Skip to content
Cứu giúp
Movistar BAM
Movistar BAM

Movistar BAM Nạp tiền

1% Tiền thưởng

Sử dụng Bitcoin, ETH hoặc tiền điện tử trên Movistar BAM. Thanh toán bằng Bitcoin, Lightning, Ethereum, Binance Pay, USDT, USDC, Dogecoin, Litecoin, Dash. Gửi email tức thì. Không cần tài khoản. Bắt đầu sống bằng tiền điện tử!

 • 1000 CLP

 • 2000 CLP

 • 3000 CLP

 • 4000 CLP

 • 5000 CLP

 • 5500 CLP

 • 6000 CLP

 • 7000 CLP

 • 8000 CLP

 • 8500 CLP

 • 9000 CLP

 • 10000 CLP

 • 11000 CLP

 • 12000 CLP

 • 13000 CLP

 • 14000 CLP

 • 15000 CLP

 • 16000 CLP

 • 17000 CLP

 • 18000 CLP

 • 19000 CLP

 • 20000 CLP

 • USD
 • Euro
 • GBP
 • AUD
 • CAD
 • INR
 • Bitcoin (BTC)
 • Bitcoin (sats)
 • Litecoin
 • Ether
 • USDC
 • USDT
 • Dash
 • Dogecoin
 • Tức thì, Riêng tư, An toàn

 • Gửi email

How refills work

Nhập số điện thoại

Type in the phone number and the amount you want us to refill.

Pay with your preferred coin

Your payment is confirmed the same minute in most cases.

Đó là nó, đây là nạp tiền của bạn

Once your payment is confirmed you will get your refill sent out.