Skip to content
Cứu giúp
 • Giao hàng kỹ thuật số ngay

 • Sống không ngân hàng

 • Tiết kiệm phí trao đổi

Hema
Hema

Thẻ quà tặng Hema

1% Tiền thưởng
Thẻ quà tặng này có sử dụng trên nền tảng thương mại điện tử và tại cửa hàng.

Trả về Hema với Crypto. Mua Hema Thẻ quà tặng với Bitcoin, Lightning, Ethereum, Binance Pay, USDT, USDC, Dogecoin, Litecoin, Dash. Gửi email tức thì. Không cần tài khoản. Bắt đầu sống bằng tiền điện tử!

🇨🇳 Mã quà tặng này chỉ có thể hoạt động ở China
 • 100 CNY

 • 200 CNY

 • 500 CNY

 • USD
 • Euro
 • GBP
 • AUD
 • CAD
 • INR
 • Bitcoin (BTC)
 • Bitcoin (sats)
 • Litecoin
 • Ether
 • USDC
 • USDT
 • Dash
 • Dogecoin
 • Tức thì, Riêng tư, An toàn

 • Gửi email

Fresh Hema offers everyday essentials to customers.
 1. Download Hema App, register an account
 2. Select "MY” Button
 3. In the area"my account" click "bind gift card" Enter Card ID and password and click the activation button to activate
 1. Hema Gift Cards are unregistered cards and may not be declared lost
 2. Hema Gift Cards cannot be exchanged for cash
 3. Gift card expire 3 years from date of purchase.
 4. Giftcard needs to be bundled with APP in advance, available for in-store and online usage
 1. 本卡需绑定盒马APP,门店APP下单均可使用;
 2. 在盒马购物结算时,将优先使用本卡支付。使用本卡支付的金额将不再开票;
 3. 本卡有效期为购卡之日起36个月,具体到期时间在APP账户页的明细中查询;
 4. 本卡为不记名卡,不挂失,不可提现。使用时请遵守《盒马礼品卡章程》的相关规定。

Thẻ quà tặng hoạt động như thế nào

Nhập số tiền

Chọn hoặc nhập số tiền bạn muốn thẻ có.

Thanh toán bằng đồng xu ưa thích của bạn

Thanh toán của bạn được xác nhận vào cùng một phút trong hầu hết các trường hợp.

Vậy là xong, sẵn sàng để sử dụng!

Đổi thẻ của bạn tại nhà bán lẻ bạn đã chọn theo hướng dẫn của họ.

Các câu hỏi thường gặp

Hema không chấp nhận tiền điện tử nhưng Bitrefill cung cấp giải pháp thay thế bằng cách cho phép bạn mua một Hema thẻ quà tặng bằng Bitcoin hoặc một loại tiền điện tử khác. Thẻ quà tặng này sau đó có thể được sử dụng để mua hàng tại Hema.
Bạn có thể dễ dàng chuyển đổi Bitcoin hoặc tiền điện tử của mình sang kỹ thuật số Hema thẻ quà tặng.
 1. Nhập số tiền bạn muốn Hema thẻ quà tặng để có.
 2. Chọn loại tiền điện tử bạn muốn sử dụng để thanh toán, chẳng hạn như Bitcoin, Bitcoin Lightning, Ethereum, USDT, USDC, Litecoin, Dogecoin, Dash. Ngoài ra, bạn có thể thanh toán bằng Binance Pay.
 3. Sau khi thanh toán của bạn được xác nhận, bạn sẽ nhận được Hema mã thẻ quà tặng.
Một khi bạn đã mua một Hema thẻ quà tặng tại Bitrefill, nó sẽ được gửi qua email cho bạn gần như ngay lập tức. Hoặc bạn có thể đổi thẻ quà tặng trực tiếp từ trang thanh toán.
Một số thẻ quà tặng tuyệt vời mà mọi người trong China thường mua là YongHui, Vanguard, KFC, Starbucks Haagendazs. Bạn có thể tìm thấy nhiều tùy chọn hơn bằng cách truy cập phần thẻ quà tặng.
Nếu bạn có câu hỏi chưa được trả lời ở đây, bạn có thể truy cập trung tâm trợ giúp của chúng tôi và chúng tôi rất sẵn lòng hỗ trợ bạn.