Skip to content
Help
IDENTITY V Gift Card
IDENTITY V

IDENTITY V Gift Card

This gift card is only redeemable on the e-commerce platform

Pay on IDENTITY V with Crypto. Buy IDENTITY V Gift Cards with Bitcoin, Lightning, Ethereum, Binance Pay, USDT, USDC, Dogecoin, Litecoin, Dash. Instant email delivery. No account required. Start living on crypto!

🇻🇳 This gift code may only work in Vietnam
 • 130000 VND

 • 260000 VND

 • USD
 • Euro
 • GBP
 • AUD
 • CAD
 • INR
 • Bitcoin (BTC)
 • Bitcoin (sats)
 • Litecoin
 • Ether
 • USDC
 • USDT
 • Dash
 • Dogecoin
 • Instant, Private, Safe

 • Email Delivery

Identity V là một trò chơi kinh dị sinh tồn. Với phong cách nghệ thuật gothic, cốt truyện bí ẩn và lối chơi 1 đấu 4 thú vị, trò chơi sẽ mang đến cho bạn trải nghiệm ngoạn mục. Trước tiên bạn sẽ tham gia trò chơi với tư cách là một thám tử, người đã nhận được một thư mời bí ẩn. Bức thư yêu cầu bạn đi đến một trang viên bỏ hoang và tìm kiếm một cô gái mất tích. Trong quá trình điều tra, bạn sẽ phải đạt được manh mối bằng cách chơi trò Thợ săn hoặc Người sống sót. Và khi bạn tiến càng gần đến với sự thật, bạn tìm thấy một điều gì đó kinh hoàng!

Identity V is a survival horror game. With a gothic art style, mysterious storylines, and exciting 1vs4 gameplay, the game will bring you a breathtaking experience. You will first enter the game as a detective, who has received a mysterious invitation letter. The letter asks you to go to an abandoned manor and search for a missing girl. During the investigation process, you will have to gain clues by playing either the Hunter or the Survivor. And as you get closer and closer to the truth, you find something horrifying!
1) Voucher chỉ có giá trị để đổi thưởng trên Trung tâm thanh toán Identity V (https://idvpay.com/)
2) Mã voucher có giá trị cho việc sử dụng một lần và không được hoàn tiền thừa.
3) Mã voucher là duy nhất và chỉ có thể được sử dụng một lần trong một giao dịch.
4) Vui lòng chỉ chọn số tiền nạp tiền phù hợp với mệnh giá thẻ của bạn, nếu không, việc đổi quà sẽ thất bại.
5) Sau khi hết hạn, voucher không thể được gia hạn, hoàn lại hoặc thay thế.
6) Voucher không thể trao đổi hoặc chuyển đổi thành thẻ tiền mặt, tín dụng hoặc thẻ quà tặng.
7) Không thể được sử dụng nhiều voucher trong một giao dịch.
8) Wogi có quyền, theo quyết định hợp lý, thay đổi, thêm hoặc xóa các điều khoản khuyến mại và/ hoặc chấm dứt voucher bất cứ lúc nào.
9) Các chính sách hoàn trả khác có thể được áp dụng. Để biết thêm thông tin, liên hệ với Dịch vụ khách hàng tại egift_help@wogi.biz

1) Voucher is valid for redemption only on Identity V Payment Center (https://idvpay.com/)
2) Voucher code is valid for one-time use and no remaining value of the voucher will be refunded.
3) Voucher code is unique and can only be used once in a single transaction.
4) Please only choose the recharge amount that matches your card denomination, otherwise, the redemption will fail.
5) Once expired, vouchers cannot be extended, refunded or replaced.
6) Voucher is not exchangeable or converted to cash, credit or gift cards.
7) Multiple Vouchers cannot be used together in a single transaction.
8) Wogi reserves the right, at their reasonable discretion, to vary, add to or delete the promotion terms and/ or terminate the voucher at any time.
9) Other return policies may apply. For more information, contact customer service at egift_help@wogi.biz

How gift cards work

Enter the amount

Select or type the amount you want the card to have.

Pay with your preferred coin

Your payment is confirmed the same minute in most cases.

That's it, ready to use it!

Redeem your card at your chosen retailer according to their instructions.

Frequently asked questions

IDENTITY V does not accept crypto but Bitrefill provides a workaround by allowing you to purchase an IDENTITY V gift card with Bitcoin or another cryptocurrency. This gift card can then be used to make purchases at IDENTITY V.
You can easily convert your Bitcoins or crypto to a digital IDENTITY V gift card.
 1. Enter the amount you want the IDENTITY V gift card to have.
 2. Choose the cryptocurrency you want to use for payment, such as Bitcoin, Bitcoin Lightning, Ethereum, USDT, USDC, Litecoin, Dogecoin, Dash. Alternatively you can pay using Binance Pay.
 3. Once your payment is confirmed, you will get your IDENTITY V gift card code.
Once you have purchased an IDENTITY V gift card at Bitrefill, it will be emailed to you almost instantly. Or you can redeem the gift card directly from the checkout page.
Some great gift cards that people in Vietnam usually buy are PUBG Mobile UC, GoCash Card Multi-Game, Free Fire Diamonds, Cherry Credits Multi-Game and Fortnite V-Bucks. You can find a lot more options by visiting the gift card section.
If you have a question that's not answered here, you can visit our help center and we'll be happy to assist you.