Skip to content
Maxis Malaysia

Maxis

1% Tiền thưởng

Rating: 4.7 - 12 reviews

Sử dụng Bitcoin hoặc altcoin trên Maxis. Thanh toán bằng Bitcoin, Lightning, Dash, Dogecoin, Litecoin hoặc Ethereum. Gửi email ngay lập tức. Không cần tài khoản. Bắt đầu sống bằng tiền điện tử!

Chọn số lượng

Tiền tệ:
  • Giao hàng ngay lập tức

  • Nhanh chóng, riêng tư, an toàn

Nhận xét (12)

avatar2
Dash User2021-07-06
Paid within seconds and phone reloaded soon after. Extra charges (~RM2) is also much lesser than Lazada gift cards.
avatar2
Potatoh2021-03-05
Good service. Took 10 mins for LTC to kicked in.
avatar1
an2020-07-29
fast transaction with lightning bitcoin
avatar5
kripto2020-05-30
fast prepaid reload with lightning bitcoin
avatar1
abah kamu2020-05-25
fast with doge
avatar3
EricSo2020-04-30
Excellent, receive in seconds!
avatar4
Rasoul2020-03-06
Amazing Exprience....!!
avatar5
Alfred2020-01-20
Fast and reliable
avatar4
Fir2019-05-28
fast transaction and great service operator if have problem
avatar1
slaman2017-10-30
It sbad service and i have balance BTC i have request to withdraw my balance BTC but no response sent trice tickets but no response

Bitrefill làm việc như thế nào?

refill_step1
1.Nhập số điện thoại

Nhập số điện thoại và số tiền bạn muốn chúng tôi nạp

gift_cards_step2
2.Thanh toán bằng Bitcoin

Thanh toán của bạn được xác nhận trong cùng một phút trong hầu hết các trường hợp

refill_step3
3.Đó là nó, đây là nạp tiền của bạn

Khi khoản thanh toán của bạn được xác nhận, bạn sẽ nhận được tiền nạp của mình

✅
Nạp lại ngay lập tức, mọi lúc, mọi nơi
✅
Thanh toán bằng Bitcoin
✅
Nạp lại tiền cho người khác
✅
Bất kỳ số nào trong 160 quốc gia