Skip to content
Gandhi Mexico

Gandhi

1% Tiền thưởng
Thẻ quà tặng này có thể sử chỉ có dụng trên nền tảng thương mại điện tử

Sử dụng Bitcoin hoặc tiền điện tử trên Gandhi. Thanh toán bằng Bitcoin, Lightning, Dash, Dogecoin, Litecoin hoặc Ethereum. Gửi email ngay lập tức. Không cần tài khoản. Bắt đầu sống bằng tiền điện tử!

🇲🇽 Mã quà tặng này chỉ có thể hoạt động ở Mexico
  • Giao hàng ngay lập tức

  • Nhanh chóng, riêng tư, an toàn

To use your Gandhi voucher:Go to www.gandhi.com.mx and capture your code number and PIN, and voila! Your balance will be added to possible forms of payment.Remember:The code is valid only at www.gandhi.com.mx and is not valid in physical stores.
The code is not valid at Walmart and Palacio de Hierro.
The code is reusable in all the transactions you require until the balance with which it has been loaded is used up.

Gift Cards làm việc như thế nào?

gift_cards_step1
1.Nhập số tiền

Nhập số tiền của thẻ mua hàng bạn muốn mua

gift_cards_step2
2.Thanh toán bằng tiền điện tử

Thanh toán của bạn được xác nhận cùng một phút trong hầu hết các trường hợp

gift_cards_step3
3.Thế là xong, đây là mã để nạp của bạn!

Khi thanh toán của bạn được xác nhận, bạn sẽ sớm nhận được mã thẻ quà tặng của mình

Nhận thẻ quà tặng mọi lúc, mọi nơi
Thẻ quà tặng cho hơn 30 nhà cung cấp