Skip to content
Cứu giúp
 • Giao hàng kỹ thuật số ngay

 • Sống không ngân hàng

 • Tiết kiệm phí trao đổi

Thẻ quà tặng DANA Cash
DANA Cash

Thẻ quà tặng DANA Cash

1% Tiền thưởng
Hết hàng

Rating: 5 - 9 reviews

Thẻ quà tặng này có thể sử chỉ có dụng trên nền tảng thương mại điện tử

Trả về DANA Cash với Crypto. Mua DANA Cash Thẻ quà tặng với Bitcoin, Lightning, Ethereum, Binance Pay, USDT, USDC, Dogecoin, Litecoin, Dash. Gửi email tức thì. Không cần tài khoản. Bắt đầu sống bằng tiền điện tử!

🇮🇩 Mã quà tặng này chỉ có thể hoạt động ở Indonesia
 • 10000 IDR

 • USD
 • Euro
 • GBP
 • AUD
 • CAD
 • INR
 • Bitcoin (BTC)
 • Bitcoin (sats)
 • Litecoin
 • Ether
 • USDC
 • USDT
 • Dash
 • Dogecoin
 • Tức thì, Riêng tư, An toàn

 • Gửi email

Dana adalah layanan keuangan digital yang berbasis di Jakarta, Indonesia, yang berperan sebagai pembayaran digital untuk menggantikan dompet konvensional.

Dana is a digital financial service based in Jakarta, Indonesia, which acts as a digital payment as a substitute for conventional wallets.
1. Pastikan Anda memiliki akun yang terdaftar di DANA 2. Klik "Tukarkan" 3. Masukkan nomor ponsel Anda, silahkan masukkan nomor ponsel yang ditandai ke akun DANA Anda dengan benar, kami tidak bertanggung jawab atas kesalahan input yang terjadi. 4. Klik "Tukarkan" setelah Anda mengonfirmasi bahwa detail sudah benar. 5. Dana akan dikreditkan ke akun Anda dalam waktu 1 hari kerja 1. Make sure you have an account registered with DANA 2. Click " Tukarkan" 3. Key in your mobile number, please enter mobile number tagged to your DANA account correctly, we are not responsible for any input errors that occur. 4. Click "Tukarkan" once you confirm details are correct. 5. Funds will be credited to your account within 1 working day
avatar5
Muhdor2023-01-03
Mantap
avatar4
RacikKopi 2022-12-22
Saya sangan menanti jumlah pilihan penarikan untuk Dompet Dana. Cepat terpercaya Zebede mantab
avatar5
Muhdor2022-12-20
Mantap
avatar5
Aak2022-12-10
Good end fast
avatar5
Great2022-12-08
Cool
avatar3
Kuro2022-12-06
Fast and safe
avatar4
Rian syarif 2022-12-28
avatar0
Zerri al fajri2022-12-03
avatar2
Deddy2022-11-11
1. DANA merupakan layanan pembayaran dalam bentuk uang elektronik, dompet elektronik, transfer, dan layanan pendukung lainnya berbasis mobile apllication yang dapat digunakan melalui perangkat telekomunikasi. 2. Akun DANA berarti semua akun yang terdaftar di aplikasi DANA oleh Pengguna untuk menggunakan fitur apa pun di DANA. 3. Akun Premium atau Akun DANA Premium adalah Akun DANA milik Verified User. 4. Saldo DANA adalah sejumlah uang elektronik yang dimasukkan dan dicatat dalam DANA. Jumlah yang dinyatakan sebagai uang elektronik akan dimasukkan ke dalam Escrow Account dan dapat digunakan oleh Pengguna untuk setiap transaksi menggunakan DANA. 5. Kecuali diwajibkan oleh undang-undang, balance DANA tidak dapat dikembalikan. 6. DANA dan Wogi tidak bertanggung jawab atas balance DANA yang hilang atau dicuri, dan balance DANA tidak akan diganti jika hilang atau dicuri. 7. Untuk T&C lengkap, silakan merujuk ke https://www.dana.id/en/terms untuk lebih jelasnya. 1. DANA is a payment service in the form of electronic money, electronic wallet, transfer, and other supporting services based on mobile applications that can be used through telecommunication devices. 2. DANA Account means all accounts registered in the DANA application by the User to use any feature in DANA. 3. Premium Account or Premium DANA Account is a DANA Account belonging to a Verified User. 4. DANA balance is the amount of electronic money entered and recorded in the DANA. The amount declared as electronic money will be entered into the Escrow Account and can be used by the User for each use of the DANA. 5. Unless required by law, Dana eVoucher is not refundable. 6. Dana and Wogi are not responsible for any lost or stolen Dana eVoucher(s), and the Dana eVoucher(s) will not be replaced if lost or stolen. 7. For complete T&C, please refer to https://www.dana.id/en/terms.

Thẻ quà tặng hoạt động như thế nào

Nhập số tiền

Chọn hoặc nhập số tiền bạn muốn thẻ có.

Thanh toán bằng đồng xu ưa thích của bạn

Thanh toán của bạn được xác nhận vào cùng một phút trong hầu hết các trường hợp.

Vậy là xong, sẵn sàng để sử dụng!

Đổi thẻ của bạn tại nhà bán lẻ bạn đã chọn theo hướng dẫn của họ.

Các câu hỏi thường gặp

DANA Cash không chấp nhận tiền điện tử nhưng Bitrefill cung cấp giải pháp thay thế bằng cách cho phép bạn mua một DANA Cash thẻ quà tặng bằng Bitcoin hoặc một loại tiền điện tử khác. Thẻ quà tặng này sau đó có thể được sử dụng để mua hàng tại DANA Cash.
Bạn có thể dễ dàng chuyển đổi Bitcoin hoặc tiền điện tử của mình sang kỹ thuật số DANA Cash thẻ quà tặng.
 1. Nhập số tiền bạn muốn DANA Cash thẻ quà tặng để có.
 2. Chọn loại tiền điện tử bạn muốn sử dụng để thanh toán, chẳng hạn như Bitcoin, Bitcoin Lightning, Ethereum, USDT, USDC, Litecoin, Dogecoin, Dash. Ngoài ra, bạn có thể thanh toán bằng Binance Pay.
 3. Sau khi thanh toán của bạn được xác nhận, bạn sẽ nhận được DANA Cash mã thẻ quà tặng.
Một khi bạn đã mua một DANA Cash thẻ quà tặng tại Bitrefill, nó sẽ được gửi qua email cho bạn gần như ngay lập tức. Hoặc bạn có thể đổi thẻ quà tặng trực tiếp từ trang thanh toán.
Một số thẻ quà tặng tuyệt vời mà mọi người trong Indonesia thường mua là OVO Cash, Google Play, Shopee, Alfamart Indomaret ID. Bạn có thể tìm thấy nhiều tùy chọn hơn bằng cách truy cập phần thẻ quà tặng.
Nếu bạn có câu hỏi chưa được trả lời ở đây, bạn có thể truy cập trung tâm trợ giúp của chúng tôi và chúng tôi rất sẵn lòng hỗ trợ bạn.