 • 27GB Monthly Plan

 • 30GB Monthly Broadband Plan (4G Router)

 • Data 40GB (30 days)

 • Xtradata 10000

 • 25GB SME Mobile Data ( 1 Month)

 • 45GB Monthly Broadband Plan (4G Router)

 • Data 35GB (SME Data Shares Bundle)

 • Data 75GB (30 Days)

 • Xtradata 15000

 • 100GB Monthly Broadband Plan (4G Router)

 • Data 75GB (60 Days)

 • Xtradata 20000

 • Data 110GB (30 Days)

 • Silver (150GB FUP Monthly Unlimited) Plan (4G Router)

 • 120GB Monthly Plan

 • 100GB 2-Month Plan

 • 200GB Monthly HyNetFlex Plan

 • 200GB Monthly Broadband Plan (4G Router)

 • Data 120GB (60 Days)

 • Ruby (300GB FUP Monthly Unlimited) Plan (4G Router)

 • 160GB 2-Month Plan

 • 300GB 2-Months Broadband Plan (4G Router)

 • Data 90GB (SME Data Shares Bundle)

 • 400GB 3-Months Broadband Plan (4G Router)

 • Gold (400GB FUP Monthly Unlimited) (4G Router)

 • Data 150GB (90 Days)

 • 150GB (SME Data Share Bundles) (12 Months)

 • 165GB SME Mobile Data (2-Months)

 • 400GB 3-Month Plan

 • Diamond (550GB FUP Monthly Unlimited) (4G Router)

 • Data 250GB (90 Days)

 • 600GB 3-Month Plan

 • Data 325GB (6 Months)

 • 360GB SME Mobile Data (3 Months)

 • 1TB Mobile Data (1 Year)

 • 1TB 6-Months Broadband Plan (4G Router)

 • Data 400GB (1 Year)

 • 1.5TB Yearly Broadband Plan (4G Router)

 • Platinum (1.5TB FUP Six-Months Unlimited) Plan (4G Router)

 • USD
 • Euro
 • GBP
 • AUD
 • CAD
 • INR
 • Bitcoin (BTC)
 • Bitcoin (sats)
 • Litecoin
 • Ether
 • USDC
 • USDT
 • Dash
 • Dogecoin
 • Tức thì, Riêng tư, An toàn

 • Gửi email

Thẻ quà tặng hoạt động như thế nào

Nhập số tiền

Chọn hoặc nhập số tiền bạn muốn thẻ có.

Thanh toán bằng đồng xu ưa thích của bạn

Thanh toán của bạn được xác nhận vào cùng một phút trong hầu hết các trường hợp.

Vậy là xong, sẵn sàng để sử dụng!

Đổi thẻ của bạn tại nhà bán lẻ bạn đã chọn theo hướng dẫn của họ.

Các câu hỏi thường gặp

MTN Data không chấp nhận tiền điện tử nhưng Bitrefill cung cấp giải pháp thay thế cho phép bạn nạp tiền vào điện thoại thông minh của mình bằng Bitcoin hoặc các loại tiền điện tử khác.
Nạp tiền vào thời gian phát sóng di động sẽ được thêm vào một số điện thoại trong vòng vài giây đến vài phút. Đôi khi, có thể có một chút chậm trễ từ phía nhà điều hành di động, nhưng hãy yên tâm, chúng tôi sẽ gửi cho bạn email xác nhận ngay sau khi quá trình nạp tiền của bạn được xử lý thành công.
Một số lựa chọn thay thế mà khách hàng cân nhắc trong Nigeria thường là Glo Nigeria Internet, 9Mobile Nigeria Internet, NTEL NTEL Internet. Bạn có thể tìm thấy nhiều tùy chọn khác bằng cách truy cập phần nạp tiền điện thoại trên trang web của chúng tôi.
Nếu bạn có câu hỏi chưa được trả lời ở đây, bạn có thể truy cập trung tâm trợ giúp của chúng tôi và chúng tôi rất sẵn lòng hỗ trợ bạn.