Skip to content
Cứu giúp
Afghan Wireless
Afghan Wireless

Afghan Wireless Nạp tiền

1% Tiền thưởng

Rating: 4.5 - 2 reviews

Sử dụng Bitcoin hoặc tiền điện tử trên Afghan Wireless. Thanh toán bằng Bitcoin, Lightning, Dash, Dogecoin, Litecoin hoặc Ethereum. Gửi email ngay lập tức. Không cần tài khoản. Bắt đầu sống bằng tiền điện tử!

 • 50 AFN
 • 100 AFN
 • 200 AFN
 • 500 AFN
 • 1000 AFN
 • 2000 AFN
 • 3000 AFN
 • 4000 AFN
 • 5000 AFN
 • USD
 • Euro
 • GBP
 • AUD
 • CAD
 • INR
 • Bitcoin (BTC)
 • Bitcoin (sats)
 • Litecoin
 • Ether
 • USDT
 • Dash
 • Dogecoin
Số điện thoại để nạp tiền
 • Giao hàng ngay lập tức

 • Nhanh chóng, riêng tư, an toàn

Orders in Afghanistan are subject to a local VAT tax of 10%
avatar0
Zaker Afghan2021-11-21
Thanks for the recharge done.
avatar5
Abdulwasi2021-11-16

Bitrefill làm việc như thế nào?

refill_step1
1.Nhập số điện thoại

Nhập số điện thoại và số tiền bạn muốn chúng tôi nạp

gift_cards_step2
2.Thanh toán bằng Bitcoin

Thanh toán của bạn được xác nhận trong vòng một phút trong hầu hết các trường hợp

refill_step3
3.Đó là nó, đây là nạp tiền của bạn

Khi khoản thanh toán của bạn được xác nhận, bạn sẽ nhận được tiền nạp của mình

Nạp lại ngay lập tức, mọi lúc, mọi nơi
Thanh toán bằng Bitcoin
Nạp lại tiền cho người khác
Bất kỳ số nào trong 186 quốc gia