Skip to content
Ayuda
Ticketmaster Gift Card
Ticketmaster

Ticketmaster Gift Card

Paga en Ticketmaster con Cripto. Compra gift cards Ticketmaster con Bitcoin, Lightning, Ethereum, Binance Pay, USDT, USDC, Dogecoin, Litecoin, Dash. Entrega instantánea por correo electrónico. Sin crearte cuenta. ¡Empieza a vivir con cripto!

🇸🇪 Este código de regalo solo funciona en Sweden
 • 50 SEK

 • 100 SEK

 • 200 SEK

 • 500 SEK

 • 1000 SEK

 • 1500 SEK

 • 2000 SEK

 • 2500 SEK

 • USD
 • Euro
 • GBP
 • AUD
 • CAD
 • INR
 • Bitcoin (BTC)
 • Bitcoin (sats)
 • Litecoin
 • Ether
 • USDC
 • USDT
 • Dash
 • Dogecoin
 • Instantáneo, Privado, Seguro

 • Entrega de email

Ticketmaster är idag Sveriges och Nordens största marknadsplats för biljetter till evenemang inom musik, teater, show och sport. Varje år har ticketmaster.se 24 miljoner besök som kan välja bland några av våra 450 arrangörers 20.000 evenemang. Köp den perfekta presenten till dig själv eller ge bort livekänslan i present! Med Ticketmasters presentkort väljer du bland en mängd konserter, teatrar, festivaler, sportevenemang och mycket annat. Vill du se ett urval av vilka biljetter du kan köpa hos oss just nu, besök ticketmaster.se
Hitta dina biljetter p? ticketmaster.se och g? vidare till betalning.N?r du kommer till betalningssidan v?ljer du presentkort som betalningsalternativ.Skriv in presentkortsnumret (16 siffror) samt s?kerhetskoden (3 siffror)Om presentkortet inte t?cker hela k?pet kan du antingen betala med fler presentkort eller v?lja ett av de andra betalningsalternativen.
Presentkort k?pvillkor fysiska kortVILLKOR E-PRESENTKORTV?ra villkor f?r e-presentkorten hittar du h?r: Villkor. DESSA VILLKOR UTG?R DITT AVTAL I F?RH?LLANDE TILL DITT TICKETMASTER PRESENTKORT LADDAT MED FAST SUMMA ELLER E-PRESENTKORT SOM DU HAR INK?PT ELLER MOTTAGIT ("KORT"). S?VIDA INGET ANNAT ANGES G?LLER ALLA VILLKOR SOM G?LLER F?R FYSISKA PRESENTKORT ?VEN F?R E-PRESENTKORT. L?S DESSA VILLKOR NOGGRANT INNAN DU ANV?NDER DITT KORT. OM DET FINNS N?GOT SOM DU INTE F?RST?R ELLER INTE GODK?NNER, KONTAKTA KUNDTJ?NST GENOM ATT ANV?NDA KONTAKTUPPGIFTERNA I PUNKT 15 I DETTA AVTAL. 1 ACCEPTANS1.1 Genom att ink?pa, anv?nda eller f?rs?ka anv?nda ett Kort: (a) accepterar och godk?nner du att du ?r bunden av dessa Villkor; och (b) bekr?ftar att du har l?st och f?rst?tt hur Ticketmaster hanterar personuppgifter. 1.2 Om du l?ter n?gon annan person anv?nda ditt Kort m?ste du ber?tta f?r denne att han/hon kommer att vara bunden av dessa Villkor. 2 OM DITT KORT2.1 Ditt Kort utf?rdas av Ticketmaster Sverige, ett f?retag registrerat i Sverige (556401-2887), vars huvudkontor finns p? Box 12247, 102 26 Stockholm, med VAT-nummer SE556401288701 2.2 Kortet inneh?ller det penningv?rde som betalades, i f?rv?g, p? ink?psst?llet. Det ?r inget kreditkort, checkgarantikort eller betalkort och saldot p? ditt Kort kommer inte att intj?na n?gon r?nta. 2.3 Ditt Kort ?r giltigt under tolv m?nader fr?n ink?psdatum. 2.4 Det kan varken ?terbetalas eller ?terl?mnas, f?rutom i enlighet med dina lagliga r?ttigheter, exempelvis om Kortet ?r defekt, eller i enlighet med punkt 6. Du kan inte annullera ditt Kort. ?terbetalningar kan endast g?ras till ink?paren av Kortet. 2.5 Ditt Kort har inget kontant inl?sningsv?rde och kan inte bytas mot kontanter, inte heller kan n?got kontantf?rskott g?ras p? n?gon del av det v?rde som laddades p? ditt Kort vid ink?pstillf?llet. 2.6 Du kan inte byta ditt Kort mot en annan val?r eller typ av presentkort, och inte heller sammanf?ra det outnyttjade v?rdet p? tv? eller flera Kort p? ett nytt Ticketmaster-presentkort. 2.7 N?r v?l penningv?rdet som laddats p? ditt Kort vid ink?pstillf?llet har anv?nts kan Kortet inte laddas p? nytt. 2.8 Ett defekt eller skadat kort utst?lls inte p? nytt om inte Kortet har bevisats vara defekt eller skadat till f?ljd av produktionsprocessen eller p? annat s?tt p? grund av fel beg?nget av Ticketmaster eller dess agenter eller leverant?rer. 3 KORTINK?P OCH AKTIVERING3.1 Du kan k?pa ett Kort fr?n Ticketmaster online p? Ticketmaster.se/Presentkort eller i butik hos en deltagande ?terf?rs?ljare. 3.2 Vid k?p av e-presentkort kommer det att vara aktiverat och klart f?r anv?ndning dagen efter ditt k?p. 4 VAD KAN DU K?PA MED DITT KORT?4.1 Kortet kan endast anv?ndas f?r att k?pa biljetter till evenemang eller andra evenemangsrelaterade produkter eller tj?nster via Ticketmaster i Sverige ("Ticketmaster-produkter"). 4.2 Du kan inte anv?nda ditt Kort f?r att k?pa biljetter till evenemang som ?ger rum utanf?r Sverige. 4.3 Du kan inte anv?nda ditt Kort f?r att k?pa biljetter till evenemang som endast marknadsf?rs p? Ticketmaster.se men inte s?ljs av Ticketmaster. (Du l?nkas d? vidare till annan leverant?r) 4.4 Ingen v?xel kommer att ges f?r k?p gjorda med ditt Kort men oanv?nd andel av v?rdet som laddats p? Kortet vid ink?pstillf?llet kommer att finnas kvar f?r framtida anv?ndning, i enlighet med dessa Villkor. 5 VAR KAN DU ANV?NDA DITT KORT?5.1 Ditt kort kan l?sas in delvis eller helt via Ticketmaster per telefon p? 077-170 70 70, eller online p? Ticketmaster.se samt hos Biljettombud. F?r utvalda evenemang ?r inl?sen endast tillg?nglig per telefon. 5.2 Du kan inte l?sa in ditt Kort p? n?gon annan webbsida ?n Ticketmaster.se ?ven om de ?r webbsidor som ?r l?nkade till eller refererade p? Ticketmaster.se (till exempel: Ticketmaster.com, Ticketmaster.fi, Ticketmaster.no eller andra biljettleverant?rer). 5.3 Ditt Kort f?r endast anv?ndas f?r att g?ra ink?p upp till det v?rde som laddats p? Kortet vid ink?pstillf?llet, dock kan en betalning f?r Ticketmaster-produkter g?ras genom att delvis anv?nda Kortet och delvis anv?nda andra accepterade betalningsmetoder (exempelvis kredit- eller betalkort). N?r det g?ller online-ink?p p? Ticketmaster.se m?ste det fulla v?rdet av oanv?nda medel som finns kvar p? Kortet vara f?rbrukat innan andra betalningsmedel accepteras n?r det g?ller det ?terst?ende v?rdet av transaktionen. N?r det g?ller telefonk?p beh?ver det fulla v?rdet av oanv?nda medel inte vara f?rbrukat innan andra betalningsmetoder accepteras. 5.4 Vid anv?ndning av ditt Kort f?r online-transaktioner beh?ver du det tresiffriga s?kerhetsnumret som st?r p? Kortets baksida (och skrapas fram) f?r att slutf?ra transaktionen. N?r det g?ller ink?p med e-presentkort specificeras det tresiffriga s?kerhetsnumret i det e-brev som inneh?ller ditt e-presentkort. 5.5 Du kan ?ven l?sa in ditt Kort hos utvalda ?terf?rs?ljare som har tillg?ng till Ticketmasters biljettsystem, kan acceptera betalning med kredit- och betalkort och som Ticketmaster har ett deltagande handelsarrangemang med ("Deltagande f?rs?ljningsst?lle"). En lista p? Deltagande f?rs?ljningsst?llen i Sverige kan ses online p?: Ticketmaster.se. E-presentkort kan inte inl?sas hos Deltagande f?rs?ljningsst?llen. 5.6 Ticketmaster varken framst?ller eller garanterar att ditt Kort accepteras av Deltagande f?rs?ljningsst?llen vid alla tillf?llen. 5.7 Du godk?nner att Ticketmaster kan reducera v?rdeandelen p? ditt Kort med v?rdet av alla ink?p av Ticketmaster-produkter som godk?nns av dig. Transaktioner godk?nns av dig: (a) n?r du l?mnar detaljer f?r Presentkortet enligt vad en kundtj?nstrepresentant fr?n Ticketmaster eller Ticketmasters webbsida beg?r; och (b) vid ett E-presentkort, n?r du anger ditt tresiffriga s?kerhetsnummer, eller till?ter en operat?r eller annan person att g?ra det. 5.8 N?r du godk?nner en transaktion: (a) bekr?ftar du att du godk?nner betalning av ink?pspriset f?r den/de Ticketmaster-produkt/er som erh?lls; och (b) godk?nner du betalning av ink?pspriset genom en reduktion av v?rdet som laddades p? ditt Kort vid dess ink?pstillf?lle. 5.9 Du erk?nner att ditt Kort inte f?r anv?ndas f?r att ink?pa varor eller tj?nster som Ticketmaster inte till?ts leverera till dig (exempelvis om du ?r under 18 ?r f?r du inte, enligt lag, till?tas att bes?ka vissa evenemang eller f?rv?rva vissa Ticketmaster-produkter). 6 KONSUMENTR?TTIGHETER6.1 Om du har ink?pt ditt Kort online och sluter avtal som konsument g?ller f?ljande konsumentr?ttigheter. 6.2 Du kan annullera ink?pet av ditt Kort och f? full ?terbetalning av priset som betalats under en tidsperiod av 14 dagar med b?rjan dagen efter att du mottog en orderbekr?ftelse fr?n Ticketmaster i fr?ga om ink?pet av ditt Kort eller leveransen av ditt Kort om ditt Kort levereras senare ?n orderbekr?ftelsen. Du st?r sj?lv f?r leveranskostnader och kostnaden f?r returnering av Kortet till Ticketmaster per post, om vi beg?r detta. 6.3 F?r att annullera ink?pet av ditt Kort, kontakta Kundtj?nst p? 077-170 70 70. Du kommer att beh?va ange ordernumret du fick vid ink?pstillf?llet, vilket kan hittas i e-brevet med din orderbekr?ftelse. 7 KORTETS F?RFALLODATUM7.1 Du ?r ber?ttigad att anv?nda ditt Kort f?r att ink?pa Ticketmaster-produkter under en tidsperiod av tolv m?nader fr?n Kortets ink?psdatum. 7.2 N?r v?l tolv m?nader har passerat sedan Kortets ink?psdatum kommer du inte att kunna anv?nda ditt Kort igen (?ven om hela eller delar av v?rdet som laddats vid ink?pstillf?llet kvarst?r p? Kortet), och du kommer inte heller kunna beg?ra n?gon ?terbetalning av oanv?nt v?rde som kvarst?r p? Kortet. 7.3 Vid Kortets f?rfallodatum f?rloras oanv?nt v?rde som kvarst?r p? Kortet. 8 KONTROLLERA DITT SALDO SAMT GILTIGHETSTIDDu kan kontrollera andelen oanv?nda medel som du har kvar p? ditt Kort genom bes?ka Kontrollera saldo. 9 KORTS?KERHET9.1 Du b?r behandla Kortet som om det vore kontanter. Om du f?rlorar ditt Kort ers?tts det inte och du f?rlorar oanv?nda medel p? det p? precis samma s?tt som om du f?rlorade din pl?nbok. 9.2 Ditt Kortnummer och det tresiffriga s?kerhetsnumret skall alltid h?llas hemliga och skall inte avsl?jas f?r n?gon annan ?n Ticketmaster eller personal hos Deltagande f?rs?ljningsst?llen. 10 R?TT ATT H?VA ELLER ANNULLERA, ELLER AVVISA EN TRANSAKTION10.1 Ticketmaster kan h?va detta avtal, annullera ditt Kort eller avvisa en transaktion om vi misst?nker att Kortet anv?nds bedr?gligt, eller p? ett obeh?rigt eller illegalt s?tt, eller om vi har anledning att tro att du ?r i strid med detta avtal. 10.2 Om vi beh?ver unders?ka en transaktion p? Kortet m?ste du samarbeta med oss, polisen och annat beh?rigt organ som kr?ver ditt samarbete. 10.3 Ticketmaster kan annullera ett Kort och/eller h?va detta avtal och ?terbetala oanv?nda medel till dig n?r som helst om vi meddelar dig 30 dagar i f?rv?g. Kortet f?rblir v?r egendom. 11 DINA PERSONDATAPersondata som du d? och d? kan ange i samband med ditt Kort skall behandlas i enlighet med Ticketmasters Personuppgiftspolicy som kan ses p? http://www.ticketmaster.se/help/personal.html. Det ?r viktigt att du noggrant l?ser och f?rst?r Ticketmasters Personuppgiftspolicy. 12 ANSVARSBEGR?NSNING12.1 Du ansvarar f?r anv?ndningen av och s?kerheten f?r ditt Kort och du ?r ansvarig f?r alla transaktioner som ditt Kort anv?nds f?r (f?rutom i omfattningen av n?got bedr?geri eller f?rsummelse av Ticketmaster eller av en anst?lld hos Ticketmaster). Om ditt Kort f?rloras eller stj?ls, eller om du misst?nker att det har anv?nts f?r en transaktion som du inte har godk?nt, rapporterar du detta omg?ende genom att ringa 077-170 70 70. 12.2 Ticketmaster accepterar inget ansvar f?r Kort som f?rloras, stj?ls, f?rst?rs eller anv?nds utan till?telse, s?vida inte Ticketmaster har orsakat detta genom f?rsummelse. 12.3 Ticketmaster ansvarar inte f?r f?rlust av aff?rer, anv?ndning, vinst, f?rv?ntad vinst, kontrakt, int?kter, goodwill eller f?rv?ntade besparingar; f?rlust av data eller anv?ndning av data; eller p?f?ljande, speciell eller indirekt f?rlust eller skada; ?ven om det har informerats om m?jligheten av s?dan f?rlust eller skada. 12.4 I den omfattning som till?ts av lagen ansvarar Ticketmaster inte gentemot dig f?r f?rlust eller skada (antingen direkt eller indirekt), och Ticketmaster bryter inte heller mot dessa Villkor, vid misslyckande att utf?ra n?gon av dess skyldigheter i f?rh?llande till Kortet, som orsakas av en h?ndelse som inte rimligen kunde kontrolleras eller f?rhindras. Dessa h?ndelser inkluderar force majeure, statens eller dess verks ?tg?rder eller underl?tenhet att handla, strejker eller andra strids?tg?rder, brand, ?versv?mning, storm, upplopp, elbrist eller avbrott, eller st?rningar p? grund av krig, samt tredje parts andra ?tg?rder eller underl?tenhet att handla. 12.5 Enligt villkoren i detta avtal har Ticketmaster inget ansvar gentemot dig bortom andelen oanv?nda medel som kvarst?r p? Kortet vid det tidigare av datumet d?: (a) Kortet annulleras av Ticketmaster; eller (b) detta avtal h?vs av Ticketmaster; eller (c) Kortet f?rfaller. 12.6 Inget i detta avtal syftar till att utesluta eller begr?nsa n?got ansvar f?r: (a) d?dsfall eller personskada p? grund av f?rsummelse; (b) bedr?glig f?rvr?ngning; eller (c) n?gon annan typ av ansvar som inte kan uteslutas eller begr?nsas av lag. 13 VARIATIONTicketmaster kan ?ndra villkoren i detta avtal n?r som helst genom att publicera en ?ndrad version p? Ticketmaster.se/presentkort av ett eller flera av f?ljande sk?l: (a) f?r att spegla introduktionen eller utvecklingen av nya system, driftss?tt, tj?nster eller faciliteter (inklusive, utan begr?nsning, till?gg eller borttagning av varor eller tj?nster som kan ink?pas med Kortet); (b) f?r att spegla en f?r?ndring eller en f?rv?ntad f?r?ndring av marknadsvillkor, allm?n god praxis eller kostnaden f?r att leverera tj?nster till v?ra kunder; (c) f?r att f?lja ett avtal, en lag, f?reskrift eller order som ?r bindande f?r Ticketmaster; (d) f?r att ?verensst?mma med eller f?rutse ?ndringar i lag eller beskattning, praxiskoder eller rekommendationer fr?n annat tillsynsorgan; (e) f?r att s?kerst?lla att v?r verksamhet drivs omd?mesgillt och f?rblir konkurrensduglig; (f) f?r att ta h?nsyn till ett beslut av en domstol, en ombudsman, ett tillsynsorgan eller liknande organ med r?ttslig eller kommersiell jurisdiktion ?ver Ticketmaster; (g) f?r att g?ra villkoren i detta avtal r?ttvisare eller tydligare f?r dig; (h) f?r att korrigera ett misstag som kan uppt?ckas i sinom tid; eller (i) enligt ?verenskommelse med dig. 14 ALLM?NT14.1 F?rsening eller misslyckande att ut?va n?gon r?ttighet eller gottg?relse i detta avtal av Ticketmaster skall inte tolkas som ett avst?ende fr?n denna r?ttighet eller gottg?relse eller hindra dess ut?vande vid n?got senare tillf?lle. 14.2 Om n?got villkor i detta avtal anses overkst?llbart eller illegalt forts?tter de ?terst?ende villkoren g?lla med full kraft och verkan. 14.3 Vi kan tilldela v?ra r?ttigheter och f?rdelar n?r som helst utan f?reg?ende skriftliga meddelande till dig. Vi kan l?gga ut vilka som helst av v?ra skyldigheter under detta avtal p? en underleverant?r. 14.4 Ingen tredje part som inte ?r part i detta avtal har n?gon r?tt att beg?ra verkst?llighet av n?got av villkoren i detta avtal. 14.5 Detta avtal och en tvist eller ett anspr?k som uppkommer av det eller i samband med det (inklusive utomobligatoriska tvister eller anspr?k) skall regleras av och tolkas i enlighet med svensk lag. Du godk?nner o?terkalleligt att du underkastar dig Sveriges domstolars icke-exklusiva jurisdiktion i samband med ett anspr?k eller en fr?ga som uppkommer ur eller i samband med detta avtal (inklusive utomobligatoriska tvister eller anspr?k). 15 KONTAKT MED KUNDTJ?NSTOm du beh?ver hj?lp kan du kontakta Kundtj?nst genom att ringa 077-170 70 70 mellan kl. 9.00?17.00, m?ndag-fredag, eller genom att skicka e-post via v?r hj?lpsida Kontakta oss h?r

Cómo funcionan las Gift Cards

Introduce el monto

Selecciona o ingresa el monto que deseas que tenga la tarjeta.

Paga con tu moneda preferida

Tu pago se confirma en el mismo minuto en la mayoría de los casos.

¡Eso es todo, listo para usar!

Canjea tu tarjeta en el negocio elegido, de acuerdo con sus instrucciones.

Preguntas frecuentes

Ticketmaster no acepta criptomonedas, pero Bitrefill proporciona una solución al permitirte comprar una gift card de Ticketmaster con Bitcoin u otra criptomoneda. Esta tarjeta se puede utilizar para realizar compras en Ticketmaster.
Puedes convertir fácilmente tus Bitcoins o cripto a una gift card digital de Ticketmaster.
 1. Ingresa la cantidad que deseas para la tarjeta de Ticketmaster.
 2. Elije la cripto que deseas utilizar para el pago, como Bitcoin, Bitcoin por Lightning, Ethereum, USDT, USDC, Litecoin, Dogecoin, Dash. Alternativamente puedes pagar usando Binance Pay.
 3. Una vez que se confirme tu pago, obtendrás tu código de Ticketmaster.
Una vez que hayas comprado una gift card de Ticketmaster en Bitrefill, se te enviará por correo electrónico casi al instante. O puedes canjearla directamente desde la página de pago.
Algunas gift cards que las personas en Sweden generalmente compran son Spotify, Bokus, Activitygift USD, Bokus Play y Panduro Hobby. Puedes encontrar muchas más opciones visitando la sección de gift cards.
Si tienes una pregunta que no está respondida aquí, puedes visitar nuestro centro de ayuda y estaremos encantados de servirte.