Skip to content
Cứu giúp
 • Giao hàng kỹ thuật số ngay

 • Sống không ngân hàng

 • Tiết kiệm phí trao đổi

CoinEd
CoinEd

Thẻ quà tặng CoinEd

20% Tiền thưởng
Thẻ quà tặng này có thể sử chỉ có dụng trên nền tảng thương mại điện tử

Trả về CoinEd với Crypto. Mua CoinEd Thẻ quà tặng với Bitcoin, Lightning, Ethereum, Binance Pay, USDT, USDC, Dogecoin, Litecoin, Dash. Gửi email tức thì. Không cần tài khoản. Bắt đầu sống bằng tiền điện tử!

 • $80

 • USD
 • Euro
 • GBP
 • AUD
 • CAD
 • INR
 • Bitcoin (BTC)
 • Bitcoin (sats)
 • Litecoin
 • Ether
 • USDC
 • USDT
 • Dash
 • Dogecoin
 • Tức thì, Riêng tư, An toàn

 • Gửi email

If you’re on Bitrefill, you probably know a thing or two about cryptocurrencies. What about your friends, family or colleagues? CoinEd has been educating children and adults about cryptocurrencies & blockchains since 2017. Purchase a CoinEd gift voucher and help them join the borderless world of crypto.

CoinEd focuses on the practical aspects of this technology and industry. After our online course, students will:

 1. Understand how this technology works & how it is being applied in the real world
 2. Know how to safely use it to enhance their careers & lives
 3. Be more digitally & financially literate
Visit coinedschool.com or email hello@CoinEdSchool.com for more information.
After purchase, you will receive a 100% discount code to be used on our website during the checkout process.
 1. Navigate to coinedschool.com/bitrefill
 2. Create an account during step 1 of checkout
 3. Redeem this code through the Paypal payment method only.
 4. Enter your Bitrefill code in the coupon field and your payment will be discounted by 100%
 5. Proceed with purchase
 1. Your discount code is only valid when using Paypal as the payment method
 2. Your discount code is only valid for new customers of CoinEd
 3. Your purchase is redeemable worldwide
The full terms and conditions can be found at: https://CoinEdSchool.com/terms

Thẻ quà tặng hoạt động như thế nào

Nhập số tiền

Chọn hoặc nhập số tiền bạn muốn thẻ có.

Thanh toán bằng đồng xu ưa thích của bạn

Thanh toán của bạn được xác nhận vào cùng một phút trong hầu hết các trường hợp.

Vậy là xong, sẵn sàng để sử dụng!

Đổi thẻ của bạn tại nhà bán lẻ bạn đã chọn theo hướng dẫn của họ.

Các câu hỏi thường gặp

CoinEd không chấp nhận tiền điện tử nhưng Bitrefill cung cấp giải pháp thay thế bằng cách cho phép bạn mua một CoinEd thẻ quà tặng bằng Bitcoin hoặc một loại tiền điện tử khác. Thẻ quà tặng này sau đó có thể được sử dụng để mua hàng tại CoinEd.
Bạn có thể dễ dàng chuyển đổi Bitcoin hoặc tiền điện tử của mình sang kỹ thuật số CoinEd thẻ quà tặng.
 1. Nhập số tiền bạn muốn CoinEd thẻ quà tặng để có.
 2. Chọn loại tiền điện tử bạn muốn sử dụng để thanh toán, chẳng hạn như Bitcoin, Bitcoin Lightning, Ethereum, USDT, USDC, Litecoin, Dogecoin, Dash. Ngoài ra, bạn có thể thanh toán bằng Binance Pay.
 3. Sau khi thanh toán của bạn được xác nhận, bạn sẽ nhận được CoinEd mã thẻ quà tặng.
Một khi bạn đã mua một CoinEd thẻ quà tặng tại Bitrefill, nó sẽ được gửi qua email cho bạn gần như ngay lập tức. Hoặc bạn có thể đổi thẻ quà tặng trực tiếp từ trang thanh toán.
Một số thẻ quà tặng tuyệt vời mà mọi người thường mua là Babbel Germany Onetify. Bạn có thể tìm thấy nhiều tùy chọn hơn bằng cách truy cập phần thẻ quà tặng.
Nếu bạn có câu hỏi chưa được trả lời ở đây, bạn có thể truy cập trung tâm trợ giúp của chúng tôi và chúng tôi rất sẵn lòng hỗ trợ bạn.