Skip to content
China Telecom China
China Telecom

China Telecom

1% Tiền thưởng

Rating: 4.4 - 7 reviews

Sử dụng Bitcoin hoặc tiền điện tử trên China Telecom. Thanh toán bằng Bitcoin, Lightning, Dash, Dogecoin, Litecoin hoặc Ethereum. Gửi email ngay lập tức. Không cần tài khoản. Bắt đầu sống bằng tiền điện tử!

Số điện thoại để nạp tiền
  • Giao hàng ngay lập tức

  • Nhanh chóng, riêng tư, an toàn

avatar3
chen2022-02-05
大家记得,别用交易所账号直接支付,他只能支付小数点后2位数字,有时候能充值成功有时候不能,交易的时候自己下载个钱包,把币打入钱包在去支付,这样就不会出问题
avatar4
2022-01-10
很不错,速度很快,第一次充值,就是试试看能不能充上
avatar5
kurohane2021-07-22
so fast! 0730 GMT can get least gas and fastest refill speed
avatar1
alon2021-06-12
尝试充值了一次,13分钟充值到账。 除了汇率不是很好外,其他没啥问题。 用usdt支付,走的trc20的链,速度很快。 期待更好的汇率,更多的使用场景。
avatar0
laoding2020-09-04
这次充值没有收到。邮件联系了客服,客服倒是处理及时。显示充值成功。但联系中国电信那边,却没有收到充值。 客服响应速度还不错,但目前没解决问题。希望日后改善,或换充值供应商。
avatar4
vivi2021-10-14
avatar1
OK2020-04-18

Bitrefill làm việc như thế nào?

refill_step1
1.Nhập số điện thoại

Nhập số điện thoại và số tiền bạn muốn chúng tôi nạp

gift_cards_step2
2.Thanh toán bằng Bitcoin

Thanh toán của bạn được xác nhận trong vòng một phút trong hầu hết các trường hợp

refill_step3
3.Đó là nó, đây là nạp tiền của bạn

Khi khoản thanh toán của bạn được xác nhận, bạn sẽ nhận được tiền nạp của mình

Nạp lại ngay lập tức, mọi lúc, mọi nơi
Thanh toán bằng Bitcoin
Nạp lại tiền cho người khác
Bất kỳ số nào trong 186 quốc gia