Final Fantasy XIV USA

Final Fantasy XIV

1% Tiền thưởng

Bitrefill's Final Fantasy XIV gift card allows you pay for Final Fantasy XIV subscriptions with Bitcoin, Ethereum, Dash, Dogecoin, and Litecoin.

🇺🇸 Mã quà tặng này chỉ có thể hoạt động ở USA

Chọn số lượng

  • Giao hàng ngay lập tức

  • Nhanh chóng, riêng tư, an toàn

Final Fantasy XIV is a massively multiplayer online role-playing game (MMORPG) developed and published by Square Enix.

  1. Log in to Mog Station with the Square Enix account you wish to register the code with.
  2. Proceed to "Enter Item Code" under "Select Service Account".
  3. Follow the on-screen instructions to register the gift code.

Square Enix Terms and Conditions can be found at the following link:

Gift Cards làm việc như thế nào?

gift_cards_step1
1.Nhập số tiền

Nhập số tiền của thẻ mua hàng bạn muốn mua

gift_cards_step2
2.Thanh toán bằng Bitcoin hoặc altcoins

Thanh toán của bạn được xác nhận cùng một phút trong hầu hết các trường hợp

gift_cards_step3
3.Thế là xong, đây là mã để nạp của bạn!

Khi thanh toán của bạn được xác nhận, bạn sẽ sớm nhận được mã thẻ quà tặng của mình

✅
Nhận thẻ quà tặng mọi lúc, mọi nơi
✅
Thẻ quà tặng cho hơn 30 nhà cung cấp