Sống cuộc sống bạn bằng tiền điện tử

Mua Thẻ quà tặng hoặc Nạp tiền điện thoại di động từ hơn 1650 doanh nghiệp tại 170 quốc gia. Nhận thẻ quà tặng số eGifts& trả hóa đơn điện thoại nhanh chóng, anh toàn và bảo mật với Bitcoin và các tiền điện tử khác.

Bắt đầu

Phương thức thanh toán được hỗ trợ

Thẻ quà tặng phổ biến trong Turkey

Đây là những thẻ quà tặng phổ biến nhất trong Turkey. Bạn có thể duyệt tất cả Turkey thẻ quà tặng ở đây.

Mua hơn 750 loại thẻ quà tặng

Mua thẻ quà tặng bằng Bitcoin và Altcoins với hơn 170 nhà cung cấp dịch vụ được hổ trợ ở hơn 170 nước,

Mua thẻ quà tặng

Nạp tiền điện thoại của bạn

Nạp tiền điện thoại bất cứ nơi nào trên 170 quốc gia và 900 nhà khai thác được hỗ trợ

Nạp tiền điện thoại

Thanh toán bằng mạng Lightning

Tận dụng thanh toán ngay lập tức trên mạng Lightning Network với các dịch vụ kênh Thor thú vị của chúng tôi

Get Thor now

Đây là những điều mọi người nói về Bitrefill

Hơn 500 đánh giá với xếp hạng trung bình 4 phẩy 5

@AnitaPosch2020-09-17
Just topped up the prepaid card for a #Zimbabwean friend with #Bitcoin on @bitrefill. It is astonishing to me, how easy this is, knowing that you actually can not send mo…
@P_Hold2020-09-20
Para mi la mejor empresa #bitcoin es: @bitrefill No tienen padrote.
@el_C0mpa2020-09-18
Para nosotros los cubanos, hay una aplicación muy interesante llamada @bitrefill desde la cual podemos por ejemplo, pagarnos una recarga celular o comprar saldo para nues…
@Paulnternet2020-09-15
For example, Bitcoin Lightning on @bitrefill allows you to charge your prepaid SIM - cheaper than anywhere else - without handing over your name or address - not leaking …
@PsyduckCrypto2020-09-11
for most of my living i use @bitrefill, for few things where cash is needed i use @LocalCryptosEN and no KYC required....
@scozky2020-09-10
@bitrefill has made buying stuff internationally sooo much easier for me.
@MundocriptoF2020-09-04
Ola @Criptohippie tudo bem? Terei todo o gosto de poder usar a @bitrefill nas minhas compras.
@lunaticoin2020-09-03
Eso es que no conoces a @bitrefill Yo hago mi compra en Carrefour, lleno el depósito en Cepsa, compro en Amazon y amueblo mi casa en Ikea. Todo con #Bitcoin Te animo a qu…
@TelOnTI2020-08-29
Hey try @bitrefill you can literally buy anything you need in bitcoin
@aggieben2020-08-27
Made my first @bitrefill purchase last night to grab something on amazon. 'Stoked is too strong, but it was a cool moment to use #Bitcoin for something tangible.
@KennethBosak2020-08-26
99.9% of what I spend money on, is on @bitrefill, waiting for @Wawa gift cards 🤷🏻‍♂️ 🙏🏻
@psqnt2020-08-22
Just bought a gift card on @bitrefill using @ln_strike, amazing. Like actually the easiest and best user experience. I think I can live on #bitcoin now and am seriously c…
As Seen On

Khám phá bộ sưu tập của chúng tôi

Choáng ngợp với lựa chọn của chúng tôi? Khám phá Thẻ quà tặng có sẵn dựa trên sở thích của bạn