Fresh Hema China

Fresh Hema

1% Tiền thưởng
Thẻ quà tặng này có sử dụng trên nền tảng thương mại điện tử và tại cửa hàng.

Sử dụng Bitcoin hoặc altcoin trên Fresh Hema. Thanh toán bằng Bitcoin, Lightning, Dash, Dogecoin, Litecoin hoặc Ethereum. Gửi email ngay lập tức. Không cần tài khoản. Bắt đầu sống bằng tiền điện tử!

🇨🇳 Mã quà tặng này chỉ có thể hoạt động ở China

Chọn số lượng

 • Giao hàng ngay lập tức

 • Nhanh chóng, riêng tư, an toàn

Fresh Hema offers everyday essentials to customers.
 1. Download Hema App, register an account
 2. Select "MY” Button
 3. In the area"my account" click "bind gift card" Enter Card ID and password and click the activation button to activate
 1. Hema Gift Cards are unregistered cards and may not be declared lost
 2. Hema Gift Cards cannot be exchanged for cash
 3. Gift card expire 3 years from date of purchase.
 4. Giftcard needs to be bundled with APP in advance, available for in-store and online usage
 1. 本卡需绑定盒马APP,门店APP下单均可使用;
 2. 在盒马购物结算时,将优先使用本卡支付。使用本卡支付的金额将不再开票;
 3. 本卡有效期为购卡之日起36个月,具体到期时间在APP账户页的明细中查询;
 4. 本卡为不记名卡,不挂失,不可提现。使用时请遵守《盒马礼品卡章程》的相关规定。

Gift Cards làm việc như thế nào?

gift_cards_step1
1.Nhập số tiền

Nhập số tiền của thẻ mua hàng bạn muốn mua

gift_cards_step2
2.Thanh toán bằng Bitcoin hoặc altcoins

Thanh toán của bạn được xác nhận cùng một phút trong hầu hết các trường hợp

gift_cards_step3
3.Thế là xong, đây là mã để nạp của bạn!

Khi thanh toán của bạn được xác nhận, bạn sẽ sớm nhận được mã thẻ quà tặng của mình

✅
Nhận thẻ quà tặng mọi lúc, mọi nơi
✅
Thẻ quà tặng cho hơn 30 nhà cung cấp