Skip to content
Cứu giúp
Megafon
Megafon

Megafon Nạp tiền

1% Tiền thưởng

Sử dụng Bitcoin, ETH hoặc tiền điện tử trên Megafon. Thanh toán bằng Bitcoin, Lightning, Ethereum, Binance Pay, USDT, USDC, Dogecoin, Litecoin, Dash. Gửi email tức thì. Không cần tài khoản. Bắt đầu sống bằng tiền điện tử!

 • 1 TJS

 • 2 TJS

 • 5 TJS

 • 10 TJS

 • 20 TJS

 • 50 TJS

 • 100 TJS

 • 200 TJS

 • 300 TJS

 • 400 TJS

 • 500 TJS

 • 600 TJS

 • 700 TJS

 • 800 TJS

 • 900 TJS

 • 1000 TJS

 • USD
 • Euro
 • GBP
 • AUD
 • CAD
 • INR
 • Bitcoin (BTC)
 • Bitcoin (sats)
 • Litecoin
 • Ether
 • USDC
 • USDT
 • Dash
 • Dogecoin
 • Tức thì, Riêng tư, An toàn

 • Gửi email

How refills work

Nhập số điện thoại

Type in the phone number and the amount you want us to refill.

Pay with your preferred coin

Your payment is confirmed the same minute in most cases.

Đó là nó, đây là nạp tiền của bạn

Once your payment is confirmed you will get your refill sent out.