Skip to content
Cứu giúp
Salaam
Salaam

Salaam Nạp tiền

1% Tiền thưởng

Sử dụng Bitcoin, ETH hoặc tiền điện tử trên Salaam. Thanh toán bằng Bitcoin, Lightning, Ethereum, Binance Pay, USDT, USDC, Dogecoin, Litecoin, Dash. Gửi email tức thì. Không cần tài khoản. Bắt đầu sống bằng tiền điện tử!

 • 10 AFN

 • 20 AFN

 • 50 AFN

 • 100 AFN

 • 200 AFN

 • 500 AFN

 • 1000 AFN

 • 2000 AFN

 • 4000 AFN

 • 6000 AFN

 • 8000 AFN

 • 10000 AFN

 • 12000 AFN

 • USD
 • Euro
 • GBP
 • AUD
 • CAD
 • INR
 • Bitcoin (BTC)
 • Bitcoin (sats)
 • Litecoin
 • Ether
 • USDC
 • USDT
 • Dash
 • Dogecoin
 • Tức thì, Riêng tư, An toàn

 • Gửi email

How refills work

Nhập số điện thoại

Type in the phone number and the amount you want us to refill.

Pay with your preferred coin

Your payment is confirmed the same minute in most cases.

Đó là nó, đây là nạp tiền của bạn

Once your payment is confirmed you will get your refill sent out.