Skip to content
Cứu giúp
Thẻ quà tặng Despar
Despar

Thẻ quà tặng Despar

Rating: 5 - 1 reviews

Thẻ quà tặng này có thể sử chỉ có dụng tại cửa hàng.

Despar is a chain of popular family friendly neighborhood supermarkets. Bitrefill's Despar gift card lets you shop and pay with Bitcoin, Ethereum, Dash, Dogecoin, and Litecoin.

🇮🇹 Mã quà tặng này chỉ có thể hoạt động ở Italy
 • €10

 • €20

 • €50

 • €100

 • USD
 • Euro
 • GBP
 • AUD
 • CAD
 • INR
 • Bitcoin (BTC)
 • Bitcoin (sats)
 • Litecoin
 • Ether
 • USDC
 • USDT
 • Dash
 • Dogecoin
 • Tức thì, Riêng tư, An toàn

 • Gửi email

The Despar sign identifies neighborhood supermarkets with a small surface area, with a specific assortment of products for daily shopping. They're small in size with a family atmosphere.

To download your gift card you will receive security codes valid for 12 months from the delivery date with relevant instructions.

avatar5
Alfio2021-06-05
Easy to spend in many shops!

La Gift Card Despar è utilizzabile per gli acquisti dei prodotti presenti esclusivamente nei punti vendita individuabili nel sito www.despar.it con la dicitura “Aspiag Service S.r.l.” (con esclusione dei Punti Vendita affiliati). Trovi l'elenco completo dei punti vendita aderenti al seguente link despar.it/it/punti-vendita.

La Gift Card è una tessera pre-pagata a scalare fino ad esaurimento del valore caricato. Se l'importo della carta non è sufficiente per coprire l'importo dell'acquisto, è possibile integrare con altre forme di pagamento accettate dal punto vendita. È una carta al portatore, non commercializzabile e non convertibile in denaro. È cumulabile con altre carte e può essere utilizzata in più soluzioni.

Per spendere la Gift Card Despar devi prima attivare il codice indicato sul voucher di prenotazione, che ha una validità di 6 mesi a partire dalla sua emissione. Ulteriori informazioni sulla data di scadenza saranno disponibili sul buono stesso.

La carta non può essere ricaricata, non dà diritto ad alcun rimborso totale o parziale in caso di mancato utilizzo, scadenza, smarrimento, furto, uso improprio o danneggiamento, non produce interessi e non può essere bloccata. Per qualsiasi ulteriore informazione si prega di rivolgersi all'accoglienza clienti dei punti vendita Aspiag Service S.r.l.

The Despar Gift Card is expendable exclusively at points of sale in Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna and those indicated on the website www.despar.it/gift-card-despar.

Thẻ quà tặng hoạt động như thế nào

Nhập số tiền

Chọn hoặc nhập số tiền bạn muốn thẻ có.

Thanh toán bằng đồng xu ưa thích của bạn

Thanh toán của bạn được xác nhận vào cùng một phút trong hầu hết các trường hợp.

Vậy là xong, sẵn sàng để sử dụng!

Đổi thẻ của bạn tại nhà bán lẻ bạn đã chọn theo hướng dẫn của họ.

Các câu hỏi thường gặp

Despar không chấp nhận tiền điện tử nhưng Bitrefill cung cấp giải pháp thay thế bằng cách cho phép bạn mua một Despar thẻ quà tặng bằng Bitcoin hoặc một loại tiền điện tử khác. Thẻ quà tặng này sau đó có thể được sử dụng để mua hàng tại Despar.
Bạn có thể dễ dàng chuyển đổi Bitcoin hoặc tiền điện tử của mình sang kỹ thuật số Despar thẻ quà tặng.
 1. Nhập số tiền bạn muốn Despar thẻ quà tặng để có.
 2. Chọn loại tiền điện tử bạn muốn sử dụng để thanh toán, chẳng hạn như Bitcoin, Bitcoin Lightning, Ethereum, USDT, USDC, Litecoin, Dogecoin, Dash. Ngoài ra, bạn có thể thanh toán bằng Binance Pay.
 3. Sau khi thanh toán của bạn được xác nhận, bạn sẽ nhận được Despar mã thẻ quà tặng.
Một khi bạn đã mua một Despar thẻ quà tặng tại Bitrefill, nó sẽ được gửi qua email cho bạn gần như ngay lập tức. Hoặc bạn có thể đổi thẻ quà tặng trực tiếp từ trang thanh toán.
Một số thẻ quà tặng tuyệt vời mà mọi người trong Italy thường mua là Conad, Deliveroo, Carrefour, TheFork NaturaSi. Bạn có thể tìm thấy nhiều tùy chọn hơn bằng cách truy cập phần thẻ quà tặng.
Nếu bạn có câu hỏi chưa được trả lời ở đây, bạn có thể truy cập trung tâm trợ giúp của chúng tôi và chúng tôi rất sẵn lòng hỗ trợ bạn.