Skip to content
-Thẻ quà tặng 盒马鲜生

Thẻ quà tặng 盒马鲜生

Thẻ quà tặng này có sử dụng trên nền tảng thương mại điện tử và tại cửa hàng.

Trả về 盒马鲜生 với Crypto. Mua 盒马鲜生 Thẻ quà tặng với Bitcoin, Lightning, Ethereum, Binance Pay, USDT, USDC, Dogecoin, Litecoin, Dash. Gửi email tức thì. Không cần tài khoản. Bắt đầu sống bằng tiền điện tử!

🇨🇳 Mã quà tặng này chỉ có thể hoạt động ở China
 • 100 CNY

 • 200 CNY

 • 500 CNY

 • USD
 • Euro
 • GBP
 • AUD
 • CAD
 • INR
 • Bitcoin (BTC)
 • Bitcoin (sats)
 • Litecoin
 • Ethereum
 • USDC
 • USDT
 • Dash
 • Dogecoin
100% Secure Transaction
100% Secure Transaction
 • Tức thì, Riêng tư, An toàn

 • Gửi email

Enjoy the simplicity of modern shopping with the Hema gift card, your ticket to a world of everyday essentials. Powered by data and technology, this is where fresh meets convenience, transforming your daily needs into a delightful experience.

 • Groceries: Upgrade your pantry with a selection of quality items.
 • Cooking Essentials: Equip your kitchen with top-notch products.
 • Household Items: Keep your home neat with effective solutions.

Living abroad doesn't mean you can't join in the Hema experience. With Bitrefill's no-registration-required service, you can instantly get a digital Hema gift card and pay with crypto from anywhere in the world. Imagine doing your shopping online and keeping track of your card balance in the comfort of your home. This functionality extends beyond purchasing for yourself. Given the instant delivery feature, delivering a gift to your loved ones in China has never been easier. So, embark on a seamless shopping spree today with the Hema gift card and Bitrefill!

 1. Download Hema App, register an account
 2. Select "MY” Button
 3. In the area"my account" click "bind gift card" Enter Card ID and password and click the activation button to activate
 1. Hema Gift Cards are unregistered cards and may not be declared lost
 2. Hema Gift Cards cannot be exchanged for cash
 3. Gift card expire 3 years from date of purchase.
 4. Giftcard needs to be bundled with APP in advance, available for in-store and online usage
 1. 本卡需绑定盒马APP,门店APP下单均可使用;
 2. 在盒马购物结算时,将优先使用本卡支付。使用本卡支付的金额将不再开票;
 3. 本卡有效期为购卡之日起36个月,具体到期时间在APP账户页的明细中查询;
 4. 本卡为不记名卡,不挂失,不可提现。使用时请遵守《盒马礼品卡章程》的相关规定。
Report an Issue

Thẻ quà tặng hoạt động như thế nào

Nhập số tiền

Chọn hoặc nhập số tiền bạn muốn thẻ có.

Thanh toán bằng đồng xu ưa thích của bạn

Thanh toán của bạn được xác nhận vào cùng một phút trong hầu hết các trường hợp.

Vậy là xong, sẵn sàng để sử dụng!

Đổi thẻ của bạn tại nhà bán lẻ bạn đã chọn theo hướng dẫn của họ.

Các câu hỏi thường gặp

Check out our Knowledge Base page for more FAQs

盒马鲜生 không chấp nhận tiền điện tử nhưng Bitrefill cung cấp giải pháp thay thế bằng cách cho phép bạn mua một 盒马鲜生 thẻ quà tặng bằng Bitcoin hoặc một loại tiền điện tử khác. Thẻ quà tặng này sau đó có thể được sử dụng để mua hàng tại 盒马鲜生.
Bạn có thể dễ dàng chuyển đổi Bitcoin hoặc tiền điện tử của mình sang kỹ thuật số 盒马鲜生 thẻ quà tặng.
Một khi bạn đã mua một 盒马鲜生 thẻ quà tặng tại Bitrefill, nó sẽ được gửi qua email cho bạn gần như ngay lập tức. Hoặc bạn có thể đổi thẻ quà tặng trực tiếp từ trang thanh toán.
Một số thẻ quà tặng tuyệt vời mà mọi người trong China thường mua là 肯德基, 永辉超市, 星巴克, 华润万家 Haagendazs. Bạn có thể tìm thấy nhiều tùy chọn hơn bằng cách truy cập phần thẻ quà tặng.
Nếu bạn có câu hỏi chưa được trả lời ở đây, bạn có thể truy cập trung tâm trợ giúp của chúng tôi và chúng tôi rất sẵn lòng hỗ trợ bạn.