Maxis Malaysia

Maxis

1% Tiền thưởng

Sử dụng Bitcoin hoặc altcoin trên Maxis. Thanh toán bằng Bitcoin, Lightning, Dash, Dogecoin, Litecoin hoặc Ethereum. Gửi email ngay lập tức. Không cần tài khoản. Bắt đầu sống bằng tiền điện tử!

Chọn số lượng

  • Giao hàng ngay lập tức

  • Nhanh chóng, riêng tư, an toàn

Nhận xét (11)

Potatoh2021-03-05
Good service. Took 10 mins for LTC to kicked in.
an2020-07-29
fast transaction with lightning bitcoin
kripto2020-05-30
fast prepaid reload with lightning bitcoin
abah kamu2020-05-25
fast with doge
EricSo2020-04-30
Excellent, receive in seconds!
Rasoul2020-03-06
Amazing Exprience....!!
Alfred2020-01-20
Fast and reliable
Fir2019-05-28
fast transaction and great service operator if have problem
slaman2017-10-30
It sbad service and i have balance BTC i have request to withdraw my balance BTC but no response sent trice tickets but no response
tonevays2020-12-28

Bitrefill làm việc như thế nào?

refill_step1
1.Nhập số điện thoại

Nhập số điện thoại và số tiền bạn muốn chúng tôi nạp

gift_cards_step2
2.Thanh toán bằng Bitcoin

Thanh toán của bạn được xác nhận trong cùng một phút trong hầu hết các trường hợp

refill_step3
3.Đó là nó, đây là nạp tiền của bạn

Khi khoản thanh toán của bạn được xác nhận, bạn sẽ nhận được tiền nạp của mình

✅
Nạp lại ngay lập tức, mọi lúc, mọi nơi
✅
Thanh toán bằng Bitcoin
✅
Nạp lại tiền cho người khác
✅
Bất kỳ số nào trong 160 quốc gia