Skip to content
Cứu giúp
Thẻ quà tặng Google Play
Google Play

Thẻ quà tặng Google Play

Rating: 4.5 - 6 reviews

Thẻ quà tặng này có thể sử chỉ có dụng trên nền tảng thương mại điện tử

Trả về Google Play với Crypto. Mua Google Play Thẻ quà tặng với Bitcoin, Lightning, Ethereum, Binance Pay, USDT, USDC, Dogecoin, Litecoin, Dash. Gửi email tức thì. Không cần tài khoản. Bắt đầu sống bằng tiền điện tử!

🇮🇩 Mã quà tặng này chỉ có thể hoạt động ở Indonesia
 • 20000 IDR

 • 50000 IDR

 • USD
 • Euro
 • GBP
 • AUD
 • CAD
 • INR
 • Bitcoin (BTC)
 • Bitcoin (sats)
 • Litecoin
 • Ether
 • USDC
 • USDT
 • Dash
 • Dogecoin
 • Tức thì, Riêng tư, An toàn

 • Gửi email

Jutaan aplikasi, game, dan masih banyak lagi dapat anda ditemukan di dalam Google Play Voucher.

In Google Play you will find millions of applications, games, and much more
Only use this gift card's code on Google Play. Any other request for the code may be a scam. Visit play.google.com/giftcardscam or call 1-855-466-4438.

To redeem, enter code in the Play Store app or play.google.com.
avatar1
mlzh2023-02-08
great
avatar5
Moya2022-08-26
Fast shipping!
avatar4
LOVE THIS APK2022-07-14
Bottom line I really love this app
avatar1
I failed to enter th2022-06-28
avatar5
Ahmad Fauzy2022-06-12
avatar4
d2022-05-30
Syarat dan Ketentuan:
1.Google Voucher tidak berlaku setelah tanggal kadaluwarsa
2.Google Voucher berlaku untuk satu kali penggunaan per kode Voucher.
3.Kecuali diwajibkan oleh hukum, Google Voucher tidak dapat ditukarkan dengan uang tunai atau kartu lainnya; tidak dapat diisi ulang, tidak dapat dijual kembali, ditukar, atau dialihkan nilainya.
4.Google Voucher ini hanya dapat digunakan untuk item yang memenuhi syarat di Google Play.
5.Google Play tidak bertanggung jawab atas Google Voucher yang hilang atau dicuri, dan Google Voucher tidak akan diganti jika hilang atau dicuri.
6. Syarat dan Ketentuan selengkapnya bisa kamu lihat di https://play.google.com/intl/id_id/about/card-terms/

Term and Conditions
1.Google Voucher is not valid after certain expiry date
2.Google Voucher is valid for a single usage per Voucher code.
3.Unless required by law, Google Voucher is not redeemable for cash or other cards; not reloadable, cannot be resold, exchanged or transferred for value.
4.This Google Voucher is usable for eligible items on Google Play only.
5.Google Play is not responsible for any lost or stolen Google Voucher(s), and the Google Voucher(s) will not be replaced if lost or stolen.
6.You can read the full Terms and Conditions at https://play.google.com/intl/id_id/about/card-terms/

Thẻ quà tặng hoạt động như thế nào

Nhập số tiền

Chọn hoặc nhập số tiền bạn muốn thẻ có.

Thanh toán bằng đồng xu ưa thích của bạn

Thanh toán của bạn được xác nhận vào cùng một phút trong hầu hết các trường hợp.

Vậy là xong, sẵn sàng để sử dụng!

Đổi thẻ của bạn tại nhà bán lẻ bạn đã chọn theo hướng dẫn của họ.

Các câu hỏi thường gặp

Google Play không chấp nhận tiền điện tử nhưng Bitrefill cung cấp giải pháp thay thế bằng cách cho phép bạn mua một Google Play thẻ quà tặng bằng Bitcoin hoặc một loại tiền điện tử khác. Thẻ quà tặng này sau đó có thể được sử dụng để mua hàng tại Google Play.
Bạn có thể dễ dàng chuyển đổi Bitcoin hoặc tiền điện tử của mình sang kỹ thuật số Google Play thẻ quà tặng.
 1. Nhập số tiền bạn muốn Google Play thẻ quà tặng để có.
 2. Chọn loại tiền điện tử bạn muốn sử dụng để thanh toán, chẳng hạn như Bitcoin, Bitcoin Lightning, Ethereum, USDT, USDC, Litecoin, Dogecoin, Dash. Ngoài ra, bạn có thể thanh toán bằng Binance Pay.
 3. Sau khi thanh toán của bạn được xác nhận, bạn sẽ nhận được Google Play mã thẻ quà tặng.
Một khi bạn đã mua một Google Play thẻ quà tặng tại Bitrefill, nó sẽ được gửi qua email cho bạn gần như ngay lập tức. Hoặc bạn có thể đổi thẻ quà tặng trực tiếp từ trang thanh toán.
Một số thẻ quà tặng tuyệt vời mà mọi người trong Indonesia thường mua là OVO Cash, Shopee, Alfamart, Indomaret ID NordVPN. Bạn có thể tìm thấy nhiều tùy chọn hơn bằng cách truy cập phần thẻ quà tặng.
Nếu bạn có câu hỏi chưa được trả lời ở đây, bạn có thể truy cập trung tâm trợ giúp của chúng tôi và chúng tôi rất sẵn lòng hỗ trợ bạn.