Whole Foods

Sử dụng Bitcoin hoặc altcoin trên Whole Foods. Thanh toán bằng Bitcoin, Lightning, Dash, Dogecoin, Litecoin hoặc Ethereum. Gửi email ngay lập tức. Không cần tài khoản. Bắt đầu sống bằng tiền điện tử!

This gift code works in the following countries: 🇺🇸 USA and 🇨🇦 Canada

Chọn số lượng

  • Giao hàng ngay lập tức

  • Nhanh chóng, riêng tư, an toàn

Description

Whole Foods Market® is America’s Healthiest Grocery Store™ and the world’s leader in natural and organic foods.

A U.S gift card can be redeemed at any of the 400 plus Whole Foods Market locations in the United States or Canada.

More info here: Gift Card FAQs

gift cards làm việc như thế nào?

1.Nhập số tiền

Nhập số tiền của thẻ mua hàng bạn muốn mua

2.Thanh toán bằng Bitcoin hoặc altcoins

Thanh toán của bạn được xác nhận cùng một phút trong hầu hết các trường hợp

3.Thế là xong, đây là mã để nạp của bạn!

Khi thanh toán của bạn được xác nhận, bạn sẽ sớm nhận được mã thẻ quà tặng của mình

Nhận thẻ quà tặng mọi lúc, mọi nơi
Thẻ quà tặng cho hơn 750 dịch vụ