Skip to content
Cứu giúp
Thẻ quà tặng Haagendazs
Haagendazs

Thẻ quà tặng Haagendazs

Trả về Haagendazs với Crypto. Mua Haagendazs Thẻ quà tặng với Bitcoin, Lightning, Ethereum, Binance Pay, USDT, USDC, Dogecoin, Litecoin, Dash. Gửi email tức thì. Không cần tài khoản. Bắt đầu sống bằng tiền điện tử!

🇨🇳 Mã quà tặng này chỉ có thể hoạt động ở China
 • 35 CNY

 • 50 CNY

 • 100 CNY

 • USD
 • Euro
 • GBP
 • AUD
 • CAD
 • INR
 • Bitcoin (BTC)
 • Bitcoin (sats)
 • Litecoin
 • Ether
 • USDC
 • USDT
 • Dash
 • Dogecoin
 • Tức thì, Riêng tư, An toàn

 • Gửi email

Once your purchase is successful, you will receive a QR code. To use the giftcard, scan the QR code at the cashier. This giftcard can only be used once.
1. 本券面值仅可用于购买哈根达斯产品时抵扣使用,面值需一次性使用完毕,请在上述有效期内使用;
2. 本券只适用于中国大陆地区哈根达斯冰淇淋专卖店(详见上述“适用门店”,机场店,高铁店,景点店,联营店除外)的指定商品,具体营业时间、产品和包装以专卖店公示和供应为准;
3. 本券请在点餐前,出示二维码使用,截屏、复制、修改无效;
4. 本券不可转赠,不可兑换现金或折换现金、不找零;
5. 本券仅限使用一次,核销后即失效,请妥善保管,遗失不补;
6. 本券不可与其他折扣或优惠同时使用;
7. 如有与本券相关的任何问题请联系您的购券渠道。
This voucher is only applicable to the designated products of the Haagen-Dazs ice cream store in mainland China (except the official website, airport store, high-speed rail store, scenic spots, and affiliated stores). The specific business hours, products and packaging are used in the store. Publicity and supply shall prevail.
Please present the QR code before the order, and the screen capture, copy and modification are invalid.
This voucher cannot be redeemed, cannot be exchanged for cash or exchanged for cash, no change.
This coupon is for one use only. It will be invalid after the write-off. Please keep it properly and lose it.
This voucher cannot be used in conjunction with other discounts or offers.
If you have any questions related to this voucher, please contact your voucher channel.

Thẻ quà tặng hoạt động như thế nào

Nhập số tiền

Chọn hoặc nhập số tiền bạn muốn thẻ có.

Thanh toán bằng đồng xu ưa thích của bạn

Thanh toán của bạn được xác nhận vào cùng một phút trong hầu hết các trường hợp.

Vậy là xong, sẵn sàng để sử dụng!

Đổi thẻ của bạn tại nhà bán lẻ bạn đã chọn theo hướng dẫn của họ.

Các câu hỏi thường gặp

Haagendazs không chấp nhận tiền điện tử nhưng Bitrefill cung cấp giải pháp thay thế bằng cách cho phép bạn mua một Haagendazs thẻ quà tặng bằng Bitcoin hoặc một loại tiền điện tử khác. Thẻ quà tặng này sau đó có thể được sử dụng để mua hàng tại Haagendazs.
Bạn có thể dễ dàng chuyển đổi Bitcoin hoặc tiền điện tử của mình sang kỹ thuật số Haagendazs thẻ quà tặng.
 1. Nhập số tiền bạn muốn Haagendazs thẻ quà tặng để có.
 2. Chọn loại tiền điện tử bạn muốn sử dụng để thanh toán, chẳng hạn như Bitcoin, Bitcoin Lightning, Ethereum, USDT, USDC, Litecoin, Dogecoin, Dash. Ngoài ra, bạn có thể thanh toán bằng Binance Pay.
 3. Sau khi thanh toán của bạn được xác nhận, bạn sẽ nhận được Haagendazs mã thẻ quà tặng.
Một khi bạn đã mua một Haagendazs thẻ quà tặng tại Bitrefill, nó sẽ được gửi qua email cho bạn gần như ngay lập tức. Hoặc bạn có thể đổi thẻ quà tặng trực tiếp từ trang thanh toán.
Một số thẻ quà tặng tuyệt vời mà mọi người trong China thường mua là Hema, KFC, Starbucks, Vanguard YongHui. Bạn có thể tìm thấy nhiều tùy chọn hơn bằng cách truy cập phần thẻ quà tặng.
Nếu bạn có câu hỏi chưa được trả lời ở đây, bạn có thể truy cập trung tâm trợ giúp của chúng tôi và chúng tôi rất sẵn lòng hỗ trợ bạn.