Skip to content
-Thẻ quà tặng MondoParchi

Thẻ quà tặng MondoParchi

Hết hàng
Thẻ quà tặng này có sử dụng trên nền tảng thương mại điện tử và tại cửa hàng.

Trả về MondoParchi với Crypto. Mua MondoParchi Thẻ quà tặng với Bitcoin, Lightning, Ethereum, Binance Pay, USDT, USDC, Dogecoin, Litecoin, Dash. Gửi email tức thì. Không cần tài khoản. Bắt đầu sống bằng tiền điện tử!

🇮🇹 Mã quà tặng này chỉ có thể hoạt động ở Italy
 • €50

 • USD
 • Euro
 • GBP
 • AUD
 • CAD
 • INR
 • Bitcoin (BTC)
 • Bitcoin (sats)
 • Litecoin
 • Ethereum
 • USDC
 • USDT
 • Dash
 • Dogecoin
 • Tức thì, Riêng tư, An toàn

 • Gửi email

La Gift Card MondoParchi permette al possessore di accedere ad una delle strutture del Circuito da solo o in compagnia, senza dover prevedere un esborso. Si tratta di un “CREDITO”, che il consumatore potrà convertire in uno o più biglietti d’ingresso per la struttura selezionata tra quelle disponibili, senza alcun vincolo.
Avail voucher at Mondoparchi store
La Gift Card MondoParchi permette di accedere ad un network di parchi divertimento, acquatici e naturalistici che offre una vasta gamma di possibilità di intrattenimento in molte aree tematiche. Con la Gift Card MondoParchi, il possessore può accedere ad una delle strutture del Circuito da solo o in compagnia, senza dover prevedere un esborso. Si tratta di un “CREDITO”, che il consumatore potrà convertire in uno o più biglietti d’ingresso per la struttura selezionata tra quelle disponibili, senza alcun vincolo. Per attivare la propria Gift Card MondoParchi e “convertirla” in biglietti d’ingresso al Parco, è necessario collegarsi all'apposita sezione dedicata all'interno del sito www.mondoparchi.it/giftcard/index.asp, dove è possibile trovare l’elenco dei parchi che aderiscono all’attività e, per ognuno di essi, il numero di biglietti d’ingressi in cui “convertire” la Gift Card. Una volta scelto il Parco, si dovrà inserire il codice riportato sulla Gift Card per ricevere al proprio indirizzo mail o per posta i biglietti di ingresso o il codice a barre specifico del parco scelto, con il quale il cliente potrà presentarsi direttamente alla biglietteria del parco ed accedere senza dover pagare. La Gift Card è valida 12 mesi dal momento della sua emissione. I biglietti sono a data aperta e potranno essere utilizzati tutti insieme nella stessa data o singolarmente in date diverse secondo quanto riportato nelle disposizioni del parco.
Report an Issue

Thẻ quà tặng hoạt động như thế nào

Nhập số tiền

Chọn hoặc nhập số tiền bạn muốn thẻ có.

Thanh toán bằng đồng xu ưa thích của bạn

Thanh toán của bạn được xác nhận vào cùng một phút trong hầu hết các trường hợp.

Vậy là xong, sẵn sàng để sử dụng!

Đổi thẻ của bạn tại nhà bán lẻ bạn đã chọn theo hướng dẫn của họ.

Các câu hỏi thường gặp

Check out our Knowledge Base page for more FAQs

MondoParchi không chấp nhận tiền điện tử nhưng Bitrefill cung cấp giải pháp thay thế bằng cách cho phép bạn mua một MondoParchi thẻ quà tặng bằng Bitcoin hoặc một loại tiền điện tử khác. Thẻ quà tặng này sau đó có thể được sử dụng để mua hàng tại MondoParchi.
Bạn có thể dễ dàng chuyển đổi Bitcoin hoặc tiền điện tử của mình sang kỹ thuật số MondoParchi thẻ quà tặng.
Một khi bạn đã mua một MondoParchi thẻ quà tặng tại Bitrefill, nó sẽ được gửi qua email cho bạn gần như ngay lập tức. Hoặc bạn có thể đổi thẻ quà tặng trực tiếp từ trang thanh toán.
Một số thẻ quà tặng tuyệt vời mà mọi người trong Italy thường mua là Netflix Europe, Spotify, LEGO, Tinder Gold International DAZN. Bạn có thể tìm thấy nhiều tùy chọn hơn bằng cách truy cập phần thẻ quà tặng.
Nếu bạn có câu hỏi chưa được trả lời ở đây, bạn có thể truy cập trung tâm trợ giúp của chúng tôi và chúng tôi rất sẵn lòng hỗ trợ bạn.