Skip to content

Get Early Access to the Bitrefill Card  Learn More

Ticketmaster Gift Card
Ticketmaster

Ticketmaster Gift Card

Pay on Ticketmaster with Crypto. Buy Ticketmaster Gift Cards with Bitcoin, Lightning, Ethereum, Binance Pay, USDT, USDC, Dogecoin, Litecoin, Dash. Instant email delivery. No account required. Start living on crypto!

🇳🇴 This gift code may only work in Norway
 • 100 NOK

 • 200 NOK

 • 500 NOK

 • 1000 NOK

 • 1500 NOK

 • 2000 NOK

 • 2500 NOK

 • USD
 • Euro
 • GBP
 • AUD
 • CAD
 • INR
 • Bitcoin (BTC)
 • Bitcoin (sats)
 • Litecoin
 • Ethereum
 • USDC
 • USDT
 • Dash
 • Dogecoin
 • Instant, Private, Safe

 • Email Delivery

Ticketmaster er markedsplass nummer én for live eventbilletter. Fra populære teatre, humor og de beste sportsarrangementene til familie attraksjoner, konserter og festivaler – hos Ticketmaster finner du alt. Hver dag gjør vi nye spennende arrangementer tilgjengelig for deg, slik at du alltid har en god grunn til å vende tilbake til oss. Så enten du er på utkikk etter nye opplevelser eller en unik gave til noen du bryr deg om, med et Ticketmaster gavekort kan du gi bort opplevelser som blir minner for livet. Besøk www.ticketmaster.no for å se hvilke arrangementer som er tilgjengelige.
G? til www.ticketmaster.no og finn billetter til ditt favorittarrangement og fortsett til betaling.N?r du kommer til betaling, klikk p? "gavekort".Skriv inn ditt 16 siffer e-gavekortnummer og det tre-sifrede sikkerhetsnummeret.Du kan betale eventuelt resterende bel?p med debet- eller kredittkort.
DISSE VILK?RENE UTGJ?R DIN AVTALE FOR GAVEKORT FRA TICKETMASTER. MED MINDRE NOE ANNET ER OPPGITT, SKAL ALLE VILK?R SOM GJELDER FOR KORT OGS? GJELDE FOR E-GAVEKORT. LES DISSE VILK?RENE N?YE F?R DU TAR I BRUK KORTET. HVIS DET ER NOE SOM ER UKLART ELLER DU ER UENIG MED, KAN DU TA KONTAKT MED KUNDESERVICE VED HJELP AV KONTAKTINFORMASJONEN NEDERST P? DENNE SIDEN. 1. Avtalens omfangKortet er et gavekort med elektroniske penger lagret i Kortet og inneholder den verdien du la inn p? Kortet. Kortet er ikke et kredittkort, bankkort eller debetkort. Disse vilk?rene er skriftlige og bare tilgjengelige i Norge. All kommunikasjon med deg vedr?rende Kortet eller Kontoen vil foreg? p? norsk. Kj?p, mottak og aktivering av Kort Du kan kj?pe Kort direkte fra Ticketmaster over telefon p? 22 82 81 97, p? internett p? www.ticketmaster.no/feature/gavekort/ eller p? utsalgsstedet til en av v?re partnere. Du kan kj?pe Kort ved ? benytte enhver betalingsm?te som aksepteres hos den aktuelle partneren. N?r Kortet kj?pes hos en partner, aktiveres det av partneren, og er klart til bruk fra aktiveringstidspunktet. Ved kj?p av Kort direkte fra Ticketmaster over telefon eller p? Internett m? kj?peren oppgi navnet sitt og bank- eller kredittkortets registrerte faktureringsadresse for Kortet. Kortet leveres til oppgitt leveringsadresse i l?pet av 14 dager etter kj?pet. N?r du kj?per p? denne m?ten, aktiveres Kortet p? kj?pstidspunktet. Det kan ta opptil tre arbeidsdager f?r et e-Gavekort er aktivert og klart til bruk. N?r Kortet kj?pes over telefon eller p? Internett og den totale kostnaden er over NOK 300, kan kj?peren av Kortet kansellere kj?pet i l?pet av en angreperiode p? 14 dager uten at det p?l?per noen straffegebyrer eller avgifter. Et angrerettskjema legges ved e-posten som bekreftelse p? bestillingen av Kortet. Angreperioden p? 14 dager starter den dagen du mottar bestillingsbekreftelsen som inneholder angrerettskjemaet Vi vil kansellere Kortet og tilbakebetale eventuelt utest?ende bel?p til kj?peren innen 30 dager fra den dagen vi mottar et ferdigutfylt angrerettskjema som er undertegnet av kj?peren. Bare kj?peren av Kortet har rett til ? kansellere. Betalinger vil bli utf?rt i samsvar med punkt 5. N?r det gjelder Kort (ikke e-Gavekort), m? du eller kj?peren returnere Kortet sammen med det ferdigutfylte og undertegnede angrerettskjemaet og kj?psbeviset for Kortet. Tilbakebetalinger utf?res via bankoverf?ring til en angitt norsk bankkonto, eller sjekk. Det finnes ingen mulighet for ? f? refundert bel?pet i kontanter. Du finner mer informasjon om retten til ? kansellere i angrerettskjemaet. 2.KortbrukKortet kan brukes helt eller delvis til ? kj?pe billetter til deltakende arrangementer og andre produkter fra Ticketmaster, via Ticketmaster over telefon p? 22 82 81 97, p? Internett p? ticketmaster.no (n?r tilgjengelig), og hos tilknyttede forhandlere (underlagt Ticketmaster sine retningslinjer for kj?p som er tilgjengelige her, eller ved ? ringe 22 82 81 97. Kortet kan ikke benyttes til ? kj?pe billetter til arrangementer som finner sted utenfor Norge, eller andre produkter fra Ticketmaster som selges i en annen valuta enn norske kroner (NOK). N?r du bruker Kortet til Transaksjoner p? Internett, trenger du det tresifrede sikkerhetsnummeret p? baksiden av Kortet for ? kunne fullf?re Transaksjonen. I alle andre tilfeller vil Transaksjonen godkjennes i det du drar Kortet hos Forhandleren, eller n?r du opplyser telefonoperat?ren om kortnummeret og bekrefter at Transaksjonen kan fortsette. Du kan vanligvis ikke stoppe en Transaksjon n?r du har godkjent den, ettersom den da anses som mottatt av oss. Du vil v?re ansvarlig for alle godkjente Transaksjoner. Kortet er ikke et kredittkort, bankkort eller debetkort. Kortet kan ikke byttes mot kontanter. Kortet er gavekort med elektroniske penger lagret i kortet. Dette inneb?rer at det Disponible bel?pet p? kortet blir redusert med Transaksjonens eller godkjenningens fulle bel?p, pluss mva og eventuelle andre gjeldende avgifter ("Totalt fradragsbel?p"). Totalt fradragbel?p m? v?re mindre enn eller lik Disponibelt bel?p p? Kortet. Du har ikke rett til ? bruke Kortet hvis Totalt fradragbel?p er h?yere enn Disponibelt bel?p, eller etter Kortets utl?psdato. Hvis en Transaksjon av en eller annen grunn gjennomf?res med et bel?p som er h?yere enn Disponibelt bel?p p? Kortet, m? du betale tilbake differansen mellom det Totale fradragsbel?pet og det Disponible bel?pet til oss innen 14 dager etter at du mottok et brev fra oss med betalingsanmodning. Du kan f? vite hvor mye du har disponibelt, ved ? ringe 22 82 81 97 eller g? til www.ticketmaster.no/feature/gavekort/. Denne tjenesten er gratis, men vanlige telefonkostnader p?l?per. Du f?r ikke renter p? Disponibelt bel?p p? Kontoen. 3. Utl?p av kortetKortet utl?per 12 m?neder etter aktivering og minst 12 m?neder etter kj?pet hvis det aldri ble aktivert. Du vil ikke kunne bruke Kortet hvis det er utl?pt. N?r Kortet er utl?pt, er det ikke mulig ? gjennomf?re Transaksjoner. Kortets levetid Du kan bruke ditt gavekort til ? kj?pe billetter hos Ticketmaster inntil 12 m?neder etter at gavekortet er aktivert. Gavekortet vil utl?pe 12 m?neder etter kj?p. Da vil det ikke v?re mulig ? bruke gavekortet igjen, selv om det er resterende bel?p p? kortet. Resterende bel?p p? kortet kan ikke refunderes etter utl?pt dato. Ved utl?psdato vil resterende bel?p p? gavekortet v?re tapt. 4.Tapte, skadede eller stj?lne kortDu b?r behandle e-penger p? Kortet p? samme m?te som kontanter i en lommebok. Hvis du mister Kortet eller det blir stj?let, kan du miste alle e-pengene p? Kortet, p? samme m?te som om du mister lommeboken. Hvis det oppst?r tap, tyveri, svindel eller annen fare for uautorisert bruk av Kortet, eller Kortet blir skadet eller ikke virker som det skal, tar du kontakt med Kundeservice med ?n gang. Du finner kontaktinformasjon under punkt 16 i denne Avtalen. Du vil bli bedt om ? oppgi kortnummeret ditt og noen opplysninger som identifiserer deg. Du vil v?re ansvarlig for alle uautoriserte Transaksjoner som finner sted f?r du varsler oss, og disse vil redusere det Disponible bel?pet. Hvis opplysningene v?re tilsier at det er penger igjen p? Kortet, vil vi avslutte Kortet for ? begrense ytterligere tap. Hvis det oppst?r tap, tyveri, svindel eller annen fare for uautorisert bruk av Kortet, eller Kortet blir skadet eller ikke virker som det skal, refunderer vi det Disponible bel?pet til deg, med mindre vi har grunn til ? tro at den varslede hendelsen er for?rsaket av at du har brutt denne Avtalen eller utvist grov uaktsomhet, eller det er rimelig god grunn til ? mistenke ulovlig eller upassende atferd. Innl?sningsoverskuddet vil bli betalt til deg i henhold til punkt 5. Du vil ikke bli belastet for innl?sningsgebyrer hvis du kan bevise at Kortet ble stj?let eller skadet, og du ikke opptr?dte uaktsomt. Hvis du i ettertid finner igjen et Kort som du har rapportert stj?let eller mistet, m? du varsle oss umiddelbart. 5.KortgebyrerKortene belastes med f?lgende gebyrer: Et Kort som kj?pes p? Internett eller over telefon, belastes med et leveringsgebyr p? NOK 30?145 per bestilling, avhengig av valgt leveringsm?te. Innl?sningsgebyrer som beskrevet i punkt 5 (hvis aktuelt). Vi vil trekke fra eventuell mva og andre skatter og avgifter og gebyrer fra Disponibelt bel?p p? Kortet. Hvis det ikke er penger i Kortet eller mva og andre skatter, avgifter og gebyrer som er p?l?pt, overstiger Disponibelt bel?p, sender vi deg en spesifisert faktura med krav om ? refundere det fakturerte bel?pet innen 14 dager etter fakturamottak. 6.TvisterHvis du har god grunn til ? tro at noen av Transaksjonene som Kortet ble brukt til, er uautoriserte, eller du har god grunn til ? tro at en Transaksjon er postert til Kontoen med en feil, kan du be oss om ? unders?ke dette ved ? ta kontakt med Kundeservice innen 28 dager etter datoen for den aktuelle Transaksjonen. Det er viktig at du har tatt de forholdsreglene som er beskrevet i disse vilk?rene, og spesielt dem som gjelder trygg oppbevaring av Kort. Vi forbeholder oss retten til ? ikke refundere bel?p til deg hvis vi tror at du ikke har handlet i samsvar med denne Avtalen. Hvis den omstridte Transaksjonen blir unders?kt, og det viser seg at den er feil, refunderes verdien av Transaksjonen til Kontoen din. Det omstridte bel?pet kan ikke disponeres f?r unders?kelsen er fullf?rt. Det kan bli fratrukket Kontoen din i ettertid hvis vi mottar informasjon som tilsier at Transaksjonen var riktig. Endringer Vi kan endre vilk?rene i denne Avtalen, inkludert avgifter, gebyrer og frister, n?r som helst ved ? legge ut en endret versjon p? nettstedet p? ticketmaster.co.uk/gavekort av ?n eller flere av disse ?rsakene: - gjenspeile innf?ring eller utvikling av nye systemer, driftsm?ter, tjenester eller fasiliteter - gjenspeile en endring eller en forventet endring i markedsforholdene, generell god praksis eller kostnadene ved ? tilby tjenestene til kundene v?re - tilpasse seg eller forutse endringer i loven eller beskatning samt regler eller retningslinjer fra skattemyndighetene eller andre tilsynsmyndigheter - sikre at virksomheten drives p? en forsvarlig m?te og forblir konkurransedyktig - ta hensyn til en rettsavgj?relse av en domstol, ombudsmann, regulerende myndighet eller lignende instans - gj?re vilk?rene mer rettferdige eller klarere for deg - avhjelpe enhver feil som kan bli oppdaget med tiden - ved avtale med deg - kunne harmonisere bankrenten eller ta betaling for arrangementer Vi vil varsle deg via e-post i rimelig tid om eventuelle vesentlige niv?endringer i gebyrer eller tjenester, deriblant i disse vilk?rene. Hvis du ikke har opplyst oss om e-postadressen din, m? du sjekke nettsiden p? www.ticketmaster.no/feature/gavekort/ med jevne mellomrom for oppdaterte vilk?r. 7.Avslutning eller innstillingVi kan avslutte denne Avtalen n?r som helst: - hvis vi gir deg 30 dagers forh?ndsvarsel og refunderer det Disponible bel?pet til deg, eller - med umiddelbar virkning hvis du har brutt denne Avtalen, eller hvis vi har grunn til ? tro at du har brukt eller har hatt til hensikt ? bruke Kortet p? en grovt uaktsom m?te eller til andre ulovlige form?l, eller hvis vi ikke lenger kan behandle Transaksjonene p? grunn av tredjeparts handlinger. Vi kan stenge Kortet n?r som helst med umiddelbar virkning (og til mangelen er utbedret eller Avtalen avsluttet) hvis: - vi oppdager at informasjon som du oppgav til oss da du s?kte om Kortet p? Ticketmaster over telefon eller p? Internett, var uriktig - en Transaksjon har blitt avsl?tt p? grunn av for lite Disponibelt bel?p - du har brutt denne Avtalen, eller vi har grunn til ? tro at du har brukt eller har hatt til hensikt ? bruke Kortet p? en grovt uaktsom m?te eller til andre ulovlige form?l, eller vi ikke lenger kan behandle Transaksjonene p? grunn av tredjeparts handlinger Hvis Kortet ditt belastes med ytterligere gebyrer og/eller avgifter etter at enten du eller vi har avsluttet Kortet, skal du betale tilbake ethvert bel?p knyttet til uttaket p? Kortet eller gebyrer og/eller avgifter som er lovlig belastet f?r eller etter avslutning. Vi sender deg en spesifisert faktura med krav om ? refundere det fakturerte bel?pet innen 14 dager etter fakturamottak. 8.V?rt erstatningsansvarV?rt erstatningsansvar i forbindelse med denne Avtalen (som f?lge av kontrakt, utenfor kontrakt (herunder uaktsomhet), brudd p? lovp?lagte forpliktelser eller annen m?te) skal v?re underlagt f?lgende unntak og begrensninger: Vi skal ikke v?re ansvarlige for noen feil som direkte eller indirekte skyldes ethvert forhold utenfor v?r kontroll, herunder, men ikke begrenset til, manglende midler og/eller feil p? nettverkstjenester hos Forhandlere og feil p? databehandlingssystemer. Vi skal ikke v?re ansvarlige for noe tap av fortjeneste, tap av omsetning, tap av data eller noen indirekte, f?lgemessige eller spesielle tap eller strafferstatning. I tilfeller hvor det er feil p? Kortet og dette er v?r feil, skal erstatningsansvaret v?rt v?re begrenset til erstatning av Kortet eller (etter v?rt skj?nn) refusjon av Disponibelt bel?p. I tilfeller der det feilaktig er trukket fra bel?p fra Disponibelt bel?p og dette er v?r feil, skal erstatningsansvaret v?rt v?re begrenset til ? betale deg et tilsvarende bel?p. I alle andre tilfeller hvor feilen er v?r, skal erstatningsansvaret v?rt v?re begrenset til refusjon av Disponibelt bel?p. Intet i denne Avtalen skal unntas fra eller begrense v?rt erstatningsansvar ved uriktige opplysninger eller d?d eller personskade for?rsaket av v?r uaktsomhet. I den grad ikke annet f?lger av ufravikelig lovgivning, fraskriver vi oss uttrykkelig alle bestemmelser og garantier, enten disse er indirekte, lovfestede eller fremkommer p? annen m?te. Unntakene og begrensningene som er beskrevet i punkt 12, skal gjelde for ethvert erstatningsansvar hos v?re tilknyttede selskaper eller leverand?rer, kontrakt?rer, agenter eller distribut?rer og alle deres respektive tilknyttede selskaper (hvis disse finnes), ovenfor deg, som kan oppst? i forbindelse med denne Avtalen. 9.Dine opplysningerDu kan gi oss personlige opplysninger i forbindelse med Kortet fra tid til annen. Noen personlige opplysninger er n?dvendige for at vi skal kunne levere Kortet og tjenestene i henhold til denne Avtalen. Du m? varsle oss skriftlig umiddelbart om eventuelle endringer i navn, adresse eller andre personlige opplysninger ved ? g? til www.ticketmaster.no/feature/gavekort/, eller ved ? bruke kontaktinformasjonen i punkt 16. Vi og v?re tilknyttede selskaper forplikter oss til ? behandle dine personlige opplysninger i samsvar med kravene i Data Protection Act 1998 og vil gjennomf?re rimelige tiltak for ? sikre at dine personlige opplysninger oppbevares trygt mot uautorisert tilgang, tap, avsl?ring eller ?deleggelse. Med unntak av det som er p?krevd i henhold til lov, eller samsvar med disse vilk?rene og/eller v?r personvernpolicy ved bestilling av billetter, vil ikke dine personlige opplysninger overdras til andre uten din tillatelse. For ? overholde lovene mot hvitvasking av penger er vi p?lagt ? be deg om ? oppgi identitetsbevis og kan benytte et kredittvurderingsbyr? (navn og adresse til disse kan f?s p? foresp?rsel) b?de f?r og etter problemet med Kortet for dette form?let, som vil registrere at det er foretatt en vurdering. Vi kan ta kontakt med kredittvurderingsbyr?er for ? sjekke identiteten din, og de vil registrere informasjon som vi ?nsket, p? deg. Du godtar at vi kan bruke dine personlige opplysninger i forbindelse med Kortet og e-pengene knyttet til Kortet, til ? kontakte deg om erstatningskort og hjelpe oss til vurdere, utvikle og forbedre produktene og tjenestene v?re. Dette kan inneb?re at du m? oppgi personlige opplysninger til v?re tilknyttede selskaper, agenter, distribut?rer og leverand?rer for behandling av Transaksjoner og til deres statistikk- og analyseform?l. Vi kan ogs? overf?re personlige opplysninger utenfor E?S, slik at du kan bruke Kortet n?r du er ute og reiser. Disse landene tilbyr kanskje ikke samme beskyttelse av personlige opplysninger. Vi kan ogs? avsl?re personlige opplysninger n?r det er p?krevd i henhold til gjeldende lover og regler eller av ansvarlige myndigheter, deriblant til myndigheter for ? unders?ke mulige ulovlige eller uautoriserte aktiviteter. Du kan ta kontakt med oss n?r som helst og be oss om ? stoppe slik bruk eller videreformidling til andre selskaper for slik bruk. Du har rett til ? f? innsyn i de personlige opplysningene som vi har registrert p? deg, men vi m? be deg om ? betale et gebyr p? opptil et bel?p som tilsvarer EUR 10, til dekning av kostnadene v?re. Hvis du ?nsker ytterligere informasjon, kan du ta kontakt med Kundeservice ved hjelp av kontaktinformasjonen under punkt 16 i disse vilk?rene. Hvis vi oppdager at informasjonen vi har registrert p? deg, er feil, kan det v?re at vi m? avslutte eller stenge Kortet til vi f?r riktig informasjon, for ? beskytte begge parter. 10.KlageprosedyreKlager vedr?rende ethvert punkt i denne tjenesten fra oss, skal gis skriftlig eller sendes via e-post til Kundeservice ved ? benytte informasjonen i punkt 16 i denne Avtalen. Alle klager er underlagt v?re klageprosedyrer. Vi sender deg en kopi av v?r klageprosedyre p? foresp?rsel, og hvis vi mottar en klage fra deg, f?r du automatisk tilsendt en kopi av klageprosedyren. Hvis du ikke er tilfreds med l?sningen v?r p? problemet, kan du henvise klagen til Finansklagenemnda (Postboks 53, Sk?yen, 0212 Oslo; telefon 23 13 19 60) eller til Forbrukerombudet (Postboks 4597, Nydalen, 0404 Oslo; telefon +47 23 400 600). Den britiske kompensasjonsplanen for finansielle tjenester (FSCS, Financial Services Compensation Scheme) gjelder ikke for Kortet. Det finnes ingen andre kompensasjonsplaner for ? dekke tap som kreves i forbindelse med Kortet. Vi vil imidlertid sikre midlene dine, slik at hvis vi skulle bli insolvente, vil midlene dine v?re beskyttet. 11.GenereltHvis vi venter med eller unnlater ? benytte en rettighet eller bef?yelse under denne Avtalen, gir vi ikke dermed avkall p? denne rettigheten eller bef?yelsen eller utelukker at denne kan benyttes p? et senere tidspunkt. Hvis noen bestemmelser i denne Avtalen blir funnet ugyldige eller ikke kan h?ndheves, skal de gjenv?rende bestemmelsene ha full gyldighet. Du har ikke rett til ? tilordne eller overf?re noen rettigheter og/eller fordeler under disse vilk?rene, og du skal v?re den eneste parten i kontrakten mellom oss, med mindre du opplyser overf?ringsmottakeren om denne Avtalen, innhenter overf?ringsmottakerens samtykke til ? v?re bundet av denne Avtalen (unntatt rettigheten til ? annullere under punkt 2.5, som forblir hos kj?peren), og s?rger for at overf?ringsmottakeren alltid handler i overensstemmelse med vilk?rene i denne Avtalen. Du forblir ansvarlig til alle Kort som er utstedt til deg, er kansellert eller utl?pt, og alle skyldige bel?p under disse vilk?rene er betalt av deg i sin helhet. Vi kan overf?re rettighetene og fordelene v?re n?r som helst uten ? gi deg skriftlig forh?ndsvarsel. Vi kan sette bort alle v?re forpliktelser under denne Avtalen til underleverand?rer. Ingen tredjepart som ikke er part i Avtalen, har rett til ? h?ndheve noen bestemmelser i disse vilk?rene. Denne Avtalen er underlagt engelsk lov, og du gir ditt samtykke til at domstolene i England og Wales er eneste jurisdiksjon.

How gift cards work

Enter the amount

Select or type the amount you want the card to have.

Pay with your preferred coin

Your payment is confirmed the same minute in most cases.

That's it, ready to use it!

Redeem your card at your chosen retailer according to their instructions.

Frequently asked questions

Check out our Knowledge Base page for more FAQs

Ticketmaster does not accept crypto but Bitrefill provides a workaround by allowing you to purchase an Ticketmaster gift card with Bitcoin or another cryptocurrency. This gift card can then be used to make purchases at Ticketmaster.
You can easily convert your Bitcoins or crypto to a digital Ticketmaster gift card.
 1. Enter the amount you want the Ticketmaster gift card to have.
 2. Choose the cryptocurrency you want to use for payment, such as Bitcoin, Bitcoin Lightning, Ethereum, USDT, USDC, Litecoin, Dogecoin, Dash. Alternatively you can pay using Binance Pay.
 3. Once your payment is confirmed, you will get your Ticketmaster gift card code.
Once you have purchased an Ticketmaster gift card at Bitrefill, it will be emailed to you almost instantly. Or you can redeem the gift card directly from the checkout page.
Some great gift cards that people in Norway usually buy are Spotify, Tinder Gold International, Activitygift NOK, Activitygift USD and Likee 42 Diamonds Global US. You can find a lot more options by visiting the gift card section.
If you have a question that's not answered here, you can visit our help center and we'll be happy to assist you.