Skip to content
Cứu giúp
China Telecom
China Telecom

China Telecom Nạp tiền

1% Tiền thưởng

Rating: 3.7 - 10 reviews

Sử dụng Bitcoin, ETH hoặc tiền điện tử trên China Telecom. Thanh toán bằng Bitcoin, Lightning, Ethereum, Binance Pay, USDT, USDC, Dogecoin, Litecoin, Dash. Gửi email tức thì. Không cần tài khoản. Bắt đầu sống bằng tiền điện tử!

 • 30 CNY

 • 50 CNY

 • 100 CNY

 • 200 CNY

 • 300 CNY

 • 500 CNY

 • USD
 • Euro
 • GBP
 • AUD
 • CAD
 • INR
 • Bitcoin (BTC)
 • Bitcoin (sats)
 • Litecoin
 • Ether
 • USDC
 • USDT
 • Dash
 • Dogecoin
 • Tức thì, Riêng tư, An toàn

 • Gửi email

avatar3
充值没有到账2022-09-28
充值没有到账
avatar3
oik2022-09-18
大概15分到到账
avatar1
不建议冲,经常充不进去2022-09-07
不建议冲,经常充不进去,然后又没的退款,找他们客服又麻烦。
avatar3
chen2022-02-05
大家记得,别用交易所账号直接支付,他只能支付小数点后2位数字,有时候能充值成功有时候不能,交易的时候自己下载个钱包,把币打入钱包在去支付,这样就不会出问题
avatar4
2022-01-10
很不错,速度很快,第一次充值,就是试试看能不能充上
avatar5
kurohane2021-07-22
so fast! 0730 GMT can get least gas and fastest refill speed
avatar1
alon2021-06-12
尝试充值了一次,13分钟充值到账。 除了汇率不是很好外,其他没啥问题。 用usdt支付,走的trc20的链,速度很快。 期待更好的汇率,更多的使用场景。
avatar0
laoding2020-09-04
这次充值没有收到。邮件联系了客服,客服倒是处理及时。显示充值成功。但联系中国电信那边,却没有收到充值。 客服响应速度还不错,但目前没解决问题。希望日后改善,或换充值供应商。
avatar4
vivi2021-10-14
avatar1
OK2020-04-18

How refills work

Nhập số điện thoại

Type in the phone number and the amount you want us to refill.

Pay with your preferred coin

Your payment is confirmed the same minute in most cases.

Đó là nó, đây là nạp tiền của bạn

Once your payment is confirmed you will get your refill sent out.