Airtel India

Airtel

1% Tiền thưởng

Sử dụng Bitcoin hoặc altcoin trên Airtel. Thanh toán bằng Bitcoin, Lightning, Dash, Dogecoin, Litecoin hoặc Ethereum. Gửi email ngay lập tức. Không cần tài khoản. Bắt đầu sống bằng tiền điện tử!

Chọn số lượng

  • Giao hàng ngay lập tức

  • Nhanh chóng, riêng tư, an toàn

Nhận xét (21)

Vishal Kurmi2020-05-03
Great service.
Subrata Karjee2020-04-21
Good experience. Quick recharge success
Satan2020-04-19
Awesome service... This is my 8 time I used bittefill√ The service is very fast....
Poresdeep2020-04-11
Wonderful service, keep it up
SAGOR2020-03-31
Very good service. I will use again.
Biplab Kumar Ghosh2020-03-29
Fast recharge with just an 11% premium
Phoenixagent2020-03-21
Your service is very fast & trusted. Thank you
Darkseid2020-02-19
I frequently use this service and would recommend everyone to use this.
Darkseid2020-01-30
Third time, great service. Fast and risk free
Example2020-01-21
Good

Bitrefill làm việc như thế nào?

refill_step1
1.Nhập số điện thoại

Nhập số điện thoại và số tiền bạn muốn chúng tôi nạp

gift_cards_step2
2.Thanh toán bằng Bitcoin

Thanh toán của bạn được xác nhận trong cùng một phút trong hầu hết các trường hợp

refill_step3
3.Đó là nó, đây là nạp tiền của bạn

Khi khoản thanh toán của bạn được xác nhận, bạn sẽ nhận được tiền nạp của mình

✅
Nạp lại ngay lập tức, mọi lúc, mọi nơi
✅
Thanh toán bằng Bitcoin
✅
Nạp lại tiền cho người khác
✅
Bất kỳ số nào trong 160 quốc gia