Skip to content
Entel Chile

Entel

1% Tiền thưởng

Rating: 4.3 - 4 reviews

Sử dụng Bitcoin hoặc altcoin trên Entel. Thanh toán bằng Bitcoin, Lightning, Dash, Dogecoin, Litecoin hoặc Ethereum. Gửi email ngay lập tức. Không cần tài khoản. Bắt đầu sống bằng tiền điện tử!

  • Giao hàng ngay lập tức

  • Nhanh chóng, riêng tư, an toàn

Nhận xét (4)

avatar1
Isidoro 2020-07-08
Por que yo tengo btc y es muy bueno
avatar5
Stefan2017-03-27
I really liked the speed of the process. However, it is distinctly useless to have to enter the amount in USD when the local currency is CLP. Moreover, the fees are very expensive and deducted from the total shown after the fact, so that you get a seemingly random amount in the local currency. This makes for a very bad user experience. Please fix ASAP!
avatar5
Alice2017-03-11
Great service! Works great every time, never had any problem.
avatar5
Arregle valor dolar2020-08-12

Bitrefill làm việc như thế nào?

refill_step1
1.Nhập số điện thoại

Nhập số điện thoại và số tiền bạn muốn chúng tôi nạp

gift_cards_step2
2.Thanh toán bằng Bitcoin

Thanh toán của bạn được xác nhận trong cùng một phút trong hầu hết các trường hợp

refill_step3
3.Đó là nó, đây là nạp tiền của bạn

Khi khoản thanh toán của bạn được xác nhận, bạn sẽ nhận được tiền nạp của mình

Nạp lại ngay lập tức, mọi lúc, mọi nơi
Thanh toán bằng Bitcoin
Nạp lại tiền cho người khác
Bất kỳ số nào trong 160 quốc gia