Skip to content
League of Legends Brazil

League of Legends

1% Tiền thưởng

Rating: 5 - 1 reviews

Sử dụng Bitcoin hoặc tiền điện tử trên League of Legends. Thanh toán bằng Bitcoin, Lightning, Dash, Dogecoin, Litecoin hoặc Ethereum. Gửi email ngay lập tức. Không cần tài khoản. Bắt đầu sống bằng tiền điện tử!

🇧🇷 Mã quà tặng này chỉ có thể hoạt động ở Brazil
  • Giao hàng ngay lập tức

  • Nhanh chóng, riêng tư, an toàn

League of Legends é um jogo ambientado em um mundo de fantasia, batalhas e muita magia, feito para ser jogado em seu computador. O Cartão Pré-Pago League of Legends permite que você participe do jogo e adquira conteúdos exclusivos mais rapidamente, como skins e campeões, agregando um maior status ao personagem durante as partidas do MOBA (Multiplayer Online Battle Arena).

Gift Cards làm việc như thế nào?

gift_cards_step1
1.Nhập số tiền

Nhập số tiền của thẻ mua hàng bạn muốn mua

gift_cards_step2
2.Thanh toán bằng tiền điện tử

Thanh toán của bạn được xác nhận cùng một phút trong hầu hết các trường hợp

gift_cards_step3
3.Thế là xong, đây là mã để nạp của bạn!

Khi thanh toán của bạn được xác nhận, bạn sẽ sớm nhận được mã thẻ quà tặng của mình

Nhận thẻ quà tặng mọi lúc, mọi nơi
Thẻ quà tặng cho hơn 30 nhà cung cấp