Hulu Plus USA

Hulu Plus

1% Tiền thưởng
Trực tuyến

Sử dụng Bitcoin hoặc altcoin trên Hulu Plus. Thanh toán bằng Bitcoin, Lightning, Dash, Dogecoin, Litecoin hoặc Ethereum. Gửi email ngay lập tức. Không cần tài khoản. Bắt đầu sống bằng tiền điện tử!

🇺🇸 Thẻ quà tặng này sẽ chỉ hoạt động cho các khách hàng hiện đang ở USA

Chọn số lượng

  • Giao hàng ngay lập tức

  • Nhanh chóng, riêng tư, an toàn

This is a gift card product.
We will provide you with a gift code and
instructions for how you apply the code.
To redeem this gift card:
Visit www.hulu.com/start/gifting
Enter code
Access Hulu to redeem, by visiting www.hulu.com/start/gifting and inputting the subscription code. When Hulu gift subscription balance is fully expended, access to Hulu will end unless you provide another payment method, in which case you will be charged monthly for your subscription (plus applicable taxes and fees) until you cancel. To cancel, visit “Account” page; any remaining balance of a redeemed Hulu gift subscription will be forfeited upon cancellation. Hulu gift subscriptions may not be exchanged or used to offset any amount owed to Hulu, cannot be resold and are not refundable or redeemable for cash, unless required by applicable law. Hulu is not responsible for lost or stolen Hulu gift subscriptions or subscription codes. Visit www.hulu.com/start/gifting_terms for full terms and conditions.

gift cards làm việc như thế nào?

gift_cards_step1
1.Nhập số tiền

Nhập số tiền của thẻ mua hàng bạn muốn mua

gift_cards_step2
2.Thanh toán bằng Bitcoin hoặc altcoins

Thanh toán của bạn được xác nhận cùng một phút trong hầu hết các trường hợp

gift_cards_step3
3.Thế là xong, đây là mã để nạp của bạn!

Khi thanh toán của bạn được xác nhận, bạn sẽ sớm nhận được mã thẻ quà tặng của mình

✅
Nhận thẻ quà tặng mọi lúc, mọi nơi
✅
Thẻ quà tặng cho hơn 30 nhà cung cấp