Blizzard Balance

Blizzard Balance

Sử dụng Bitcoin hoặc altcoin trên Blizzard Balance. Thanh toán bằng Bitcoin, Lightning, Dash, Dogecoin, Litecoin hoặc Ethereum. Gửi email ngay lập tức. Không cần tài khoản. Bắt đầu sống bằng tiền điện tử!

🇺🇸 Mã quà tặng này chỉ có thể hoạt động ở USA

Chọn số lượng

Gift Modal

Purchase as gift

Blizzard Balance

Blizzard Balance

20 USD

  • Giao hàng ngay lập tức

  • Nhanh chóng, riêng tư, an toàn

CHARGE UP YOUR BLIZZARD EXPERIENCE

GET GAMES, LOOT BOXES, CARD PACKS, SERVICES AND MORE

Use your Blizzard Balance to buy Blizzard Games, items and services digitally or gift this to a friend to be enjoyed on their game of choice.
Use of Blizzard Balance is subject to the Blizzard End User License Agreement. © 2019 Blizzard Entertainment, Inc. All rights reserved. Blizzard Entertainment, and Blizzard are trademarks or registered trademarks of Blizzard Entertainment, Inc. in the U.S. and/or other countries. All other trademarks referenced herein are the properties of their respective owners.

gift cards làm việc như thế nào?

1.Nhập số tiền

Nhập số tiền của thẻ mua hàng bạn muốn mua

2.Thanh toán bằng Bitcoin hoặc altcoins

Thanh toán của bạn được xác nhận cùng một phút trong hầu hết các trường hợp

3.Thế là xong, đây là mã để nạp của bạn!

Khi thanh toán của bạn được xác nhận, bạn sẽ sớm nhận được mã thẻ quà tặng của mình

Nhận thẻ quà tặng mọi lúc, mọi nơi
Thẻ quà tặng cho hơn 30 nhà cung cấp