Skip to content
Cứu giúp
Google Play Mexico
Google Play

Thẻ quà tặng Google Play

1% Tiền thưởng

Rating: 5 - 2 reviews

Sử dụng Bitcoin hoặc tiền điện tử trên Google Play. Thanh toán bằng Bitcoin, Lightning, Dash, Dogecoin, Litecoin hoặc Ethereum. Gửi email ngay lập tức. Không cần tài khoản. Bắt đầu sống bằng tiền điện tử!

🇲🇽 Mã quà tặng này chỉ có thể hoạt động ở Mexico
  • Giao hàng ngay lập tức

  • Nhanh chóng, riêng tư, an toàn

This is a gift card product.
We will provide you with a gift code and
instructions for how you apply the code.
avatar5
Alexis uwu 2021-04-22
Muy agradecido por la rápida solucuo respuesta y solución a mi problema
avatar2
Diego 2021-11-23
Usa el código de esta tarjeta de regalo solamente en Google Play. Cualquier otra solicitud para usar el código podría ser un fraude. Visita play.google.com/giftcardscam. Para acceder a los Términos y la Política de Privacidad, visite play.google.com/mx-card-terms. Para obtener ayuda o ver el saldo de la tarjeta, visite support.google.com/googleplay/go/cardhelp. Use the code for this gift card only on Google Play. Any other request to use the code could be a fraud. Visit play.google.com/giftcardscam. To access the Terms and Privacy Policy, visit play.google.com/mx-card-terms. For help or to view your card balance, visit support.google.com/googleplay/go/cardhelp.

Gift Cards làm việc như thế nào?

gift_cards_step1
1.Nhập số tiền

Nhập số tiền của thẻ mua hàng bạn muốn mua

gift_cards_step2
2.Thanh toán bằng tiền điện tử

Thanh toán của bạn được xác nhận cùng một phút trong hầu hết các trường hợp

gift_cards_step3
3.Thế là xong, đây là mã để nạp của bạn!

Khi thanh toán của bạn được xác nhận, bạn sẽ sớm nhận được mã thẻ quà tặng của mình

Nhận thẻ quà tặng mọi lúc, mọi nơi
Thẻ quà tặng cho hơn 5,000+ nhà cung cấp