Skip to content

Get Early Access to the Bitrefill Card  Learn More

Primark Gift Card
Primark

Primark Gift Card

This gift card is only redeemable at the physical store

Pay on Primark with Crypto. Buy Primark Gift Cards with Bitcoin, Lightning, Ethereum, Binance Pay, USDT, USDC, Dogecoin, Litecoin, Dash. Instant email delivery. No account required. Start living on crypto!

🇨🇿 This gift code may only work in Czech Republic
 • 200 CZK

 • 500 CZK

 • 1000 CZK

 • 2000 CZK

 • 3000 CZK

 • 4000 CZK

 • 5000 CZK

 • USD
 • Euro
 • GBP
 • AUD
 • CAD
 • INR
 • Bitcoin (BTC)
 • Bitcoin (sats)
 • Litecoin
 • Ethereum
 • USDC
 • USDT
 • Dash
 • Dogecoin
 • Instant, Private, Safe

 • Email Delivery

Fanoušci módy i lovci pohodlí milují obchod Primark, kde hledají nejnovější vzhled, aniž by utráceli příliš mnoho. Primark je mezinárodní maloobchod, který nabízí nejnovější módu, kosmetické výrobky a předměty pro domácnost za nejlepší ceny. Jednoduše řečeno: úžasná móda za úžasné ceny. Společnost Primark otevřela svůj první obchod v Dublinu v roce 1969. V obchodě Penneys v Irsku je nyní společnost Primark s více než 380 obchody ve třinácti různých zemích Evropy a USA.
This gift card can be redeemed in stores.
1. The charged and activated gift card is intended for full or partial payment.
2. Purchase of goods (outside vending machines) in PRIMARK® stores, where gift card services are available.
3. Gift cards purchased in the Czech Republic can only be used in PRIMARK® stores in the Czech Republic.
4. The minimum amount to activate this card is 150CZK and the maximum amount is 5,400 CZK.
5. This card cannot be exchanged for cash or vouchers. No cash will be issued, but the remaining balance can be used for further purchases.
6. Balance on the card expires 5 years after the last use of the card.
7. PRIMARK® is not responsible for lost, stolen or damaged cards.
8. PRIMARK® reserves the right to change these conditions if it deems it necessary.
9. Notifications of changes in conditions will be announced directly at the stores.
10. The changes will be made in such a way that the customer's rights are not affected in any way.
11. Credit card balance can be found at www.primark.com.
 
1. Nabitá a aktivovaná dárková karta je určena k úplné nebo částečné úhradě.
2. Nákup zboží (mimo automaty) v prodejnách PRIMARK®, kde jsou dostupné služby dárkových karet.
3. Dárkové poukazy zakoupené v ČR lze uplatnit pouze v prodejnách PRIMARK® v ČR.
4. Minimální částka pro aktivaci této karty je 150 Kč a maximální částka je 5 400 Kč.
5. Tuto kartu nelze vyměnit za hotovost nebo poukázky. Hotovost nebude vydána, ale zbývající zůstatek lze použít na další nákupy.
6. Zůstatek na kartě vyprší 5 let od posledního použití karty.
7. PRIMARK® nenese odpovědnost za ztracené, odcizené nebo poškozené karty.
8. PRIMARK® si vyhrazuje právo tyto podmínky změnit, pokud to bude považovat za nutné.
9. Upozornění na změny podmínek budou oznámeny přímo na prodejnách.
10. Změny budou provedeny tak, aby nebyla nijak dotčena práva zákazníka.
11. Zůstatek kreditní karty lze nalézt na www.primark.com.

How gift cards work

Enter the amount

Select or type the amount you want the card to have.

Pay with your preferred coin

Your payment is confirmed the same minute in most cases.

That's it, ready to use it!

Redeem your card at your chosen retailer according to their instructions.

Frequently asked questions

Check out our Knowledge Base page for more FAQs

Primark does not accept crypto but Bitrefill provides a workaround by allowing you to purchase an Primark gift card with Bitcoin or another cryptocurrency. This gift card can then be used to make purchases at Primark.
You can easily convert your Bitcoins or crypto to a digital Primark gift card.
 1. Enter the amount you want the Primark gift card to have.
 2. Choose the cryptocurrency you want to use for payment, such as Bitcoin, Bitcoin Lightning, Ethereum, USDT, USDC, Litecoin, Dogecoin, Dash. Alternatively you can pay using Binance Pay.
 3. Once your payment is confirmed, you will get your Primark gift card code.
Once you have purchased an Primark gift card at Bitrefill, it will be emailed to you almost instantly. Or you can redeem the gift card directly from the checkout page.
You can find a lot more options by visiting the gift card section.
If you have a question that's not answered here, you can visit our help center and we'll be happy to assist you.